Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Czyż, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energiiAdjustment of energy policy in European Union to principles of single energy market / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: energy security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energiiAdjustment of energy policy in European Union to principles of single energy market / Marta CZYŻ // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 127–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczejFinancial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty CZYŻ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 248 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-684-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacjiCompanies operation in conditions of globalization / Marta CZYŻ // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego i trwałego[Spatial management and sustainable development conditions] / Marta CZYŻ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, T. 1 / pod red. Teresy Łaguny. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Korporacje transnarodowe głównymi podmiotami współczesnego procesu globalizacjiTransnational corporations – main subjects of contemporary globalization process / Marta CZYŻ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of enterprises and economies in the conditions of global market development / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-08-2. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonegoThe matter of the quality of life in sustainable development process / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonegoThe matter of the quality of life in sustainable development process / Marta CZYŻ // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i PołudniowejInternational competitiveness of enterprises in Central-Eastern and Southern Europe countries / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pochodne instrumenty finansowe a ryzyko inwestowania w przedsiębiorstwieDerivative financial instruments and risk of enterprise invest / Marta CZYŻ // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Polityka energetyczna w procesie rozwoju zrównoważonegoEnergy policy in the process of sustainable development / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie rozwojem : aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne : praca zbiorowa = Development management : social, economic and ecological aspects : a joint publication / pod red. Barbary Piontek, Franciszka Piontka. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. — ISBN: 978-83-208-1752-2. — S. 643–657. — Bibliogr. s. 656, Streszcz., Summ.. — Część druga konferencji jubileuszowej Rozwój : godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody, połączonej z obchodami 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Polityka przemysłowa w procesie przekształceń systemowych w PolsceIndustrial policy in the process of system transformation in Poland / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski / pod red. Leszka Preisnera. — [Białystok] : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. — ISBN: 978-83-88771-83-5. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problem ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwemProblem of risk in the management of an enterprise / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem : streszczeniePro-ecological aspects of company management : abstract / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, innowacje, przedsiębiorstwo, proekologia, obszary działania jednofunkcyjne, obszary działania wielofunkcyjne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwemPro-ecological aspects of company management / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 53–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, obszary działania jednofunkcyjne, proekolgia, wielofunkcyjne, innowacje ekologiczne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Restrukturyzacja jako czynnik strategii rozwoju przemysłu w PolsceRestructuring as a factor of strategy for industrial development in Poland / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie rozwoju zrównoważonego i trwałego[Enterprise restructuring in the sustainable development process] / Maria CZYŻ // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2005. — Na s. tyt. dod.: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. — ISBN10: 83-88771-64-7. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczychEnvironmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty CZYŻ, Justyny DYDUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 211, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-766-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w PolsceThe impact of European Union integration on the functioning of small and medium-sized enterprises / Marta CZYŻ // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-90-7. — S. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwaInfluence of quality of intellectual capital on company's innovativeness / Marta CZYŻ // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. — ISBN: 978-83-65907-04-2 ; e-ISBN: 978-83-65907-05-9. — S. 29–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Współczesne uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju energetyki Polski do 2050 rokuContemporary circumstances of sustainable development policy of energy of Poland until 2050 / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 25–37. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable power engineering, OZE international agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Współczesne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju energetyki polskiej do 2050 rokuContemporary circumstances of sustainable development of Polish energy until 2050 / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable sources of energy, renewable power engineering, OZE international agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wstęp[Introduction] / Marta CZYŻ, Justyna DYDUCH // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wstęp[Introduction] / Marta CZYŻ, Justyna DYDUCH // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: