Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Napieraj, dr inż.

poprzednio: Gródek

adiunkt

Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kezp

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0437-7273

ResearcherID: G-5346-2018

Scopus: 55659291800

PBN: 909491

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAn expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ
  Źródło22textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydov{g}du Ofset, cop. 2011. — S. 551–558
2
 • [article, 2017]
 • TytułAn expert system for underground coal mine planning
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh
3
 • [proceedings, 2004]
 • TytułAnaliza dynamiki sprzedaży wyrobów kamiennych kopalni „Klęczany”
  AutorzyJerzy Zmieniewicz, Aneta GRÓDEK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — S. 483–493
4
 • [book, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
  Autorzyoprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.
5
 • [article, 2017]
 • TytułAnaliza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2017 nr 11, s. 46–52
6
 • [proceedings, 2020]
 • TytułAnaliza procesów w górnictwie - podejścia i wyzwania
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoXXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — S. 44
7
 • [journal paper, 2004]
 • TytułAnaliza sprzedaży wyrobów wybranych kopalń łamanych kruszyw drogowych
  AutorzyAneta GRÓDEK, Zdzisław GAŁAŚ
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2004 nr 5, s. 55–65
8
9
 • [journal paper, 2012]
 • TytułBadania kwestionariuszowe jako sposób pozyskania wiedzy od ekspertów
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 120–123
10
 • [chapter, 2005]
 • TytułBankowość elektroniczna – zasady jej funkcjonowania oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Aneta GRÓDEK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 506–514
11
 • [article, 2014]
 • TytułCzynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40
12
 • [journal paper, 2011]
 • TytułCzynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145
13
 • [journal paper, 2018]
 • TytułEconomic aspects of reliability in mining processes
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 95–101
14
15
 • [journal paper, 2017]
 • TytułExamples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologies
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53. — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/3.%20Snopkowski%20ZN.pdf
16
 • [proceedings, 2006]
 • TytułHandel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzySebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 457–470
17
 • [journal paper, 2011]
 • TytułKombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznym
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149
18
 • [journal paper, 2016]
 • TytułKoncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74
19
 • [journal paper, 2009]
 • TytułKoncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 119–123
20
21
22
 • [article, 2014]
 • TytułMetoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytego
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 76–81
23
 • [monograph, 2012]
 • TytułMetoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 114, [1] s.
24
 • [article, 2013]
 • TytułMetodologia MEKAS w systemach ekspertowych
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 123–125
25
 • [proceedings, 2011]
 • TytułMetody pozyskania wiedzy
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoZarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — S. [1–9]