Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Baran, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7815-3216 orcid iD

ResearcherID: C-5557-2013

Scopus: 55394323200

PBN: 5e70922c878c28a047391240

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 217, z ogólnej liczby 219 publikacji Autora


1
 • Activated char from brown coals for carbon dioxide sorption
2
 • Additives for the hydrothermal fly ash zeolites synthesis
3
 • Adsorpcja $SO_{2}$ na węglu aktywnym z pirolizy zużytych opon samochodowych
4
 • Adsorpcja wodoru na modyfikowanym węglu aktywnym
5
 • Adsorption of $CO_{2}$ on activated lignite
6
 • Aktywacja popiołów lotnych
7
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych
8
 • Analiza energetyki sorpcji $CO_{2}$ na podstawie badań wybranych próbek węgla kamiennego
9
 • Analiza możliwości geologicznego składowania ${CO_{2}}$ w warstwach solankowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
10
 • Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z $Hg^{0}$ i $CO_{2}$ na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych
11
 • Analiza pęcznienia węgli kamiennych i brunatnych w oparciu o analizę izoterm sorpcji $CO_{2}$
12
 • Analiza procesu karbonatyzacji w skali laboratoryjnej
13
 • Analiza sorpcji metanu i dwutlenku węgla na węglach kamiennych w aspekcie zatłaczania ${CO_{2}}$
14
 • Analiza układu węgiel kamienny–gaz pod kątem intensyfikacji wydobycia metanu z użyciem ditlenku węgla
15
 • Analysis of the impact of changing the selected process parameter on the zeolites hydrothermal synthesis from fly ashes
16
 • Analysis of the impact of changing the selected process parameters on the zeolites formation in the fusion process
17
 • Analysis of the influence of fusion synthesis parameters on the $SO_{2}$ sorption properties of zeolites produced out of fly ash
18
 • Analysis of the possibility of using MCM-41 mesoporous material from fly ash to remove NOx from waste gases
19
 • Ankiety – na papierze czy elektronicznie?
20
 • Application of char from waste tires impregnated with amines for the removal of xenobiotics from aqueous solutions
21
 • Application of fly ash for mineral carbonation of $CO_2$
22
 • Application of the stretched exponential equation to sorption of mine gases and sorption induced swelling of bituminous coal
23
 • Assessment of chemical character of surface of selected coals
24
 • Badania eksperymentalne sorpcji metanolu na polskich węglach kamiennych
25
 • Badania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach