Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Stobiecki, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7644-2214

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909851

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnych
  AutorzyStanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2009 R. 85 nr 6, s. 50–53
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza stabilności przekształtnikowych napędów trakcyjnych bezpośrednią metodą Lapunowa
  AutorzyAndrzej STOBIECKI, Roman DUDEK
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2012 nr 96, s. 91–96. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/96/ref_15.pdf
3
 • [referat, 2009]
 • TytułAwaryjne stany pracy filtrów wejściowych impulsowych układów sterowania napędów trakcyjnych
  AutorzyRoman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 55–56
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadanie sprawności układu maszyna PMSM – przekształtnik w szerokim zakresie przetwarzanej mocy
  AutorzyMarcin BASZYŃSKI, Roman DUDEK, Aleksander DZIADECKI, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2017 nr 2 (114), s. 101–106. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/114/ref_16.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułHamowanie dynamiczne silników trakcyjnych sterowanych impulsowo
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 108 z. 13. Elektrotechnika = Electrical Engineering. — 2011 1–E, s. 79–93. — tekst: http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=218428
6
 • [referat, 2008]
 • TytułHamowanie przeciwwłączeniem przewodowej lokomotywy kopalnianej z tranzystorowym układem sterowania
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoSEMTRAK 2008 : XIII ogólnopolska konferencja naukowa trakcji elektrycznej i V szkoła kompatybilności elektromagnetycznej w transporcie : Zakopane, październik 2008 : materiały konferencyjne. Sekcja 1, Eksploatacja taboru i urządzeń trakcji elektrycznej ; Sekcja 2, Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; Sekcja 3, Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; Sekcja 4, Układy sterowania ruchem ; Sekcja 5, Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie szynowym / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2008. — S. 211–220
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułHamowanie przeciwwłączeniem przewodowej lokomotywy kopalnianej z tranzystorowym układem sterowania
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 106 z. 15. Elektrotechnika = Electrical Engineering. — 2009 1–E/2009, s. 61–73
8
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMożliwości wykorzystania sterowników PLC w elektrycznych lokomotywach kopalnianych
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoMechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2014. — S. 234–246
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułNapęd trakcyjny z inteligentnymi modułami mocy i sterownikiem PLC
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2014 R. 52 nr 1, s. 27–34
10
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOscylacje w filtrach wejściowych przekształtnikowych napędów trakcyjnych
  AutorzyRoman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2010 nr 86, s. 5–10. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/86/ref_02.pdf
11
 • [referat, 2008]
 • TytułPrzystosowanie lokomotywy z przekształtnikiem impulsowym do prac manewrowych na stacji rozładowczej
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoSEMTRAK 2008 : XIII ogólnopolska konferencja naukowa trakcji elektrycznej i V szkoła kompatybilności elektromagnetycznej w transporcie : Zakopane, październik 2008 : materiały konferencyjne. Sekcja 1, Eksploatacja taboru i urządzeń trakcji elektrycznej ; Sekcja 2, Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; Sekcja 3, Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; Sekcja 4, Układy sterowania ruchem ; Sekcja 5, Kompatybilność elektromagnetyczna w transporcie szynowym / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2008. — S. 221–228
12
 • [referat, 2019]
 • TytułReduction of total harmonic distortion and effective source current in circuits with nonsinusoidal waveforms
  AutorzyStanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI
  Źródło2019 15th selected issues of Electrical engineering and electronics (WZEE) [Dokument elektroniczny] : Zakopane, Poland, 8–10 December 2019 / Polish Society of Theoretical and Applied Electrical Engineering (PTETiS). — [Piscataway] : IEEE, cop. 2019. — S. 1–6
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób diagnostyki stanów awaryjnych w układach dynamicznego odtwarzania napięcia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin BASZYŃSKI, Roman DUDEK, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Andrzej STOBIECKI
  DetailsInt.Cl.: H02H 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230514 B1 ; Udziel. 2018-06-05 ; Opubl. 2018-11-30. — Zgłosz. nr P.418710 z dn. 2016-09-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230514B1.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułStany przejściowe w filtrach wejściowych napędów trakcyjnych sterowanych impulsowo przy pracy silnikowej i prądnicowej
  AutorzyRoman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2008 nr 80, s. 113–118. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/80/ref_23.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułStany przejściowe w obwodach z energetycznymi filtrami aktywnymi
  AutorzyStanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2008 R. 84 nr 6 spec. topic: International school on Nonsinusoidal currents international symposium on Electrical Machines : invated papers, s. 131–134
16
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSterowanie prądem wzbudzenia silników trakcyjnych lokomotyw kopalnianych
  AutorzyRoman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI, Marek ŻUCHOWICZ
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2007 nr 77, s. 65–70. — tekst: http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/77/ref_14.pdf
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSterowanie prądem wzbudzenia silników trakcyjnych lokomotyw kopalnianych
  AutorzyRoman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI, Marek ŻUCHOWICZ
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2009 R. 9 nr 7/8, s. 126–130
18
 • [referat, 2012]
 • TytułSterownik PLC w układzie regulacji przekształtnikowego napędu trakcyjnego
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoSEMTRAK 2012 : XV ogólnopolska konferencja naukowa trakcji elektrycznej : Zakopane, październik 2012 : materiały konferencyjne. Sekcja I, Eksploatacja taboru i urządzeń trakcji elektrycznej ; Sekcja II: Zasilanie i podstacje trakcji elektrycznej ; Sekcja III: Energoelektronika i napędy w trakcji elektrycznej ; Sekcja IV: Oddziaływanie na środowisko i sterowanie ruchem ; Sekcja V: Diagnostyka i monitoring w trakcji elektrycznej / mater. konf. do druku przygot. Wiesław Jakubas ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. — Kraków : Wydawnictwo PiT, 2012. — S. 257–266
19
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułSterownik PLC w układzie regulacji przekształtnikowego napędu trakcyjnego
  AutorzyRoman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  ŹródłoElektrotechnika w zastosowaniach trakcyjnych / red. nauk. Adam St. Jagiełło. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2014. — S. 97–108
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułUkład do diagnostyki stanów awaryjnych w układach dynamicznego odtwarzania napięcia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin BASZYŃSKI, Roman DUDEK, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Andrzej STOBIECKI
  DetailsInt.Cl.: H02H 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230513 B1 ; Udziel. 2018-06-15 ; Opubl. 2018-11-30. — Zgłosz. nr P.418709 z dn. 2016-09-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230513B1.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułUkład do ograniczania napięć w obwodzie sprzęgającym równoległego kompensatora aktywnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin BASZYŃSKI, Roman DUDEK, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Andrzej STOBIECKI
  DetailsInt.Cl.: H02H 3/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 230052 B1 ; Udziel. 2018-05-15 ; Opubl. 2018-09-28. — Zgłosz. nr P.418441 z dn. 2016-08-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL230052B1.pdf
22
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułUkład do pomiaru napięcia z izolacją galwaniczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin BASZYŃSKI, Roman DUDEK, Aleksander DZIADECKI, Janusz GRZEGORSKI, Józef SKOTNICZNY, Andrzej STOBIECKI
  DetailsInt.Cl.: G01R 19/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233134 B1 ; Udziel. 2019-05-21 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.423144 z dn. 2017-10-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233134B1.pdf
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2002]
 • TytułUkład dwustrefowego sterowania silnika szeregowego prądu stałego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Roman DUDEK, Stanisław KOSIOROWSKI, Andrzej STOBIECKI, Marek ŻUCHOWICZ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: H02P 7/282. — Polska. — Opis patentowy ; PL 184311 B1 ; Udziel. 2002-05-07 ; Opubl. 2002-09-30. — Zgłosz. nr P.323507 z dn. 1997-12-02. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL184311B1.pdf
24
 • [patent zastosowany, 2012]
 • TytułUkład impulsowego hamowania silnika szeregowego prądu stałego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Roman DUDEK, Andrzej STOBIECKI, Marek ŻUCHOWICZ
  DetailsInt.Cl.: H02P 7/282textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210696 B1 ; Udziel. 2011-07-19 ; Opubl. 2012-02-29. — Zgłosz. nr P.379932 z dn. 2006-06-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210696B1.pdf
25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2000]
 • TytułUkład sterowania napędu elektrycznego prądu stałego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Satnisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław KOSIOROWSKI, Marek ŻUCHOWICZ, Roman DUDEK, Andrzej STOBIECKI
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: H02P 7/282. — Polska. — Opis patentowy ; PL 179527 B1 ; Udziel. 2000-03-02 ; Opubl. 2000-09-29. — Zgłosz. nr P.314022 z dn. 1996-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL179527B1.pdf