Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Kępys, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1591-525X orcid iD

ResearcherID: R-3446-2018

Scopus: 55859098100

PBN: 5e70922b878c28a04739106f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułA pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties
  AutorzyW. KĘPYS, E. WISŁA-WALSH
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 223–227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [książka, 2011]
 • TytułAnaliza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych
  AutorzyWaldemar KĘPYS
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 202,[1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułApplication of fly ash from biomass in suspension technologies
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Aleksandra GRZYWA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2014 R. 15 nr 2, s. 251–255
 • słowa kluczowe: górnictwo, biomasa, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: biomass, fly ash, mining, suspension technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnych
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Ewa WISŁA-WALSH
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2005 R. 29 z. 4, s. 63–72. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2005-04/GG_2005_4_05.pdf
 • słowa kluczowe: granulacja, popioły lotne, zawiesiny popiołowo-wodne, termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych

  keywords: granulation, fly ashes, mixture of fly ash-water, municipal solid waste disposal plan

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCharakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 1, Popioły lotne
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 277–287
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCharakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych. Cz. 2, Żużle
  AutorzyEwa WISŁA-WALSH, Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 289–299
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • [referat, 2022]
 • TytułContemporary trends in the management of mining waste landfills
  AutorzyPAWUL Małgorzata, KĘPYS Waldemar, ŚLIWKA Małgorzata
  ŹródłoIKS5 [Dokument elektroniczny] : V konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska” : Zielona Góra, 13-14.10.2022 : książka abstraktów. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, cop. 2022. — S. 111
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułEvaluation of the possibility of using post-production waste from $Zn-Pb$ ores as a material for natural land reclamation
  AutorzyMałgorzata ŚLIWKA, Waldemar KĘPYS, Małgorzata PAWUL
  ŹródłoRocznik Ochrona Środowiska. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 1343–1365. — tekst: http://ros.edu.pl/images/roczniki/2019/083_ROS_V21_R2019.pdf
 • słowa kluczowe: rekultywacja, odpady poflotacyjne, utylizacja odpadów, odpady z przeróbki rud metali, odzyskiwanie surowców, fitotoksyczność

  keywords: reclamation, waste utilisation, ore processing waste, post flotation waste, raw material recovery, phytotoxicity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar
  Details
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr Mikołajczyk, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Damian KRAWCZYKOWSKI, Aldona KRAWCZYKOWSKA, Waldemar KĘPYS
  Details
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułFerrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar
  DetailsInt.Cl.: H01F 1/44textsuperscript{(2006.01)}. — Australia. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; AU 2017385101 A1 ; Opubl. 2019-07-18. — Zgłosz. nr AU2017385101 z dn. 2017-12-29 // Australian Official Journal of Patents  vol 33 no 27, s. 3959. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/AU2017385101A1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułFerrit-feststoffe für eine schwere flüssige Suspension, Verfahren zur Herstellung davon und Verwendung von Ferrit als schwere Flüssige Feststoffe
  InventorECOBACK Sp. z o.o., Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, FOSZCZ Dariusz, GAWENDA Tomasz, KRAWCZYKOWSKI Damian, KRAWCZYKOWSKA Aldona, KĘPYS Waldemar
  DetailsInt.Cl.: B03B 9/06textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 3563393 A1 ; Opubl. 2019-11-06. — Zgłosz. nr EP17842422 z dn. 2017-12-29 // Europäisches Patentblatt ; 2019  no. 45, s. 186. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP3563393A1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [zgłoszenie patentowe, 2018]
 • TytułFerrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej
  InventorECOBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Mikołajczyk Piotr, KRAWCZYKOWSKI Damian, GAWENDA Tomasz, FOSZCZ Dariusz, KĘPYS Waldemar, KRAWCZYKOWSKA Aldona
  DetailsInt.Cl.: B03B 5/44textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420048 A1 ; Opubl. 2018-07-02. — Zgłosz. nr P.420048 z dn. 2016-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2018  nr 14, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420048A1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2020]
 • TytułFerrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej
  InventorECOBACK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr Mikołajczyk, Damian KRAWCZYKOWSKI, Tomasz GAWENDA, Dariusz FOSZCZ, Waldemar KĘPYS, Aldona KRAWCZYKOWSKA
  DetailsInt.Cl.: B03B 5/44textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 235524 B1 ; Udziel. 2020-04-21 ; Opubl. 2020-08-24. — Zgłosz. nr P.420048 z dn. 2016-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL235524B1.pdf
 • słowa kluczowe: ferryt, odpady elektroniczne, obciążnik ferrytowy, ciecze ciężkie

  keywords: ferrite, electric wastes, ferrite solids, heavy liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2010]
 • TytułGranulat z popiołów ze spalania odpadów komunalnych jako składnik zawiesin popiołowo-wodnych
  AutorzyWaldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI
  ŹródłoPopioły lotne i spoiwa mineralne w technologiach górniczych : VII warsztaty : 19–20 maja 2010 r., Jaworze : zbiór referatów / UTEX®. — [Rybnik : UTEX], [2010]. — S. 25–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych
  AutorzyWaldemar KĘPYS
  ŹródłoInżynieria Ekologiczna. — 2010 nr 23: Sposoby unieszkodliwiania i użytkowania odpadów, s. 70–76. — tekst: http://www.archive.ecoeet.com/pdf/23/7.pdf
 • słowa kluczowe: granulacja, popioły lotne, termiczne przekształcanie odpadów, kruszywa sztuczne

  keywords: granulation, fly ashes, thermal treatment of wastes, artificial aggregates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułManagement of fly ash from municipal solid waste incineration
  AutorzyKĘPYS Waldemar
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 164–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułMożliwości odzysku drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych w budownictwie
  AutorzyWaldemar KĘPYS
  ŹródłoOdpady i środowisko : międzynarodowa konferencja = 21–22.10.2010, Cracow, Poland : referaty / Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. — Warszawa : IMBiGS, 2010. — S. 109–113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: