Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Chrząszcz, mgr

pracownik administracyjny

Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki
CEL, Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem162356
200911
20083111
200711
200561113
20044121
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16106
200911
200833
200711
2005642
2004431
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16133
200911
200833
200711
2005651
2004431
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1616
200911
200833
200711
200566
200444
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16214
200911
2008312
200711
200566
200444
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16313
200911
2008312
200711
2005615
200444
2003111
 • E-learning w społeczeństwie wiedzy : materiały konferencyjne : 14 marca 2005 roku, [Kraków][E-learning in knowledge society] / pod red. Agnieszki CHRZĄSZCZ i Jana KUSIAKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, [etc.]. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — 62 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7405-117-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • E-portfolio jako narzędzie budowania tożsamości cyfrowej : [streszczenie][ePortfolio for digital identity construction] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan MARKOVI\'{C} // W: VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny [Dokument elektroniczny] : model, narzędzie, praktyka : Warszawa 18–20 czerwca 2008 r. : materiały konferencyjne / Politechnika Warszawska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : PW], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-83-927469-0-4. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Na CD-ROM-ie zamieszczona także prezentacja dostępna w formacie .mov (QuickTime). — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grab your future with an e-portfolio! : study on new qualifications and skills needed by teachers and career counsellors to empower young students with the e-portfolio concept and tools : summary report / Graham Attwell, Agnieszka CHRZĄSZCZ, John Pallister, Veronika Hornung-Prähauser. — [Salzburg] : [s. n.], [2007]. — 87 s.. — Bibliogr. s. 72–78. — ISBN10: 3-902448-10-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jak w czterech krokach zbudować kurs na Uczelnianej Platformie e-Learningowej[A short course on “How to build an e-learning course on Moodle”] / Jan KUSIAK, Dariusz Górka, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Karolina GRODECKA // W: Wprowadzenie do e-learningu / Centrum e-Learningu AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114). — S. 16–20. — Bibliogr. [dla całej książki] s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Learners – teachers on-line mutual support / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: New challenges and partnerships in an enlarged European Union : open, distance and e-learning in support of modernisation, capacity building and regional development : proceedings of the EDEN 2004 annual conference : Budapest, 16–19 June, 2004 / eds. András Szücs, Ingeborg B\o. — Budapest : European Distance and E-Learning Network, 2004. — S. 522–527. — Bibliogr. s. 527, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Localization of digital content in open distance learning / Anna DĘBSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // W: The quality dialogue : integrating quality cultures in flexible, distance and elearning : proceedings of the 2003 EDEN Annual Conference : Rhodes, Greece 15–18 June, 2003 / eds. András Szücs, Erwin Wagner, Costas Tsolakidis ; EDEN. — Budapest : European Distance Education Network, 2003. — S. 607–610

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • „Notatki w Internecie” na konferencji Akademia on-line[“Notes in Internet” in Academia on-line conference] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2004 nr 130/131, s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Od nauczania stacjonarnego do e-learning : doświadczenia w kształceniu nauczycieli[From stationary teaching to e-learning : experiences in teachers' training] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : Internet w procesie kształcenia / pod red. Barbary Kędzierskiej i Jacka Migdałka. — Kraków : RABID, 2004. — S. 113–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Platforma e-learningowa MOODLE w AGH[MOODLE platform at AGH University of Sicence and Technology] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Michał OCZKO // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 138, s. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Success factors in vocational training for teachers in Poland / Joanna KISIELEWSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ, Jan KUSIAK // W: EDEN 2005 Annual Conference : lifelong e-learning : bringing e-learning close to lifelong learning and working life: a new period of uptake : proceedings : Helsinki, Finland, 20–23 June, 2005 / eds. András Sz\H{u}cs, Ingeborg B\o. — Helsinki : European Distance and E-Learning Network, 2005. — S. 610–616. — Bibliogr. s. 615–616, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The case study of “e-Teacher” methodology implementation for e-learning resources development / Joanna KISIELEWSKA, Agnieszka CHRZĄSZCZ // Journal of Medical Informatics & Technologies / Uniwersytet Śląski. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, Katowice ; ISSN 1642-6037. — Tytuł poprz.: Medical Informatics & Technologies. — 2005 vol. 9, s. 285–292. — Bibliogr. s. 292. — tekst: http://jmit.us.edu.pl/cms/jmitjrn/9/MIT_2005-34.pdf

 • słowa kluczowe: etapy rozwoju treści, nauczyciele e-szkoleń

  keywords: content development steps, teachers e-training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Uczelniana Platforma e-Learningowa[E-learning platform at AGH University of Science and Technology] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Joanna KISIELEWSKA, Jan KUSIAK // Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1425-4271. — 2005 nr 147, s. 8–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Virtual education: crossing cultural and technological boundaries: iCamp case / Maria NAWOJCZYK, Agnieszka CHRZĄSZCZ // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2009 no. 5, s. 122–135. — Bibliogr. s. 134–135, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wirtualne nauczanie : przekraczanie kulturowych i technologicznych barier : przypadek iCampVirtual education: crossing cultural and technological boundaries: icamp case / Maria NAWOJCZYK, Agnieszka CHRZĄSZCZ // Kultura i Edukacja = Culture and Education ; ISSN 1230-266X. — 2008 nr 1, s. 140–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez Internet[Learner's - Teacher's cooperation during Internet supported learning process] / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line [Dokument elektroniczny] : I międzynarodowa konferencja : 13–15 maja 2004 r., Bronisławowo nad Zalewem Sulejowskim / Polski Uniwersytet Wirtualny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : PUW], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Windows ; napęd CD. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Współpraca między studentem a wykładowcą w nauczaniu wspomaganym przez InternetA student and a tutor cooperation in distance learning by the Internet / Agnieszka CHRZĄSZCZ, Piotr GAŚ, Jan KUSIAK, Ryszard TADEUSIEWICZ // W: Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. — Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. — ISBN10: 8374051701. — S. 109–115. — Bibliogr. s. 114–115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: