Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Czyż, dr hab., prof. AGH

emeryt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3662181
201811
201711
20156132
20145131
20135221
2012431
2011211
200922
2008211
20073111
200611
200511
2004312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem36324
201811
201711
2015642
2014541
2013541
201244
201122
200922
200822
200733
200611
200511
200433
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem3636
201811
201711
201566
201455
201355
201244
201122
200922
200822
200733
200611
200511
200433
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3636
201811
201711
201566
201455
201355
201244
201122
200922
200822
200733
200611
200511
200433
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem362115
201811
201711
2015633
2014532
2013541
2012431
2011211
200922
2008211
2007312
200611
200511
200433
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem362412
201811
201711
2015642
2014541
2013541
2012431
2011211
200922
2008211
2007321
200611
200511
2004331
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energiiAdjustment of energy policy in European Union to principles of single energy market / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: energy security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energiiAdjustment of energy policy in European Union to principles of single energy market / Marta CZYŻ // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 127–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ekonomia dla studentów studiów technicznych[Economics for students of technical studies] / pod red. Marty CZYŻ ; autorzy rozdziałów: Małgorzata BIAŁAS, Marta CZYŻ, Anna DUBEL, Justyna DYDUCH, Robert LISOWSKI, Krzysztof POSŁUSZNY, Mariusz TRELA, Maciej WOŹNIAK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — 254, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0697). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66016-10-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczejFinancial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty CZYŻ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 248 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-684-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacjiCompanies operation in conditions of globalization / Marta CZYŻ // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego i trwałego[Spatial management and sustainable development conditions] / Marta CZYŻ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, T. 1 / pod red. Teresy Łaguny. — Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2004. — S. 139–147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Korporacje transnarodowe głównymi podmiotami współczesnego procesu globalizacjiTransnational corporations – main subjects of contemporary globalization process / Marta CZYŻ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of enterprises and economies in the conditions of global market development / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-08-2. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonegoThe matter of the quality of life in sustainable development process / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonegoThe matter of the quality of life in sustainable development process / Marta CZYŻ // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i PołudniowejInternational competitiveness of enterprises in Central-Eastern and Southern Europe countries / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / pod red. nauk. Marty Czyż i Zdzisława Cięciwy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 53–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pochodne instrumenty finansowe a ryzyko inwestowania w przedsiębiorstwieDerivative financial instruments and risk of enterprise invest / Marta CZYŻ // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Polityka energetyczna w procesie rozwoju zrównoważonegoEnergy policy in the process of sustainable development / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie rozwojem : aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne : praca zbiorowa = Development management : social, economic and ecological aspects : a joint publication / pod red. Barbary Piontek, Franciszka Piontka. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. — ISBN: 978-83-208-1752-2. — S. 643–657. — Bibliogr. s. 656, Streszcz., Summ.. — Część druga konferencji jubileuszowej Rozwój : godność człowieka – gospodarowanie – poszanowanie przyrody, połączonej z obchodami 70. urodzin i 40-lecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Polityka przemysłowa w procesie przekształceń systemowych w PolsceIndustrial policy in the process of system transformation in Poland / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski / pod red. Leszka Preisnera. — [Białystok] : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2006. — ISBN: 978-83-88771-83-5. — S. 11–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Problem ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwemProblem of risk in the management of an enterprise / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem : streszczeniePro-ecological aspects of company management : abstract / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, innowacje, przedsiębiorstwo, proekologia, obszary działania jednofunkcyjne, obszary działania wielofunkcyjne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwemPro-ecological aspects of company management / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 53–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, obszary działania jednofunkcyjne, proekolgia, wielofunkcyjne, innowacje ekologiczne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Restrukturyzacja jako czynnik strategii rozwoju przemysłu w PolsceRestructuring as a factor of strategy for industrial development in Poland / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie rozwoju zrównoważonego i trwałego[Enterprise restructuring in the sustainable development process] / Maria CZYŻ // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2005. — Na s. tyt. dod.: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. — ISBN10: 83-88771-64-7. — S. 51–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczychEnvironmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty CZYŻ, Justyny DYDUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 211, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-766-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w PolsceThe impact of European Union integration on the functioning of small and medium-sized enterprises / Marta CZYŻ // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-90-7. — S. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwaInfluence of quality of intellectual capital on company's innovativeness / Marta CZYŻ // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. — ISBN: 978-83-65907-04-2 ; e-ISBN: 978-83-65907-05-9. — S. 29–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Współczesne uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju energetyki Polski do 2050 rokuContemporary circumstances of sustainable development policy of energy of Poland until 2050 / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 25–37. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable power engineering, OZE international agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Współczesne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju energetyki polskiej do 2050 rokuContemporary circumstances of sustainable development of Polish energy until 2050 / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable sources of energy, renewable power engineering, OZE international agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wstęp[Introduction] / Marta CZYŻ, Justyna DYDUCH // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wstęp[Introduction] / Marta CZYŻ, Justyna DYDUCH // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: