Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Kępys, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1591-525X

ResearcherID: R-3446-2018

Scopus: 55859098100

PBN: 909460

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości odzysku popiołów i żużla ze spalarni odpadów w świetle badań laboratoryjnych
2
 • Application of fly ash from biomass in suspension technologies
3
 • A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties
4
 • Badanie wpływu zbrylonych popiołów ze spalarni odpadów komunalnych na własności zawiesin popiołowo-wodnych
5
 • Bottom ash obtained from biomass burning in fluidised-bed boilers as a mortar component
6
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych
7
 • Charakterystyka produktów stałych powstających w czasie spalania odpadów niebezpiecznych
8
 • Chemical examination of fly ash and bottom ash derived from incineration of hazardous waste
9
10
 • Evaluation of the properties of coal bottom ash, as regards the possibilities of using it in biological land reclamation
11
 • Ferrite solids for a heavy liquid suspension, method of preparation thereof and use of ferrite as heavy liquid solids
12
 • Ferrytowy obciążnik do cieczy ciężkiej zawiesinowej i sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie ferrytu jako obciążnika do cieczy ciężkiej
13
 • Granulat z popiołów ze spalania odpadów komunalnych jako składnik zawiesin popiołowo-wodnych
14
 • Kruszywo z drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych
15
 • Laboratorium z ochrony środowiska
16
 • Management of fly ash from municipal solid waste incineration
17
 • Możliwości odzysku drobnoziarnistych odpadów niebezpiecznych w budownictwie
18
 • Możliwości zagospodarowania odpadów energetycznych w kontekście retardacji przekształcania zasobów środowiska
19
 • Ocena wybranych własności popiołu lotnego ze współspalania mączki zwierzęcej w palenisku fluidalnym
20
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
21
 • Odpady energetyczne jako składnik mieszanin spoiwowo-kruszywowych
22
 • Odpady górnicze – czy cenny materiał?
23
 • Odpady z przeróbki dawnych składowisk jako składnik zawiesin odpadowo-wodnych
24
 • Odpady z przeróbki dawnych składowisk jako składnik zawiesin odpadowo-wodnych
25
 • Opto-pneumatic separators in waste management