Wykaz publikacji wybranego autora

Dagmara Zeljaś, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7241-0285

ResearcherID: V-7722-2018

Scopus: 57191728592

PBN: 4013745

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem162311
202111
202011
2019422
201811
201711
201622
20054211
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16952
202111
202011
20194112
201811
201711
201622
200544
200422
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16151
202111
202011
201944
201811
201711
201622
200544
200422
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16511
202111
202011
2019422
201811
201711
2016211
200544
200422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1688
202111
202011
2019422
201811
201711
201622
200544
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16115
202111
202011
2019422
201811
201711
201622
2005413
2004221
2
 • Charakterystyka płuczek wiertniczych oraz powierzchniowych właściwości osadów filtracyjnychCharacteristics of drilling fluids and surfaces properties of filter cakes / Aleksandra JAMROZIK, Konrad Terpiłowski, Andrzej GONET, Jan ZIAJA, Dagmara ZELJAŚ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 6, s. 875–878. — Bibliogr. s. 878. — Błąd w nazwisku: Dagmara Zeliaś

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.6.7

3
 • How to localize an Underground Gas Storage (UGS) in a salt structure of the Fore-Sudetic Monocline in light of its geomechanical properties / Dagmara ZELJAŚ // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 4, s. 699–711. — Bibliogr. s. 710–711, Summ.

 • keywords: underground storage, geomechanical properties of salt rock, saline rock mass stability, natural gas storage caverns

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.4.699

4
5
 • Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w PolsceChoice of a site for an undergound repository of radioactive wastes in Poland / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 t. 52 nr 8/1, s. 649–652. — Bibliogr. s. 652

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Mining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influencesAnaliza zagrożeń górniczych przy równoczesnej eksploatacji złoża rud miedzi i złoża soli w kopaniach LGOM w zakresie wpływów dynamicznych / Zdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Edward POPIOŁEK, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dagmara ZELJAŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 553–570. — Bibliogr. s. 570. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105532/PDF/10267-Volume61_Issue3-08_paper.pdf?handler=pdf

 • słowa kluczowe: mechanika górotworu, deformacje górotworu, zagrożenia górnicze, prognozy wpływów górniczych, wstrząsy górotworu

  keywords: forecasts of mining impact, mechanics of the rock mass, mining hazards, deformations of the rock mass, shocks of the rock mass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2016-0040

8
 • Możliwość budowy podziemnego składowiska odpadów w obszarze górniczym „Bądzów”Possibility to build an underground landfill for waste in the Bądzów Mining Area / Wacław ANDRUSIKIEWICZ, Joanna Wrzosek, Dagmara ZELJAŚ // W: Quo vadis sal : kawerny solne jako element proekologicznej polityki energetycznej : XXIV międzynarodowe sympozjum solne : Żnin, 9-11 października 2019 = Quo vadis sal : alt caverns as components of pro-ecological energy policy : XXIV international salt symposium / red. Joanna Jaworska, Justyna Nowińska. — [Polska : PSGS], [2019]. — S. 47–48. — Tekst pol.-ang.. — W. Andrusikiewicz, D. Zeljaś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: górnictwo solne, podziemne składowanie odpadów, lokalizacja składowiska odpadów, bezpieczeństwo powszechne

  keywords: salt mining, underground waste storage, landfill location, general safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowoczesna technologia pomiaru współczynnika strat na tarcie cieczy wiertniczychA modern technology for determination of friction loss coefficient in drilling fluids / Krzysztof SKRZYPASZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Dagmara ZELJAŚ // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2019 t. 98 nr 5, s. 809–812. — Bibliogr. s. 812

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2019.5.24

10
 • Pełzanie soli kamiennej a stateczność podziemnej kawerny magazynowej gazuCreep of rock salt and stability of the underground cavern for gas storage / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2004 nr 1, s. 117–132. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podziemne magazynowanieUnderground storage / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 98 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 9). — Bibliogr. s. 94–97, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-8-9. — Toż pod adresem {http://www.geol.agh.edu.pl/ buk/Podziemne%20magazynowanie%20skrypt.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podziemne składowanieUnderground warehousing / Zdzisław KŁECZEK, Alfons Radomski, Dagmara ZELJAŚ. — Gliwice : Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 2005. — 72 s.. — (Prace Naukowe – Monografie / CMG KOMAG ; [nr] 10). — Bibliogr. s. 67–71, Streszcz., Summ.. — ISBN10: 83-920972-9-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiska[Underground storage of dangerous wastes in Poland as a challenge to environmental engineering] / Zdzisław KŁECZEK, Dagmara ZELJAŚ // W: KOMEKO 2005 : zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych : nowoczesne systemy, techniki i technologie : 15–17. 03. 2005 r., T. 2 / red. merytoryczna: Adam Klich, Andrzej Meder ; Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [etc.]. — Gliwice : CMG KOMAG, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 163–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce aktualnym wyzwaniem dla inżynierii środowiskaUnderground storage of dangerous wastes in Poland as a challenge to environmental engineering / Zdzisław Kłeczek, Dagmara ZELJAŚ // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2005 R. 23 nr 1, s. 42–48. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Summ.. — tekst: http://komag.eu/files/MG/2005/1/MG_2005-1.pdf

 • słowa kluczowe: Polska, inżynieria środowiska, podziemne składowanie odpadów, odpady niebezpieczne, kawerny solne, złoża soli, składowanie podziemne, Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Zastosowanie nowoczesnej technologii pomiarowej, zintegrowanej w środowisku LABView, umożliwiającej wyznaczanie współczynnika strat na tarcie cieczy wiertniczychNew LABView-integrated measuring technology for determining drilling fluids friction loss coefficient / Krzysztof SKRZYPASZEK, Rafał WIŚNIOWSKI, Dagmara ZELJAŚ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30\textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book = Drilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30. międzynarodowa konferencja : obecne trendy i przyszłe wyzwania dla przemysłu nafty i gazu : Kraków, 5–7 czerwca 2019 / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — ISBN: 978-83-60900-71-0. — S. 38. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wiertnictwo, opory przepływu, płyny wiertnicze, reologia płynów wiertniczych, LABView

  keywords: rheology, drilling fluids, drilling, drilling fluids friction loss coefficient, LABView

  cyfrowy identyfikator dokumentu: