Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Machowski, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kse


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4589-0433

ResearcherID: A-5730-2017

Scopus: 50961539600

PBN: 5e709207878c28a04738ed4a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 117, z ogólnej liczby 121 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2016]
 • Tytuł3D modellling, as a tool of spatial representation of Miocene clastic reservoir of natural gas : case study: Husow-Nienadowa area, the Carpathian Foredeep, Poland
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Magdalena KRZYSZTOFIK, Grzegorz MACHOWSKI, Michał Cierzniak
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 11–18
 • keywords: Carpathian Foredeep, petrophysical parameters, Miocene, 3D models, gas fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2013]
 • Tytuł3D Static models as a tool to indicate prospective geological structures for EGS in sedimentary rocks of Central Poland
  AutorzyA. SOWIŻDŻAŁ, B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI
  ŹródłoEAGE Sustainable Earth Sciences 2013 [Dokument elektroniczny] : technologies for sustainable use of the deep sub-surface : 30 September – 4 October, 2013, Pau, France : proceedings / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — [France : EAGE], [2013]. — S. [1–5], P010
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3997/2214-4609.20131638

3
 • [article, 2021]
 • TytułA novel $VR_{o}$, $T_{max}$, and S indices conversion formulae on data from the fold-and-thrust belt of the Western Outer Carpathians (Poland)
  AutorzyMarta WALICZEK, Grzegorz MACHOWSKI, Paweł POPRAWA, Anna ŚWIERCZEWSKA, Dariusz WIĘCŁAW
  ŹródłoInternational Journal of Coal Geology. — 2021 vol. 234 art. no. 103672, s. 1–18
 • keywords: illite-smectite, vitrinite reflectance, paleotemperature, Western Outer Carpathians, thermal maturity, Rock-Eval Tmax

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.coal.2020.103672

4
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAgglutinated foraminifera from changing oxygen conditions in Paleocene turbidities (Outer Carpathians, Poland) – preliminary results
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Jan GOLONKA, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoTenth international workshop on Agglutinated foraminifera : Smolenice, Slovakia, April 19–23, 2017 : abstract volume / eds. J. Soták, M A. Kaminski, K. Fekete, J. Kowal-Kasprzyk. — [Kraków] : The Grzybowski Foundation & Micropress Europe, 2017. — S. 88–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [article, 2004]
 • TytułAnaliza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artut Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geosynoptyka i Geotermia. — 2004 R. 43 z. 4, s. 65–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [proceedings, 2017]
 • TytułAnaliza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Michał MICHNA, Gabriel ZĄBEK, Justyna ZAJĄC, Grzegorz MACHOWSKI, Bartłomiej LIANA, Wojciech GÓRECKI, Krzysztof Kwolek, Piotr Kutek, Aneta Kubala
  ŹródłoWyzwania stojące przed Górnictwem Naftowym w świetle przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz polityki surowcowej Państwa : Chęciny, 10-13 października 2017 : materiały konferencyjne / SITP NiG. Oddział w Warszawie II. — [Chęciny : s. n.], [2017]. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2013]
 • TytułAnaliza statystyczna litofacji leskiej (warstwy krośnieńskie) w wybranych odsłonięciach między Wisłokiem a Osławą, wschodnie polskie Karpaty fliszowe : abstrakt
  AutorzyMarek WENDORFF, Lechosław RADWAŃSKI, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoPOKOS 5'2013 : głębokomorska sedymentacja fliszowa : sedymentologiczne aspekty historii basenów karpackich : V polska konferencja sedymentologiczna : Żywiec, 16–19.05.2013 : abstrakty referatów i posterów oraz artykuły : przewodnik do wycieczek / pod red. nauk. Michała Krobickiego i Anny Feldman-Olszewskiej. — Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — S. 242–244
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [journal paper, 2004]
 • TytułAnomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezy
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 105–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [proceedings, 2016]
 • TytułAssessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
  AutorzyPaweł POPRAWA, Justyna ZAJĄC, Bartosz PAPIERNIK, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech GÓRECKI
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June – 6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 4, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 57–63
 • keywords: shale gas, Poland, Lower Palaeozoic, shale oil, resources assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • [meeting abstract, 2017]
 • TytułBitumen in rocks from the Skrzydlna Thrust Sheet and the Mszana Tectonic Window (Outer Carpathians)
  AutorzyMarta WALICZEK, Grzegorz MACHOWSKI, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2017 vol. 46, s. 56
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [proceedings, 2017]
 • TytułBituminy występujące w skałach łuski Skrzydlnej i okna Mszany Dolnej (Karpaty Zewnętrzne)
  AutorzyMarta WALICZEK, Grzegorz MACHOWSKI, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoBadania petrologiczne i mineralogiczne w geologii : VIII ogólnopolska konferencja : Kraków 1–2 czerwca 2017. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2016]
 • TytułBlack Eocene in the Silesian Nappe – post-MECO event in deep water environment?
  AutorzyA. WAŚKOWSKA, J. GOLONKA, G. MACHOWSKI
  Źródło17textsuperscript{th} Czech-Slovak-Polish palaeontological conference : Kraków, 20–21 October 2016 : abstract volume / ed. board Andrzej Szydło, Michał Krobicki, Wojciech Granoszewski. — Warsaw : Polish Geological Institute - National Research Institute, 2016. — S. 96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
18
 • [proceedings, 2016]
 • TytułCharacterization of the pore space of the Carboniferous gas-bearing deposits in the P-29 well (Western Poland)
  AutorzyA. PSTRUCHA, G. MACHOWSKI, A. KRZYŻAK
  ŹródłoVienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — [USA : Wiley], [2016]. — S. [1–3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [proceedings, 2016]
 • TytułComparative analysis of measurements and estimation of permeability of shales in selected well sections from Baltic Basin (Northern Poland)
  AutorzySebastian Bednarczyk, Artur T. KRZYŻAK, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 769–776
 • keywords: Baltic Basin, shales, pulse-decay method, NMR permeability models, MICP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [proceedings, 2017]
 • TytułComparative analysis of reservoir parameters of flysch sandstones in the S-8 well (Western Carpathians, Southern Poland)
  AutorzyGrzegorz MACHOWSKI, Ewa PSTRUCHA, Artur T. KRZYŻAK
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 14, Applied and environmental geophysics oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 585–592
 • keywords: well logging, Outer Carpathians, NMR, mercury porosimetry, sandstones

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/14/S06.074

21
 • [proceedings, 2008]
 • TytułConditions of occurrence of hydrocarbon deposits in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) petroleum system, exemplified by the Grotów Peninsula area (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland)
  AutorzyPAPIERNIK Bartosz, Paweł KOSAKOWSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Adam KOWALSKI, Marek CAPIK
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [proceedings, 2016]
 • TytułCorrelation of nuclear magnetic resonance and mercury intrusion porosimetry data for the best petrophysical parameters estimation in shales and carbonates
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Paulina Izabela KRAKOWSKA, Artur KRZYŻAK, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 793–800
 • keywords: petrophysics, shales, Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Mercury Intrusion Porosimetry (MIP), carbonates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2019]
 • TytułDeep tectonics of the Central Carpathian Depression (SE Poland): examples of geological reinterpretation of magnetotelluric soundings and seismic profiles
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Urszula BARAN, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Challenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts / eds. Jadwiga Jarzyna, Paulina Krakowska-Madejska, Anna Sowiżdżał ; AGH. — Kraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — S. [1-2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [proceedings, 2019]
 • TytułDepositional conditions of organic matter in the Miocene strata – a biomarkers approach (Polish Carpathian Foredeep)
  AutorzyKOSAKOWSKI Paweł, ZAKRZEWSKI Adam, MACHOWSKI Grzegorz, POPRAWA Paweł, KOWALSKI Adam, Koltun V. Yuriy, SOWIŻDŻAŁ Anna
  ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25