Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Napieraj, dr inż.

poprzednio: Gródek

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0437-7273

ResearcherID: G-5346-2018

Scopus: 55659291800

PBN: 909491

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem56381629
2019211
201855
201755
201633
2015624
2014514
201341111
201251112
2011422
201011
20093111
2008321
200722
200644
200522
2004211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem564115
201922
2018532
2017523
2016321
2015642
2014532
201344
2012541
2011431
201011
200933
200833
200722
200644
200522
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem56533
201922
201855
201755
201633
201566
2014541
201344
201255
2011431
201011
200933
200833
200722
200644
200522
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem56650
2019211
2018514
2017514
2016312
201566
2014514
201344
2012514
201144
201011
200933
200833
200722
200644
200522
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem563620
201922
201855
201755
201633
2015642
2014541
2013431
2012532
2011422
201011
200933
2008321
200722
200644
200522
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem563818
201922
201855
201755
201633
2015642
201455
2013431
2012541
2011422
201011
2009321
2008321
2007211
200644
200522
2004221
 • Analiza dynamiki sprzedaży wyrobów kamiennych kopalni „Klęczany”The temporariness analysis of sale productions of broken stones in “Klęczany” mine / Jerzy Zmieniewicz, Aneta GRÓDEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 483–493. — Bibliogr. s. 492–493, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesówThe analysis of team work in organization with the use of process mining techniques / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2017 nr 11, s. 46–52. — Bibliogr. s. 51–52, Summ.

 • keywords: social networks, SNA, process mining, work organization, staff teams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza sprzedaży wyrobów wybranych kopalń łamanych kruszyw drogowychThe analysis of sale productions selected mines of broken stones road / Aneta GRÓDEK, Zdzisław GAŁAŚ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 5, s. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • An expert system for underground coal mine planningSystem ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, planowanie, system ekspertowy, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: knowledge management, mine planning, coal mining, expert system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0015

7
 • Badania kwestionariuszowe jako sposób pozyskania wiedzy od ekspertówQuestionnaire surveys as the method of gaining knowledge from experts / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bankowość elektroniczna – zasady jej funkcjonowania oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach[Electronic banking in companies: principles and practice] / Marta SUKIENNIK, Aneta GRÓDEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 506–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennegoFactors affecting the selection of equipment for development and coal winning works in hard coal mines in the light of scientific research / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40

 • słowa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, wyrobisko ścianowe , system doradczy

  keywords: advisory system, roadways gate , longwall gate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennegoFactors affecting the instability of duration of the production cycle realized in a longwall working in hard coal mines / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Economic aspects of reliability in mining processesEkonomiczne aspekty niezawodności procesów wydobywczych / Aneta NAPIERAJ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 95–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: niezawodność, optymalizacja, ekonomia, system produkcyjny

  keywords: reliability, optimization, economy, production system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-12

12
 • Evolutionary optimisation of coal production in underground minesOptymizacja produkcji w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1972. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 100, s. 61–76. — Bibliogr. s. 73–76, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, optymalizacja, OPTiCoalMine, produkcja węgla kamiennego

  keywords: evolutionary algorithms, coal production, optimisation, OPTiCoalMine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologiesPrzykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics)

 • słowa kluczowe: wydobycie, przodki ścianowe, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Handel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennegoThe emissions trade – possibility of use for Polish coal mines / Sebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 457–470. — Bibliogr. s. 470

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznymShearers – their influence on the forms of work organization in chronological order / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakościąThe concept of reliability tests of conveyor belts with the use of quality management tools / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, przenośnik taśmowy, niezawodność, narzędzia zarządzania jakością

  keywords: reliability, coal, conveyor belt, quality management tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennegoConception of assessment of productive cycle effectiveness realized in longwalls of coal mines / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining outputMetoda oceny wpływu efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 967–977. — Bibliogr. s. 977

 • słowa kluczowe: wydobycie zmianowe, proces produkcyjny, przodki ścianowe, efektywny czas pracy, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: production process, effective working time, daily output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0064

19
 • Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall facesMetoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0009-2

20
 • Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytegoMethod of determination of the current liquidity radio with the use of fuzzy logic in hard coal mines / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, kopalnia węgla kamiennego, zbiory rozmyte, wskaźnik płynności bieżącej

  keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, hard coal mine, current liquidity ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego[The method of probabilistic modelling for the time operations during the productive cycle in longwalls of the coal mines] / Aneta NAPIERAJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 114, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0471) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 110-[115]. — ISBN: 978-83-7464-536-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metodologia MEKAS w systemach ekspertowychMEKAS methodology in expert systems / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 123–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy ekspertowe, metodologia MEKAS, bazy wiedzy

  keywords: expert systems, MEKAS methodology, knowledge bases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metody pozyskania wiedzy[Methods for knowledge acquisition] / Aneta NAPIERAJ // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mining output stream rate in the function of probability – calculations scheme for bidirectional shearer cuttingWspółczynnik wydobycia w funkcji prawdopodobieństwa – schemat kalkulacyjny dla dwukierunkowego ścinania / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ // W: Contemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7880-646-2. — S. 173–187. — Bibliogr. s. 185–186, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: współczynnik wydobycia, produkcja wyrobiska ścianowego, skuteczność procesu produkcji, wydobycie minerałów

  keywords: mineral extraction, production process efficiency, output stream rate, longwall production faces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modeling and optimization of coal output in underground mine with OPTiCoalMine calculation service / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // W: KU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61433-12-5. — S. 89–90. — Bibliogr. s. 90

 • keywords: optimization, coal output, calculation service, OPTiCoalMine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: