Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
2
  • Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland)
3
  • Geothermal potential of the eastern part of the Polish Carpathians in the light of computer modelling
4
  • Lokalizacja potencjalnych obszarów badawczych dla niekonwencjonalnych systemów geotermicznych (HDR/EGS) na obszarze Polski
5
  • Modelowania potencjału dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz efektów wymiany ciepła skały z zatłaczanymi płynami dla technologii geotermalnych HDR i/lub EGS
6
  • The latest results of geothermal projects in Poland
7
  • Wykorzystanie danych magnetotellurycznych i grawimetrycznych w oparciu rozkładu pola termicznego w obszarze wschodniej części Karpat polskich
8
  • Zasoby oraz możliwości wykorzystania wód geotermalnych w polskiej części Karpat wschodnich