Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Kuźnia, dr inż.

poprzednio: Gęborek

adiunkt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-ktc

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2390-6070

ResearcherID: B-3054-2018

Scopus: 36702955500

PBN: 901337

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza produktów spalania biogazu wytworzonego z organicznych odpadów komunalnychAnalysis of the combustion products of biogas produced from organic municipal waste / Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Paulina ŁYKO, Jakub Sikora // W: PME 2014 : Polski Mix Energetyczny 2014 : Ustroń, 15–17 października 2014 roku : konferencja : zeszyt streszczeń referatów. — [Ustroń : s. n.], [2014]. — S. 72–74. — Tekst pol.-ang. — Autor Jakub Sikora dopisany na podstawie erraty

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • Badanie składu chemicznego popiołów lotnych pochodzących z fluidalnego i konwencjonalnego spalania węgla[Study on chemical composition of fly ash from fluidized-bed and conventional coal combustion] / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH // W: Ochrona i inżynieria środowiska : zrównoważony rozwój : IX konferencja : Kraków–Kocierz, 7–8 września 2017 r. : informator. — [Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. W. Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica], [2017]. — Na okł. dod.: Jubileusz XXV-lecia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. — S. 22. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Biogas production from agricultural and municipal waste / Monika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 68. — Bibliogr. s. 68. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: thermal analysis, biogas, municipal waste, biogas plant, digestate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
10
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: ICCHMT 2016 : IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer : 23–26 May 2016, Cracow, Poland : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2016]. — S. 263–264

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Experimental studies and the chemical kinetics modelling of oxidation of hydrogen sulfide contained in biogas / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA, Artur SZAJDING // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 157, s. 222–229. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 229, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-30. — IX International Conference on Computational Heat and Mass Transfer (ICCHMT2016). — tekst: https://goo.gl/j8eeQD

 • keywords: combustion, biogas, hydrogen sulfide, chemical kinetic modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.proeng.2016.08.360

12
 • Experimental studies of the stability range of swirling natural gas flames / W. JERZAK, M. KUŹNIA // W: Proceedings of the XXII International symposium on Combustion processes : Polish Jurassic Highland (Jura Region), Poland, September 22–25, 2015 : book of abstracts / eds. Michał Chabiński, [et al.] ; Silesian University of Technology. Institute of Thermal Technology, Polish Academy of Sciences. Combustion Section of the Thermodynamics and Combustion Committee, Polish Section of the Combustion Institute. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61506-28-7. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72

 • keywords: swirl number, swirl burner, flashback, blowout, natural gas flame

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Fluidised bed combustion fly ash as potential filler in composite polymeric materials / Anna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA // W: PSN 2018 : book of abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic sections of the Combustion Institute : September 6–7, 2018, Kraków, Poland / eds. Wojciech Nowak, Aneta Magdziarz. — [Kraków] : AKNET-PRess, [2018]. — ISBN: 978-83-951253-1-7. — S. 157–159. — Bibliogr. s. 159

 • keywords: microstructure, chemical composition, composites, fly ash, polyurethane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Kinetic analysis of CO formation under oxy-combustion conditionsKinetyczna analiza powstawania CO w warunkach oksy-spalania / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and Engineering. A ; ISSN 1898-6188. — 2014 vol. 21 iss. 4, s. 415–424. — Bibliogr. s. 423–424, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kinetyka reakcji, oksy-spalanie, stężenie CO w płomieniu

  keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: Aktualne zagadnienia energetyki [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Kazimierza Wójsa, Andrzeja Sitki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014. — Dysk Flash. — ISBN: 978-83-7493-872-3. — S. 351–360. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 360. — Tekst dostępny online: {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=29889==1=1=1}

 • brak zdefiniowanych słw kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / Wojciech JERZAK, Monika KUŹNIA // W: Energetyka 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 5–7 listopada 2014 : katalog okolicznościowy / Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2014]. — Dysk Flash. — S. 60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kinetic analysis of the addition of $CO_{2}$ to the flame in the combustion of methane / JERZAK W., KUŹNIA M. // Archivum Combustionis ; ISSN 0208-4198. — 2016 vol. 36 no. 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr.

 • keywords: NO, CO, chemical kinetic modeling, oxy-combustion methane, CO2 addition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kinetyczna analiza powstawania CO w warunkach oksyspalaniaKinetic analysis of CO formation under oxy-combustion conditions / W. JERZAK, M. KUŹNIA // W: ECOpole'14 [Dokument elektroniczny] : Central European Conference : 15\textsuperscript{th}–18\textsuperscript{th} October 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD dostępny również tekst w języku angielskim (po wybraniu opcji: abstract). — S. [1]

 • keywords: oxy-combustion, combustion kinetics, flame CO concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mechanizmy formowania ${CO}$ i ${NO_{x}}$ w procesach spalania gazu ziemnegoForming mechanisms of ${CO}$ and ${NO_{x}}$ during combustion processes of natural gas / Monika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja ; ISSN 0137-3676. — 2010 t. 41 nr 6, s. 194–197. — Bibliogr. s. 196–197, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=52194

 • słowa kluczowe: spalanie gazu ziemnego, emisja zanieczyszczeń, formowanie CO, mechanizmy powstawania NOx

  keywords: combustion of natural gas, pollution emission, CO forming, NOx forming mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metody ograniczania emisji ${NO_{x}}$ z procesów przemysłowych spalania gazu ziemnegothe methods of the ${NO_{x}}$ emission abatement from industrial processes of natural gas combustion / Monika KUŹNIA, Małgorzata WILK, Aneta MAGDZIARZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 1, s. 18–24. — Bibliogr. s. 23–24. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=49358

 • słowa kluczowe: NOx, spalanie gazu ziemnego, niskoemisyjne techniki spalania, palniki niskoemisyjne

  keywords: NOx, natural gas combustion, low-emission combustion, low-emission burner

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metody utylizacji odpadów tworzyw sztucznych w procesie metalurgicznymMethods of plastic wastes utilization in metallurgical industry / Monika KUŹNIA // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza = Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2010 t. 62 nr 3, s. 23–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Microspheres as potential fillers in composite polymeric materials / Anna MAGIERA, Monika KUŹNIA, Wojciech JERZAK, Magdalena ZIĄBKA, Radosław LACH, Bartosz HANDKE // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 88. — Bibliogr. s. 88. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: microstructure, chemical composition, composites, polyurethane, microspheres

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25