Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Kuźnia, dr inż.

poprzednio: Gęborek

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2390-6070

ResearcherID: B-3054-2018

Scopus: 36702955500

PBN: 901337

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnych
  AutorzyMonika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora
  ŹródłoPME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [referat, 2017]
 • TytułBadanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH
  ŹródłoOchrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — S. 22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułBiogas production from agricultural and municipal waste
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 68
 • keywords: thermal analysis, biogas, municipal waste, biogas plant, digestate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
10
 • [referat, 2016]
 • TytułExperimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas
  AutorzyWojciech JERZAK, Monika KUŹNIA
  ŹródłoICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer : 23–26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2016]. — S. 263–264
 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2015]
 • TytułExperimental studies of the stability range of swirling natural gas flames
  AutorzyW. JERZAK, M. KUŹNIA
  ŹródłoProceedings of the XXII International symposium on Combustion processes : Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22–25, 2015 : book of abstracts / eds. Michał Chabiński, [et al.] ; Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2015. — S. 71–72
 • keywords: swirl number, swirl burner, flashback, blowout, natural gas flame

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2018]
 • TytułFluidised bed combustion fly ash as potential filler in composite polymeric materials
  AutorzyAnna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA
  ŹródłoPSN 2018 : book of abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic sections of the Combustion Institute : September 6–7, 2018, Kraków, Poland / eds. Wojciech Nowak, Aneta Magdziarz. — [Kraków] : AKNET-PRess, [2018]. — S. 157–159
 • keywords: microstructure, chemical composition, composites, fly ash, polyurethane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKinetic analysis of CO formation under oxy-combustion conditions
  AutorzyWojciech JERZAK, Monika KUŹNIA
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. A. — 2014 vol. 21 iss. 4, s. 415–424
 • słowa kluczowe: kinetyka reakcji, oksy-spalanie, stężenie CO w płomieniu

  keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułKinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane
  AutorzyWojciech JERZAK, Monika KUŹNIA
  ŹródłoAktualne zagadnienia energetyki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Kazimierza Wójsa, Andrzeja Sitki. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 351–360
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2014]
 • TytułKinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane
  AutorzyWojciech JERZAK, Monika KUŹNIA
  ŹródłoEnergetyka 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 5–7 listopada 2014 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — S. 60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułKinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane
  AutorzyJERZAK W., KUŹNIA M.
  ŹródłoArchivum Combustionis. — 2016 vol. 36 no. 1, s. 59–67
 • keywords: NO, CO, chemical kinetic modeling, oxy-combustion methane, CO2 addition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2014]
 • TytułKinetyczna analiza powstawania CO w warunkach oksyspalania
  AutorzyW. JERZAK, M. KUŹNIA
  ŹródłoECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} October 2014. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1–2]
 • keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMechanizmy formowania ${CO}$ i ${NO_{x}}$ w procesach spalania gazu ziemnego
  AutorzyMonika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ
  ŹródłoCiepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja. — 2010 t. 41 nr 6, s. 194–197. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=52194
 • słowa kluczowe: spalanie gazu ziemnego, emisja zanieczyszczeń, formowanie CO, mechanizmy powstawania NOx

  keywords: combustion of natural gas, pollution emission, CO forming, NOx forming mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMetody ograniczania emisji ${NO_{x}}$ z procesów przemysłowych spalania gazu ziemnego
  AutorzyMonika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 1, s. 18–24. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=49358
 • słowa kluczowe: NOx, spalanie gazu ziemnego, niskoemisyjne techniki spalania, palniki niskoemisyjne

  keywords: NOx, natural gas combustion, low-emission combustion, low-emission burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułMetody utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w procesie metalurgicznym
  AutorzyMonika KUŹNIA
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2010 t. 62 nr 3, s. 23–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2018]
 • TytułMicrospheres as potential fillers in composite polymeric materials
  AutorzyAnna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH, Bartosz HANDKE
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 88
 • keywords: microstructure, chemical composition, composites, polyurethane, microspheres

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25