Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Czyż, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energii
2
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energii
3
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych
4
 • Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej
5
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
6
 • Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego i trwałego
7
 • Korporacje transnarodowe głównymi podmiotami współczesnego procesu globalizacji
8
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonego
9
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonego
10
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej
11
 • Pochodne instrumenty finansowe a ryzyko inwestowania w przedsiębiorstwie
12
 • Polityka energetyczna w procesie rozwoju zrównoważonego
13
 • Polityka przemysłowa w procesie przekształceń systemowych w Polsce
14
 • Problem ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
15
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
16
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
17
 • Restrukturyzacja jako czynnik strategii rozwoju przemysłu w Polsce
18
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie rozwoju zrównoważonego i trwałego
19
 • Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych
20
 • Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
21
 • Wpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwa
22
 • Współczesne uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju energetyki Polski do 2050 roku
23
 • Współczesne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju energetyki polskiej do 2050 roku
24
 • Wstęp
25
 • Wstęp