Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Wyrwa, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2175-9916

ResearcherID: A-2241-2017

Scopus: 33968269600

PBN: 910003

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem922164232
20199324
201833
201714167
2016422
20158116
20147232
2013131192
2012211
2011312
20105113
2009413
200811
200755
2006211
200511
20048242
200333
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9232582
201999
201833
20171468
2016422
2015826
20147232
20131367
2012211
2011312
2010523
2009431
200811
2007514
2006211
200511
2004835
2003312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem925636
2019945
2018321
20171495
201644
2015835
2014743
20131376
201222
2011312
2010541
2009431
200811
2007541
2006211
200511
2004853
2003312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem921082
201999
201833
201714212
201644
2015844
2014716
20131313
201222
2011312
2010523
200944
200811
200755
200622
200511
200488
200333
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem924151
2019972
2018312
20171495
2016413
2015862
2014743
201313211
201222
2011312
201055
2009431
200811
200755
200622
200511
200488
200333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem924745
2019972
2018312
20171495
2016422
2015871
2014743
201313310
201222
2011321
2010541
2009431
200811
200755
200622
200511
2004826
2003331
 • Air quality modelling in the greater – Kraków area / C. Cuvelier, [et al.], A. WYRWA, [et al.], B. ŚLIŻ, J. ZYŚK, [et al.] // W: Krakow Integrated Project : particulate matter: from emissions to health effects : Institute for Environment and Sustainability 2006 : [May 15\textsuperscript{th}–16\textsuperscript{th}] / ed. José María Jiménez, Joanna Niedzialek. — [Luxembourg : s. n.], cop. 2006. — (EUR (Luxembourg) ; ISSN 1018-5593 ; 22293 EN). — ISBN10: 92-79-02414-0. — S. 58–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dostaw gazu ziemnego do Polski w horyzoncie czasowym do roku 2030Analysis of natural gas supply to Polish horizon 2030 / Ewa ZAJDA, Artur WYRWA // W: Energia-ekologia-etyka 2016 [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. nacz. Krzysztof Sornek. — Wersja do Windws. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — Publikacja zawiera materiały z IX Ogólnopolskiej konferencji naukowej energia-ekologia-etyka : Kraków, 19 maja 2016. — e-ISBN: 978-83-944254-2-5. — S. 9–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/cufY2J [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, import, dywersyfikacja

  keywords: natural gas, import, diversification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rozwoju krajowego systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła przy wykorzystaniu modelu energetycznego TIMES-PL[Analysis of the development of the national electricity and heat generation system with the use of TIMES-PL energy model] / Marcin PLUTA, Ewa ZAJDA, Artur WYRWA // W: Dokonania naukowe doktorantów : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 20.04.2013 r. : materiały konferencyjne – streszczenia. — Kraków : CreativeTime, 2013. — ISBN: 978-83-63058-36-4. — S. 138. — Bibliogr. s. 138. — Pełny tekst W: Dokonania naukowe doktorantów [Dokument elektroniczny] : Kraków, 20. 04. 2013 : materiały konferencyjne – streszczenia. – Wersja do Windows. – Dane tekstowe. — [Kraków : CreativeTime], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. 266–267. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze s. tyt. — Bibliogr. s. 266. — ISBN 978-83-63058-37-1. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza scenariuszowa wykorzystania gazu ziemnego w polskim systemie elektroenergetycznym do 2035 r.Scenario analysis of the use of natural gas in the Polish power system up to 2035 / PLUTA Marcin, ZAJDA Ewa, WYRWA Artur // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 27, s. 91–97. — Bibliogr. s. 96. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Materiały konferencyjne VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Energia–Ekologia–Etyka” : Kraków, 23–25 maja 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza sposobów zwiększania sprawności elektrowni kondensacyjnejAnalysis of ways to increase thermal efficiency in condensation power plant / Michał Mika, Grzegorz Sus, Artur WYRWA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17, s. 155–159. — Bibliogr. s. 159, Streszcz., Summ.. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza wpływu na stan środowiska i zdrowie ludzkie wybranych scenariuszy energetycznych[Analysis of effect on environmental and human health impacts of the energy sector in Poland] / Marcin PLUTA, Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2007 : Kraków, 20–22 września 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów AGH „Academica” ; GN Pro Futuro, 2007. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 2). — Na okł.: II Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-921755-9-9. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wykorzystania gazu ziemnego w polskim przemyśle nawozowym do 2035 r.[Analysis of the use of natural gas in Polish fertilizer industry by 2035] / Ewa ZAJDA, Artur WYRWA // W: Energia–Ekologia–Etyka : VIII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 21–23 maja 2014 : abstrakty / Koło Naukowe Eko-Energia AGH, Wydział Energetyki i Paliw, Studenckie Towarzystwo Naukowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, zgazowanie węgla, amoniak

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza zmiany profilu wykorzystania gazu ziemnego w Polsce przy zastosowaniu technologii zgazowania węgla do produkcji amoniakuAnalysis of changes of natural gas consumption profile in Poland due to coal gasification technology for ammonia production / E. ZAJDA, A. WYRWA // W: Energia i paliwa 2015 : [monografia] / red. nacz. Zbigniew Sulima ; red. wyd. Katarzyna Szramowiat, Krzysztof Sornek, Kamila Rzepka. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2016. — ISBN: 978-83-932168-5-7. — S. 169–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, zgazowanie węgla, amoniak

  keywords: coal gasification, ammonia, natural gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Assessment of environmental impacts of energy scenarios using the $\pi$ESA platform / Artur WYRWA, Janusz ZYŚK, Tomasz MIROWSKI // W: eScience on distributed computing infrastructure : achievements of PLGrid Plus domain-specific services and tools / eds. Marian Bubak, Jacek Kitowski, Kazimierz Wiatr. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2014 + CD. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; 8500). — ISBN: 978-3-319-10893-3 ; e-ISBN: 978-3-319-10894-0. — S. 504-517. — Bibliogr. s. 514–517, Abstr.

 • keywords: modelling, environmental impact, energy system, air quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Benefits of European climate policies for mercury air pollution / Peter Rafaj, Janusz Cofała, Jeroen Kuenen, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // Atmosphere [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4433. — 2014 vol. 5 iss. 1, s. 45–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.. — tekst: http://www.mdpi.com/2073-4433/5/1/45/pdf

 • keywords: atmospheric dispersion, mercury emissions, policy scenarios, renewable energies, co-benefits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/atmos5010045

12
 • Benefit analysis of development of cogeneration systems in Polish big cities – case study for Kraków / Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: Energy supply security : present and future issues : proceedings of NEEDS Forum 2 : Kraków 5–6 July 2007 / eds. Anna Barcik ; NEEDS – New Energy Externalities Developments for Sustainability (6th FP). — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 91–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Climate change mitigation game / Artur WYRWA // W: EDUCON2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 IEEE global engineering education conference : 17–20 April, 2018, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2018]. — (IEEE Global Engineering Education Conference ; ISSN 2165-9559). — e-ISBN: 978-1-5386-2957-4. — S. 21–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-05-24. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047un0233.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8363203

 • keywords: sustainability, climate change, game-based learning, flexible mechanisms, scaffolding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Comparison of the techno-economic characteristics of different flexibility options in the European energy system / Julia Michaelis, Theresa Müller, Ulrich Reiter, Francesca Fermi, Artur WYRWA, Yi-kuang CHEN, Christoph Zöphel, Nicolas Kronthaler, Rainer Elsland // W: EEM 17 [Dokument elektroniczny] : 14\textsuperscript{th} international conference on the European Energy Market : 6–9 June 2017, Dresden, Germany. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2017. — e-ISBN: 978-1-5090-5499-2. — S. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/R8gjj5

 • keywords: modelling, energy markets, energy system analysis, flexibility options, sector coupling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/EEM.2017.7981983

