Wykaz publikacji wybranego autora

Aneta Napieraj, dr inż.

poprzednio: Gródek

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0437-7273

ResearcherID: G-5346-2018

Scopus: 55659291800

PBN: 909491

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 57 publikacji Autora


1
 • Analiza dynamiki sprzedaży wyrobów kamiennych kopalni „Klęczany”The temporariness analysis of sale productions of broken stones in “Klęczany” mine / Jerzy Zmieniewicz, Aneta GRÓDEK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2004 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 15–17 września 2004 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy WGiG ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — [Kraków : AGH WGiG], 2004. — Na s. tyt. dodatkowo: 10 lat – Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. — S. 483–493. — Bibliogr. s. 492–493, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności ekonomiczno-finansowej kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowychAn analysis of the possibility of improving the economic and financial effectiveness of open pit mines extracting rocky raw materials for road construction / oprac. i red. nauk. Zdzisław GAŁAŚ ; główni wykonawcy: Zdzisław GAŁAŚ, Beata TRZASKUŚ-ŻAK ; współwykonawcy: Paweł BOGACZ, Andrzej DURA, Dariusz FUKSA, Zbigniew MAZUR, Aneta NAPIERAJ, Marek OBRZUT, Mariusz SIERPIEŃ, Marta SUKIENNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 288, [1] s.. — Bibliogr. s. 283–[289], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-233-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza pracy zespołów w organizacji z wykorzystaniem technik eksploracji procesówThe analysis of team work in organization with the use of process mining techniques / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2017 nr 11, s. 46–52. — Bibliogr. s. 51–52, Summ.

 • keywords: social networks, SNA, process mining, work organization, staff teams

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza sprzedaży wyrobów wybranych kopalń łamanych kruszyw drogowychThe analysis of sale productions selected mines of broken stones road / Aneta GRÓDEK, Zdzisław GAŁAŚ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2004 nr 5, s. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.. — Laureaci V edycji konkursu „Diamenty AGH” : na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2002/2003 : artykuły przygotowane na podstawie wyróżnionych prac dyplomowych / pod red. Leszka Kurcza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of a mining process performance in a longwall face – visualization proposalsAnaliza wydajności procesu wydobycia systemem ścianowym – propozycje wizualizacji / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 251–258. — Bibliogr. s. 257, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a41.pdf

 • słowa kluczowe: wizualizacja danych, wyrobisko ścianowe, proces wydobywczy, analiza procesu

  keywords: longwall face, mining process, data visualisation, process analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-41

6
 • An expert system for supporting mine production planning in multi-plant mining enterprises / Edyta BRZYCHCZY, Roman MAGDA, Tadeusz FRANIK, Marek KĘSEK, Tadeusz WOŹNY, Aneta NAPIERAJ // W: 22\textsuperscript{nd} World Mining Congress & Expo : 11–16 September 2011, Ístanbul, Vol. 2 / ed. Şinasi Eskikaya ; UCTEA The Chamber of Mining Engineers of Turkey. — Ankara : Aydo\v{g}du Ofset, cop. 2011. — Dod.: ISBN: 978-605-01-0146-1 (całość). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-605-01-0148-5. — S. 551–558. — Bibliogr. s. 557–558, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • An expert system for underground coal mine planningSystem ekspertowy dla potrzeb planowania robót górniczych w podziemnych kopalniach węgla kamiennego / Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ, Roman MAGDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 2, s. 113–127. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qPRLdh

 • słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, planowanie, system ekspertowy, górnictwo węgla kamiennego

  keywords: knowledge management, mine planning, coal mining, expert system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0015

8
 • Badania kwestionariuszowe jako sposób pozyskania wiedzy od ekspertówQuestionnaire surveys as the method of gaining knowledge from experts / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(CVIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bankowość elektroniczna – zasady jej funkcjonowania oraz wykorzystanie w przedsiębiorstwach[Electronic banking in companies: principles and practice] / Marta SUKIENNIK, Aneta GRÓDEK // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 506–514. — Bibliogr. s. 514, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czynniki wpływające na dobór wyposażenia do robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennegoFactors affecting the selection of equipment for development and coal winning works in hard coal mines in the light of scientific research / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 1, s. 34–40. — Bibliogr. s. 40

 • słowa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, wyrobisko ścianowe , system doradczy

  keywords: advisory system, roadways gate , longwall gate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Czynniki wpływające na niestabilność czasu trwania cyklu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennegoFactors affecting the instability of duration of the production cycle realized in a longwall working in hard coal mines / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 142–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Economic aspects of reliability in mining processesEkonomiczne aspekty niezawodności procesów wydobywczych / Aneta NAPIERAJ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 95–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: niezawodność, optymalizacja, ekonomia, system produkcyjny

  keywords: reliability, optimization, economy, production system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-12

13
 • Evolutionary optimisation of coal production in underground minesOptymizacja produkcji w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych / Edyta BRZYCHCZY, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1972. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 100, s. 61–76. — Bibliogr. s. 73–76, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, optymalizacja, OPTiCoalMine, produkcja węgla kamiennego

  keywords: evolutionary algorithms, coal production, optimisation, OPTiCoalMine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Examples of using the intensity indicator of winning stream for various longwall shearer-based mining technologiesPrzykłady wykorzystania wskaźnika natężenia strugi urobku dla różnych technologii urabiania kombajnem / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 39–53. — Bibliogr. s. 52–53, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics)

 • słowa kluczowe: wydobycie, przodki ścianowe, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Handel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennegoThe emissions trade – possibility of use for Polish coal mines / Sebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 457–470. — Bibliogr. s. 470

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kombajny ścianowe – ich wpływ na formy organizacji robót w ujęciu chronologicznymShearers – their influence on the forms of work organization in chronological order / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 146–149. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Koncepcja badań niezawodności przenośników taśmowych z wykorzystaniem narzędzi zarządzania jakościąThe concept of reliability tests of conveyor belts with the use of quality management tools / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 71–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, przenośnik taśmowy, niezawodność, narzędzia zarządzania jakością

  keywords: reliability, coal, conveyor belt, quality management tools

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Koncepcja oceny efektywności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennegoConception of assessment of productive cycle effectiveness realized in longwalls of coal mines / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 119–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Method of the assessment of the influence of longwall effective working time onto obtained mining outputMetoda oceny wpływu efektywnego czasu pracy w ścianie na uzyskiwane wydobycie / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 967–977. — Bibliogr. s. 977

 • słowa kluczowe: wydobycie zmianowe, proces produkcyjny, przodki ścianowe, efektywny czas pracy, efektywność procesu produkcyjnego

  keywords: production process, effective working time, daily output, longwall faces, effectiveness of production process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0064

20
 • Method of the production cycle duration time modeling within hard coal longwall facesMetoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego / Ryszard SNOPKOWSKI, Aneta NAPIERAJ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 1, s. 121–138. — Bibliogr. s. 137–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10267-012-0009-2

21
 • Metoda określania płynności bieżącej w kopalniach węgla kamiennego z wykorzystaniem systemu rozmytegoMethod of determination of the current liquidity radio with the use of fuzzy logic in hard coal mines / Marta SUKIENNIK, Edyta BRZYCHCZY, Marek KĘSEK, Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 9, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logika rozmyta, kopalnia węgla kamiennego, zbiory rozmyte, wskaźnik płynności bieżącej

  keywords: fuzzy sets, fuzzy logic, hard coal mine, current liquidity ratio

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego[The method of probabilistic modelling for the time operations during the productive cycle in longwalls of the coal mines] / Aneta NAPIERAJ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 114, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0471) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 110-[115]. — ISBN: 978-83-7464-536-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodologia MEKAS w systemach ekspertowychMEKAS methodology in expert systems / Aneta NAPIERAJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 123–125. — Bibliogr. s. 125, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy ekspertowe, metodologia MEKAS, bazy wiedzy

  keywords: expert systems, MEKAS methodology, knowledge bases

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metody pozyskania wiedzy[Methods for knowledge acquisition] / Aneta NAPIERAJ // W: Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument elektroniczny] : Gliwice, 15.06.11 / Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii [AGH]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–9]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mining output stream rate in the function of probability – calculations scheme for bidirectional shearer cuttingWspółczynnik wydobycia w funkcji prawdopodobieństwa – schemat kalkulacyjny dla dwukierunkowego ścinania / Ryszard SNOPKOWSKI, Marta SUKIENNIK, Aneta NAPIERAJ // W: Contemporary management in extractive industries – multidimensional and practical approach : monografia / ed. by Izabela Jonek-Kowalska. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7880-646-2. — S. 173–187. — Bibliogr. s. 185–186, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: współczynnik wydobycia, produkcja wyrobiska ścianowego, skuteczność procesu produkcji, wydobycie minerałów

  keywords: mineral extraction, production process efficiency, output stream rate, longwall production faces

  cyfrowy identyfikator dokumentu: