Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Czyż, dr hab., prof. AGH

emeryt

Faculty of Management
WZ-kzp


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2013]
 • TytułDostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energii
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: energy security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [chapter, 2013]
 • TytułDostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energii
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoFinansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — S. 127–143
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [book, 2013]
 • TytułFinansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
  Autorzypod red. Marty CZYŻ
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 248 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [chapter, 2012]
 • TytułFunkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoGlobalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — S. 13–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [chapter, 2004]
 • TytułGospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego i trwałego
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoEkonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, T. 1 / pod red. Teresy Łaguny. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004. — S. 139–147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [chapter, 2013]
 • TytułKorporacje transnarodowe głównymi podmiotami współczesnego procesu globalizacji
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoRestrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — S. 37–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [proceedings, 2008]
 • TytułKwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonego
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2008. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [chapter, 2009]
 • TytułKwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonego
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoWybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — S. 21–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [chapter, 2004]
 • TytułMiędzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 53–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [chapter, 2007]
 • TytułPochodne instrumenty finansowe a ryzyko inwestowania w przedsiębiorstwie
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoFinansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 23–29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [proceedings, 2007]
 • TytułPolityka energetyczna w procesie rozwoju zrównoważonego
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie rozwojem : aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne : praca zbiorowa / pod red. Barbary Piontek, Franciszka Piontka. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. — S. 643–657
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [chapter, 2006]
 • TytułPolityka przemysłowa w procesie przekształceń systemowych w Polsce
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoŚrodowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski / pod red. Leszka Preisnera. — [Białystok] : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. — S. 11–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [proceedings, 2012]
 • TytułProblem ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–13]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [proceedings, 2015]
 • TytułProekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem : streszczenie
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — [Kraków : s. n.], 2015. — S. [1]
 • słowa kluczowe: zarządzanie, innowacje, przedsiębiorstwo, proekologia, obszary działania jednofunkcyjne, obszary działania wielofunkcyjne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [chapter, 2015]
 • TytułProekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 53–66
 • słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, obszary działania jednofunkcyjne, proekolgia, wielofunkcyjne, innowacje ekologiczne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [chapter, 2008]
 • TytułRestrukturyzacja jako czynnik strategii rozwoju przemysłu w Polsce
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoŚrodowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — S. 23–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [chapter, 2005]
 • TytułRestrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie rozwoju zrównoważonego i trwałego
  AutorzyMaria CZYŻ
  ŹródłoProces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2005. — S. 51–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [monograph, 2014]
 • TytułŚrodowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych
  Autorzypod red. Marty CZYŻ, Justyny DYDUCH
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 211, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [chapter, 2011]
 • TytułWpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoProcesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2011. — S. 19–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [chapter, 2017]
 • TytułWpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwa
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoDoskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. — S. 29–40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [chapter, 2014]
 • TytułWspółczesne uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju energetyki Polski do 2050 roku
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoŚrodowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 25–37
 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable power engineering, OZE international agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [proceedings, 2014]
 • TytułWspółczesne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju energetyki polskiej do 2050 roku
  AutorzyMarta CZYŻ
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable sources of energy, renewable power engineering, OZE international agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [chapter, 2014]
 • TytułWstęp
  AutorzyMarta CZYŻ, Justyna DYDUCH
  ŹródłoŚrodowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 7–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [chapter, 2015]
 • TytułWstęp
  AutorzyMarta CZYŻ, Justyna DYDUCH
  ŹródłoZarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 7–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: