Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Gaś, mgr

specjalista

* Uczelniane Centrum Informatyki
* UCI, * Uczelniane Centrum Informatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułEdukacja na odległość jako element przygotowania nauczycieli wobec wymagań społeczeństwa informacyjnego – doświadczenia kursu pilotażowego
  AutorzyAnna DĘBSKA, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK
  ŹródłoInformatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne – uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. — Kraków : Rabid, 2003. — S. 185–191
2
 • [referat, 2004]
 • TytułEwolucja systemów e-learningowych
  AutorzyPiotr GAŚ
  Źródło„Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia i praktyka” [Dokument elektroniczny] : IV konferencja i warsztaty Politechniki Warszawskiej : 3–5 czerwca 2004 roku, Warszawa / PW Ośrodek Kształcenia na Odległość – OKNO. — Warszawa : PW OKNO, 2004. — S. 1–5
3
 • [referat, 2004]
 • TytułLearners – teachers on-line mutual support
  AutorzyAgnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoNew challenges and partnerships in an enlarged European Union : open, distance and e-learning in support of modernisation, capacity building and regional development : proceedings of the EDEN 2004 annual conference : Budapest, 16–19 June, 2004 / eds. András Szücs, Ingeborg Bo. — Budapest : European Distance and E-Learning Network, 2004. — S. 522–527
4
 • [referat, 2004]
 • TytułMapy mentalne na platformie MOODLE – doświadczenia Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH
  AutorzyPiotr GAŚ
  ŹródłoKształcenie na odległość – metody i narzędzia : II sympozjum : Gdynia październik 2004 / oprac. red. Zbigniew Wiśniewski ; Akademia Morska w Gdyni. — [Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej], [2004]. — S. 69–77
5
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułOd nauczania stacjonarnego do e-learning : doświadczenia w kształceniu nauczycieli
  AutorzyAgnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK
  ŹródłoInformatyczne przygotowanie nauczycieli : Internet w procesie kształcenia / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. — Kraków : RABID, 2004. — S. 113–119
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPlatforma e-learningowa MOODLE w AGH
  AutorzyAgnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Michał OCZKO
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2005 nr 138, s. 7–8
7
 • [referat, 2001]
 • TytułSamokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu
  AutorzyPiotr GAŚ, Jerzy MISCHKE
  ŹródłoTechniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : XI ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 28–29 września 2001 : referaty / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2001. — S. 34–39
8
 • [referat, 2004]
 • TytułSCORM – mity i rzeczywistość
  AutorzyPiotr GAŚ
  ŹródłoAkademia on-line [Dokument elektroniczny] : I międzynarodowa konferencja : 13–15 maja 2004 r., Bronisławowo nad Zalewem Sulejowskim / Polski Uniwersytet Wirtualny. — [Polska : PUW], [2004]. — S. 1–11
9
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułSCORM – mity i rzeczywistość
  AutorzyPiotr GAŚ
  ŹródłoAkademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — S. 249–256
10
 • [referat, 2002]
 • TytułStandaryzacja formatu reprezentacji danych w bazie wiedzy
  AutorzyPiotr GAŚ
  Źródłoe-Uniwersytet – metody i narzędzia [Dokument elektroniczny] : I krajowa konferencja naukowa : 15–17 września 2002, Rzeszów / red. nauk. Zdzisław S. Hippe ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. — [Rzeszów : WSIiZ], [2002]. — S. 123–127
11
 • [referat, 2002]
 • TytułSystem wymiany informacji w projekcie MISSION
  AutorzyAnna DĘBSKA, Piotr GAŚ
  ŹródłoTechniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : XII ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 27–28 września 2002 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2002. — S. 34–37
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułUczelniana Platforma e-Learningowa
  AutorzyAgnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK
  ŹródłoBiuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2005 nr 147, s. 8–9
13
 • [referat, 2005]
 • TytułWirtualne laboratorium UniBoss-Moodle
  AutorzyPiotr GAŚ, Marcin NOWAK, Jan KUSIAK
  Źródło„Uniwersytet Wirtualny: VU'2005” [Dokument elektroniczny] : V konferencja : 2–4 czerwca 2005, Warszawa / Politechnika Warszawska. — Warszawa : Ośrodek Kształcenia na Odległość PW, 2005. — S. 1–8
14
 • [referat, 2004]
 • TytułWspółpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet
  AutorzyAgnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoAkademia on-line [Dokument elektroniczny] : I międzynarodowa konferencja : 13–15 maja 2004 r., Bronisławowo nad Zalewem Sulejowskim / Polski Uniwersytet Wirtualny. — [Polska : PUW], [2004]. — S. 1–9
15
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułWspółpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet
  AutorzyAgnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ
  ŹródłoAkademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — S. 109–115