Wykaz publikacji wybranego autora

Dagmara Zeljaś, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7241-0285

ResearcherID: V-7722-2018

Scopus: 57191728592

PBN: 4013745

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Dylatancja soli kamiennej ze złoża LGOMDilatancy of rock salt from LGOM deposit / Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2006 nr 3, s. 11–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ekologiczne i bezpieczne składowisko odpadów niebezpiecznych w strukturze solnej LGOM[Ecological and safe hazardous waste storage yard within the saline structure of LGOM (Lublin-Głogów Copper Region)] / Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 R. 66 nr 6, s. 9–16. — Bibliogr. s. 16, Streszcz.. — D. Zeljaś - afiliacja: OBR GS Chem CHEMKOP Sp. z. o. o., Kraków

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, energetyka jądrowa, budownictwo podziemne, górotwór solny LGOM, gospodarka odpadami niebezpiecznymi, podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych (w tym promieniotwórczych)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Górotwór solny LGOM jako materiał konstrukcyjny do budowy podziemnego składowiska odpadów[LGOM salt bed as a construction material for the construction of underground landfills] / Dagmara ZELJAŚ // W: KOMEKO 2007 : zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju terenów uprzemysłowionych : 20–22.03.2007 r., Szczyrk / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG ; współaut. monografii: Akademia Górniczo-Hutnicza [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2007. — ISBN: 978-83-60708-03-3. — S. 89–102. — Bibliogr. s. 101–102, Streszcz.. — Afiliacja autorki: Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Koncepcja budowy w Polsce centralnego środowiska odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczychConcept of design of central disposal site for hazardous wastes, including radioactive wastes, in Poland / Dagmara Zeljaś // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2012. — ISBN: 978-83-60708-59-0. — S. 81–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: OBR GS CHEM CHEMKOP Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Krajowe, Głębokie Składowisko Odpadów Niebezpiecznych (GSON) logiczną implikacją wobec rozwoju energetyki jądrowej[IThe deep national hazardous waste storage - logical implication of the development of nuclear energy] / Dagmara Zeljaś // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska systemy przeróbcze surowców mineralnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2009. — ISBN: 978-83-60708-29-3. — S. 13–28. — Bibliogr. s. 27–28, Streszcz.. — Afiliacja Autorki: OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Naukowe podstawy i praktyczne zasady budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznychScientific basis for and practical principles of construction Poland underground repository of hazardous waste / Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012. — 221 s.. — (Seria: Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne. Monografia ; nr 12). — Bibliogr. s. 217–219, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-60708-61-3. — D. Zejlaś - afiliacja: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Needs and possibilities of constructing an underground radioactive waste disposal site in PolandPotrzeby i możliwości budowy w Polsce podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara Zeljaś // W: KOMEKO 2003 : technology at the service of environment : 17–19.03.2003, Vol. 2 / KOMAG Mining Mechanization Centre. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 19–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych w Polsce – wyzwania i rzeczywistośćUnderground dumping site for dangerous wastes in Poland – challenges and reality / Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 59–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorki: OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP sp. z. o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Własności reologiczne soli kamiennej złoża monokliny przedsudeckiejRheological properties salt seam of Sudetic Monocline / Dagmara Zeljaś // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 257–267. — Bibliogr. s. 267, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorki: OBR Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ podwyższonej temperatury na charakterystykę deformacyjno-naprężeniową próbek cechsztyńskiej soli kamiennej LGOMInfluence of increased temperature on the deformation and stress characteristics of samples of Permian limestone rock-salt of the LGOM copper region / Zdzisław Kłeczek, Dagmara Zeljaś // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 12, s. 92–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.. — D. Zejlaś - afiliacja: OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o. o. w Krakowie

 • słowa kluczowe: budownictwo podziemne, podziemne składowanie wypalonego paliwa jądrowego, gospodarka odpadami promieniotwórczymi, badania laboratoryjne własności skał, górotwór solny LGOM

  keywords: underground storage of burnt nuclear fuel, radioactive waste management, laboratory tests of rock properties, underground building, LGOM salt rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: