Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Kępys, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1591-525X orcid iD

ResearcherID: R-3446-2018

Scopus: 55859098100

PBN: 5e70922b878c28a04739106f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 63, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties
2
 • Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych
3
 • Analysis of the properties of coal sludge in the context of the possibility of using it in biological reclamation
4
 • Application of fly ash from biomass in suspension technologies
5
 • Assessment of ecotoxicity of incinerated sewage sludge ash (ISSA)
6
 • Badanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnych
7
 • Bottom ash obtained from biomass burning in fluidised-bed boilers as a mortar component
8
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych
9
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych
10
 • Chemical examination of fly ash and bottom ash derived from incineration of hazardous waste
11
 • Co-combustion of coal and biomass – chemical properties of ash
12
 • Contemporary trends in the management of mining waste landfills
13
 • Evaluation of the possibility of using post-production waste from $Zn-Pb$ ores as a material for natural land reclamation
14
 • Evaluation of the properties of coal bottom ash, as regards the possibilities of using it in biological land reclamation
15
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
16
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
17
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
18
 • Ferrit-feststoffe für eine schwere flüssige Suspension, Verfahren zur Herstellung davon und Verwendung von Ferrit als schwere Flüssige Feststoffe
19
 • Ferrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej
20
 • Ferrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej
21
 • Granulat z popiołów ze spalania odpadów komunalnych jako składnik zawiesin popiołowo-wodnych
22
 • Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych
23
 • Laboratorium z ochrony środowiska
24
 • Management of fly ash from municipal solid waste incineration
25
 • Możliwości odzysku drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych w budownictwie