Wykaz publikacji wybranego autora

Waldemar Kępys, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1591-525X orcid iD

ResearcherID: R-3446-2018

Scopus: 55859098100

PBN: 5e70922b878c28a04739106f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A pelletizing of fly ashes from municipal solid waste incineration – an effect of binding agents and additives on granulate chemical and mechanical properties / W. KĘPYS, E. WISŁA-WALSH // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 223–227. — Bibliogr. s. 226–227, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Próba odzysku niektórych odpadów niebezpiecznych w górnictwie podziemnymTest of recovery some hazardous wastes in underground mining technologies / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007 : Szczyrk, 19–23 lutego 2007 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — (Sympozja i Konferencje ; nr 69). — Na okł. dodatkowo: XVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2007. — S. 449–461. — Bibliogr. s. 460, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób unieszkodliwiania drobnofrakcyjnych odpadów niebezpiecznych[The manner of rendering harmless small-fraction wastes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MIĘSO Rafał, PIOTROWSKI Zbigniew, WISŁA-WALSH Ewa, KĘPYS Waldemar. — Int.Cl.: B09B 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 379933 A1 ; Opubl. 2007-12-24. — Zgłosz. nr P.379933 z dn. 2006-06-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2007  nr 26, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL379933A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: