Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Machowski, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4589-0433

ResearcherID: A-5730-2017

Scopus: 50961539600

PBN: 900434

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 106, z ogólnej liczby 110 publikacji Autora


1
 • 3D modellling, as a tool of spatial representation of Miocene clastic reservoir of natural gas
2
 • 3D Static models as a tool to indicate prospective geological structures for EGS in sedimentary rocks of Central Poland
3
 • Agglutinated foraminifera from changing oxygen conditions in Paleocene turbidities (Outer Carpathians, Poland) – preliminary results
4
 • Analiza głębokościowych trendów zmian gęstości karpackiej formacji naftowej i interpretacja genezy niedogęszczonych osadów ilastych
5
 • Analiza porównawcza zasobów złóż węglowodorów typu shale gas/oil na obszarze basenów bałtyckiego i lubelskiego w oparciu o wyniki trówymiarowych modelowań strukturalno-parametrycznych
6
 • Analiza statystyczna litofacji leskiej (warstwy krośnieńskie) w wybranych odsłonięciach między Wisłokiem a Osławą, wschodnie polskie Karpaty fliszowe
7
 • Anomalne rozkłady gęstości serii ropogazonośnych fliszu karpackiego i próba identyfikacji ich genezy
8
 • Assessment of unconventional gas/oil resources for the Lower Palaeozoic shale in Poland
9
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
10
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
11
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
12
 • Bitumen in rocks from the Skrzydlna Thrust Sheet and the Mszana Tectonic Window (Outer Carpathians)
13
 • Bituminy występujące w skałach łuski Skrzydlnej i okna Mszany Dolnej (Karpaty Zewnętrzne)
14
 • Black Eocene in the Silesian Nappe – post-MECO event in deep water environment?
15
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
16
 • Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland)
17
 • Characterization of the pore space of the Carboniferous gas-bearing deposits in the P-29 well (Western Poland)
18
 • Comparative analysis of measurements and estimation of permeability of shales in selected well sections from Baltic Basin (Northern Poland)
19
 • Comparative analysis of reservoir parameters of flysch sandstones in the S-8 well (Western Carpathians, Southern Poland)
20
 • Conditions of occurrence of hydrocarbon deposits in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) petroleum system, exemplified by the Grotów Peninsula area (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland)
21
 • Correlation of nuclear magnetic resonance and mercury intrusion porosimetry data for the best petrophysical parameters estimation in shales and carbonates
22
23
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich
24
25
 • Exploration of hydrocarbon unconventional accumulations in the argillaceous formation of the Autochthonous Miocene succession in the Carpathian Foredeep