Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Napieraj, dr inż.

poprzednio: Gródek

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0437-7273

ResearcherID: G-5346-2018

Scopus: 55659291800

PBN: 909491

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza dynamiki sprzedaży wyrobów kamiennych kopalni „Klęczany”
  AutorzyJerzy Zmieniewicz, Aneta GRÓDEK
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — S. 483–493
2
 • [książka, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
  Autorzyoprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesów
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Organizacji. — 2017 nr 11, s. 46–52
4
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza sprzedaży wyrobów wybranych kopalń łamanych kruszyw drogowych
  AutorzyAneta GRÓDEK, Zdzisław GAŁAŚ
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2004 nr 5, s. 55–65
5
 • [referat, 2011]
 • TytułAn expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ
  Źródło22textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydov{g}du Ofset, cop. 2011. — S. 551–558
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAn expert system for underground coal mine planning
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh
7
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania kwestionariuszowe jako sposób pozyskania wiedzy od ekspertów
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 9, s. 120–123
8
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułBankowość elektroniczna – zasady jej funkcjonowania oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Aneta GRÓDEK
  ŹródłoKomputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 506–514
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCzynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40
10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCzynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145
11
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEconomic aspects of reliability in mining processes
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 95–101
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvolutionary optimisation of coal production in underground mines
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1972. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 100, s. 61–76
13
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułExamples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologies
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53
14
 • [referat, 2006]
 • TytułHandel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzySebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 457–470
15
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznym
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149
16
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKoncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakością
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74
17
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKoncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 119–123
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMethod of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining output
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 967–977
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMethod of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall faces
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMetoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytego
  AutorzyMarta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 9, s. 76–81
21
 • [monografia, 2012]
 • TytułMetoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 114, [1] s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMetodologia MEKAS w systemach ekspertowych
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 9, s. 123–125
23
 • [referat, 2011]
 • TytułMetody pozyskania wiedzy
  AutorzyAneta NAPIERAJ
  ŹródłoZarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — S. [1–9]
24
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMining output stream rate in the function of probability – calculations scheme for bidirectional shearer cutting
  AutorzyRyszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ
  ŹródłoContemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — S. 173–187
25
 • [referat, 2015]
 • TytułModeling and optimization of coal output in underground mine with OPTiCoalMine calculation service
  AutorzyEdyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoKU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. — S. 89–90