Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Baran, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7815-3216

ResearcherID: C-5557-2013

Scopus: 55394323200

PBN: 909925

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 203, z ogólnej liczby 205 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułActivated char from brown coals for carbon dioxide sorption
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka Dudzińska, Paweł BARAN, Jakub SZCZUROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 127
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAdditives for the hydrothermal fly ash zeolites synthesis
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2–5 November, 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 3 Recycling air pollution and climate change, modern energy and power source. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 3–10
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAdsorpcja $SO_{2}$ na węglu aktywnym z pirolizy zużytych opon samochodowych
  AutorzyPaweł BARAN, Mateusz KRZAK, Katarzyna ZARĘBSKA, Jakub SZCZUROWSKI, Wiesław A. ŻMUDA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2016 t. 95 nr 6, s. 1164–1166
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAdsorpcja wodoru na modyfikowanym węglu aktywnym
  AutorzyPaweł BARAN, Bronisław BUCZEK
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2015 t. 94 nr 3, s. 328–330
5
 • [referat, 2018]
 • TytułAdsorption of $CO_{2}$ on activated lignite
  AutorzyKubeł Maciej, ZARĘBSKA Katarzyna, CZUMA Natalia, SZCZUROWSKI Jakub, BARAN Paweł
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 7–8, 2018 / ed. by Philipp Hans, [et al.] ; TU Wien. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2018. — S. 94–95
6
 • [referat, 2019]
 • TytułAktywacja popiołów lotnych
  AutorzyGabriela Radwańska, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Monika MOTAK
  ŹródłoPotencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów [Dokument elektroniczny] : 43. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 30 maja 2019 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 221–223
7
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych
  AutorzyMagdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Paweł BARAN, Monika MOTAK, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 37–38
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza energetyki sorpcji $CO_{2}$ na podstawie badań wybranych próbek węgla kamiennego
  AutorzyPaweł BARAN
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa. — 2012 nr 448 (1) Złoża kopalin : poszukiwanie – dokumentowanie – badanie = Natural resources : exploring – documenting – surveying, s. 137–143
9
 • [referat, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości geologicznego składowania ${CO_{2}}$ w warstwach solankowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyNatalia Czuma, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 547–557
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z $Hg^{0}$ i $CO_{2}$ na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych
  AutorzyMagdalena Wdowin, Paweł BARAN, Rafał Panek, Katarzyna ZARĘBSKA, Wojciech Franus
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2015 t. 17 cz. 2, s. 1306–1319
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza pęcznienia węgli kamiennych i brunatnych w oparciu o analizę izoterm sorpcji $CO_{2}$
  AutorzyPaweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoPrace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — 2016 t. 18 nr 4, s. 109–116
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza sorpcji metanu i dwutlenku węgla na węglach kamiennych w aspekcie zatłaczania ${CO_{2}}$
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Agnieszka Dudzińska, Janusz Cygankiewicz
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2010 R. 61 nr 9, s. 502–505
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza układu węgiel kamienny–gaz pod kątem intensyfikacji wydobycia metanu z użyciem ditlenku węgla
  AutorzyPaweł BARAN, Joanna Rogozińska, Katarzyna ZARĘBSKA, Stanisław PORADA
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2008–2012
14
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameter on the zeolites hydrothermal synthesis from fly ashes
  AutorzyCZUMA Natalia, SARAPATA Bartosz, ZARĘBSKA Katarzyna, BARAN Paweł
  ŹródłoNANOCON 2016 : 8textsuperscript{th} international conference on nanomaterials – research & application : October 19textsuperscript{th} – 21textsuperscript{st} 2016 Brno, Czech Republic : list of abstracts / TANGER Ltd., The Czech Society for New Materials and Technologies. Regional Centre of Advanced Technologies and Materials. — Czech Republic : AMOS repro Ltd., cop. 2016. — S. 133–134
15
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the impact of changing the selected process parameters on the zeolites formation in the fusion process
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 121
16
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of the influence of fusion synthesis parameters on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash
  AutorzyNatalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00010, s. 1–4
17
 • [referat, 2019]
 • TytułAnalysis of the possibility of using MCM-41 mesoporous material from fly ash to remove NOx from waste gases
  AutorzyMichał Nowotarski, Bogdan SAMOJEDEN, Paweł BARAN, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoVSS : Vienna young Scientists Symposium : June 13–14, 2019, Wien / ed. by Katharina Ehrmann, [et al.]. — Gumpoldskirchen : Book-of-Abstracts.com, cop. 2019. — S. 88–89
18
19
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of char from waste tires impregnated with amines for the removal of xenobiotics from aqueous solutions
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Paweł BARAN, Marta Sekuła, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 131
20
 • [referat, 2018]
 • TytułApplication of fly ash for mineral carbonation of $CO_2$
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Agnieszka ĆWIK, Ignasi Casanova, Natalia CZUMA, Paweł BARAN, Piotr ZABIEROWSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 119
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal
  AutorzyKatarzyna CZERW, Paweł BARAN, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoInternational Journal of Coal Geology. — 2017 vol. 173, s. 76–83. — tekst: https://goo.gl/3VxpDJ
22
 • [referat, 2013]
 • TytułAssessment of chemical character of surface of selected coals : abstract
  AutorzyP. BARAN, A. KRZYŻANOWSKI, M. WÓJCIK, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoDocumenta Geonica 2013/1 : 9. česko-polská konference ”Geologie uhelných pánví” = 9. czesko-polska konferencja ”Geologia zagłębi węglonośnych” = 9textsuperscript{th} Czech and Polish conference ”Geology of coal basins” : 15.–17.10.2013, Ostrava / eds. Alena Kožušníková. — [Ostrava : s. n.], cop. 2013. — S. 180
23
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania eksperymentalne sorpcji metanolu na polskich węglach kamiennych
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN
  ŹródłoGórnictwo zrównoważonego rozwoju 2011 : konferencja naukowa : Gliwice, 23 listopada 2011 : informator / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : PŚ], [2011]. — S. [9]: informacja
24
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach
  AutorzyP. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K7
25
 • [referat, 2005]
 • TytułBadania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym
  AutorzyP. BARAN, S. HOŁDA, A. NODZEŃSKI, A. ORZECHOWSKA-ZIĘBA
  ŹródłoXLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S5–K3