Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 105 publikacji Autora


1
 • 3D regional structural-parametric modeling of petroleum area as the key to recognition of geological conditions of unconventional gas accumulations in the Baltic Sea basin of Poland
2
 • A brief glossary of Polish and the UNFC-2009 classifications and nomenclature of geothermal resources assessment
3
 • A global assessment of geothermal resources
4
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)
5
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w wytypowanych zbiornikach geotermalnych Dewonu, Karbonu i Permu na Niżu Polskim
6
 • Analiza i ocena możliwości wykorzystania czystej ekologicznie energii geotermalnej w Polsce
7
 • Applied geology
8
 • Assessment of geothermal energy resources of Mesozoic and Palaeozoic formations in the Polish lowlands
9
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
10
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
11
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce
12
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
13
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
14
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
15
 • Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – the compendium of knowledge for specialists and future investors
16
 • Atlases of geothermal waters and energy resources in Poland
17
 • Atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim: kompendium wiedzy dla fachowców i przyszłych inwestorów
18
 • Baza zasobowa wód termalnych na Niżu Polskim – geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania lokalizacji obszarów perspektywicznych
19
 • Baza zasobowa wód termalnych na Niżu Polskim – geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania lokalizacji obszarów perspektywicznych
20
 • Characterization of petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in a prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland)
21
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
22
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznego
23
24
 • Czy Kraków postawi na geotermalne pompy ciepła?
25
 • Distribution and development of geothermal reserves in China