16
 • Cost-benefit analysis of development of cogeneration systems in big cities : integrated assessment modelling / Anna STĘŻAŁY, Beata ŚLIŻ, Marcin PLUTA, Artur WYRWA, Janusz ZYŚK // W: EEM-07 : The European Electricity Market : challenge of the unification : 4\textsuperscript{th} conference : May 23–25, 2007 Cracow, Poland / red. Andrzej Wędzik ; Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Łódzki. — Łódź : IEPŁ, SEP, cop. 2007. — ISBN: 978-83-924261-0-3. — S. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Decision support model for urban heat system planning / Artur WYRWA // W: SEED 2017 : 2\textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — ISBN: 978-83-944254-4-9. — S. 109

 • keywords: modelling, decision support, planning, heat system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Economic issues of biomass-based small-scale energy systems / Artur WYRWA, Wojciech SUWAŁA, Marcin PLUTA // W: Biomass in small-scale energy applications : theory and practice / ed. by Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz. — Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press, 2019. — (Energy Systems: From Design to Management). — ISBN: 978-0-367-20105-5 ; e-ISBN: 9780429286063. — S. 21–37. — Bibliogr. s. 36–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Education and demonstration effort for promotion of biomass as fuel at the university level in Kraków / Adam GUŁA, Mariusz FILIPOWICZ, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. 1, Stratégia pre využívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s dôrazom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie. — Žilina : BIOMASA, združenie právnikých osôb, cop. 2003. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Energia skumulowana w logistyce biomasy dostarczonej do elektrociepłowniThe energy accumulated in the logistics of biomass delivered to the CHP / Ewa Chudzińska, Bartłomiej Ferdyn, Artur WYRWA, Szymon Skoneczny // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2010 nr 19, s. 15–25. — Bibliogr. s. 24. — Energia-Ekologia-Etyka : V konferencja naukowa : Kraków, 13–14 maja 2010 : materiały konferencyjne

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energy plantations / Magdalena Kubicka, Artur WYRWA, Arkadiusz Figórski, Elżbieta Guła // W: Biomasa : zdroj čistej energie : 9.–10. októbra 2003, Žilina. 1, Stratégia pre využívanie biomasy v slovensko-pol'skom hraničnom regióne s dôrazom na drevný odpad; 2, Príspevky z medzinárodnej konderencie. — Žilina : BIOMASA, združenie právnikých osôb, cop. 2003. — S. [1–4]. — Bibliogr. s. [3–4]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Energy scenarios for Poland - a comparison of PRIMES and TIMES-PL modeling results / Artur WYRWA, Adam SZURLEJ, Lidia Gawlik, Wojciech SUWAŁA // Journal of Power Technologies ; ISSN 2083-4187. — 2015 vol. 95 Polish Energy Mix 2014, s. 100–106. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 105–106, Abstr.. — tekst: http://papers.itc.pw.edu.pl/index.php/JPT/article/view/648/657

 • keywords: modeling, Poland, energy security, power system, TIMES-PL, PRIMES

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Environmental challenges of the Polish energy sector / Louis Jestin, Artur WYRWA, Anna STĘŻAŁY, Janusz ZYŚK, Marcin PLUTA, Beata Śliż // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2010 vol. 19 no. 2, s. 331–335. — Bibliogr. s. 335, Abstr. — Janusz Zyśk dod. afiliacja: Centre d'Enseignement et de Recherche en Environnment Atmosphérique, Marcin Pluta dod. afiliacja: Centre for Applied Energy System Analysis and Research

 • keywords: emissions, energy sector, concentrations and depositions, acidification, external costs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Estimating particulate matter health impact related to the combustion of different fossil fuels / Jeroen Kuenen, Benoit Gschwind, Kamila DREBSZOK, Daniel Stetter, Richard Kranenburg, Carlijn Hendriks, Mireille Lefevre, Isabelle Blanc, Artur WYRWA, Martijn Schaap // W: Enviroinfo 2013 : Environmental Informatics and Renewable Energies : 27th international conference on Informatics for environmental protection : September 2–4, 2013 University of Hamburg, Germany, Pt. 1 / eds. Bernd Page [et al.]. — AAchen : Shaker Verlag, 2013. — (Berichte aus der Umweltinformatik ; ISSN 1616-0886). — ISBN: 978-3-8440-1676-5. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: