Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analityczne modele eksploatacji dolnego źródła ciepła z gruntowymi wymiennikami pionowymi (GeoPLASMA-CE)Analytical models of the borehole heat exchanger ground heat source exploitation (GeoPLASMA-CE) / Bartłomiej CIAPAŁA, Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 11. — W wersji ang. podany jeden autor: B. Ciapała — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, moc, gruntowy wymiennik ciepła

  keywords: borehole heat exchanger, exploitation, power, heat transfer rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznegoCharacteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź Trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 2, s. 241–243. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/21-sowizdrzal-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka parametrów hydrogeotermalnych zbiornika dolnokredowego i dolnojurajskiego w rejonie niecki mogileńsko-łódzkiej na podstawie wyników trójwymiarowego modelowania strukturalno-parametrycznegoCharacteristics of hydrogeothermal parameters of the Lower Cretaceous and Lower Jurassic reservoir in the Mogilno-Łódź trough based on the results of three-dimensional structural-parametric modeling / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 45. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: parametry hydrogeotermalne, dolna kreda, niecka mogileńsko-łódzka, dolna jura

  keywords: Lower Cretaceous, hydrogeothermal parameters, Lower Jurassic, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Czy Kraków postawi na geotermalne pompy ciepła?[Will Kraków bet on geothermal heat pumps?] / Marek HAJTO // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2018 nr 126–127, s. 43–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 1 – mapping & screening. Stage 1, Map general geothermal potential (comprehensive analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 5, Checking geothermal potential of 3 locations (more in-depth analysis) / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO. — Kraków : [s. n.], 2018. — 14 s.. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geothermal potential for the greenhouse sector in Poland : phase 3 – prepare final report. Stage 6, Determine geothermal heat concept / Marek HAJTO, Mirosław JANOWSKI. — Kraków : [s. n.], 2018. — 17 s.. — Bibliogr. s. 17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Identyfikacja konfliktowości i wrażliwości środowiskowych w obszarach miejskich i wiejskich, związana z wykorzystaniem ciepła ziemi, przy użyciu instalacji pomp ciepła na przykładzie Krakowa oraz aglomeracji Wałbrzycha, realizowana w ramach międzynarodowego projektu GeoPLASMA-CE (INTERREG-CE)Identification of conflicts and environmental sensitivities in urban and rural areas, related to the use of shallow geothermal heat, using heat pump installations, based on the example of the Krakow and Wałbrzych agglomeration, implemented within the framework of the GeoPLASMA-CE international project (INTERREG-CE) / Marek HAJTO, Wiesław Kozdrój, Urszula Wyrwalska // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 20. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: płytka geotermia, geotermalne/gruntowe pompy ciepła, konflikty środowiskowe, Interreg-CE

  keywords: geothermal heat pumps, Interreg-CE, environmental constraints, shallow geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja konfliktowości i wrażliwości środowiskowych związana z wykorzystaniem ciepła ziemi na przykładzie Krakowa i regionu Wałbrzycha: międzynarodowy projekt GeoPLASMA-CE (INTERREG-CE)Identification of conflicts and environmental sensitivities related to the use of shallow geothermal heat on the example of Kraków and Wałbrzych agglomeration: the GeoPLASMA-CE international project (INTERREG-CE) / Marek HAJTO, Wiesław Kozdrój, Urszula Wyrwalska // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 2, s. 39–53. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/03-Hajto-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, płytka geotermia, geotermalne/gruntowe pompy ciepła, konflikty środowiskowe, Interreg-CE

  keywords: geothermal heat pumps, Interreg-CE, environmental constraints, shallow geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Potencjał energii geotermalnej dla polskiego sektora ogrodnictwa szklarniowegoGeothermal energy potential for Polish greenhouse sector / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO, Sławomir Kurpaska, Hubert Latała, Maciej Gliniak, Hubert Herbuś // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 1, s. 207–209. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/23-Janowskiinni.pdf

 • słowa kluczowe: OZE, systemy grzewcze, ogrzewanie geotermalne, szklarnie

  keywords: heating systems, RES, geothermal heating, greenhouses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Potencjał energii geotermalnej dla polskiego sektora ogrodnictwa szklarniowegoGeothermal energy potential for polish greenhouse sector / Mirosław JANOWSKI, Marek HAJTO, Sławomir Kurpaska, Hubert Latała, Maciej Gliniak, Hubert Herbuś // W: VI Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 23–25 października 2018, Zakopane : księga abstraktów = VI Polish geothermal congress : 23–25 October 2018, Zakopane : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Globenergia Sp. z o. o., [2018]. — e-ISBN: 978-83-65874-02-3. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Ksi%C4%99ga-Abstrakt%C3%B3w_VIOKG.pdf [2019-02-06]. — Toż. w wersji ang. {https://globenergia.pl/wp-content/uploads/2019/02/Book-of-abstracts_VI-Polish-Geothermal-Congress.pdf} [2019-02-06]. — S. 22. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: OZE, systemy grzewcze, ogrzewanie geotermalne, szklarnie

  keywords: heating systems, RES, geothermal heating, greenhouses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Potencjał geotermalny Polski oraz możliwości adaptacji międzynarodowej klasyfikacji zasobów geotermalnych UNFC-2009Geothermal potential of Poland and the possibility of adapting the UNFC-2009 international classification of geothermal resources / Marek HAJTO // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2018 R. 74 nr 12, s. 898–904. — Bibliogr. s. 903–904. — Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna GEOPETROL 2018 pt. Rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane-Kościelisko, 17-20.09.2018 r.

 • słowa kluczowe: zasoby, geotermia, Polska, klasyfikacja, UNFC-2009

  keywords: resources, Poland, geothermal energy, classification, UNFC-2009

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18668/NG.2018.12.04

13
14
 • Stan wiedzy na temat zasobów geotermalnych Polski oraz możliwości adaptacji międzynarodowej klasyfikacji zasobów geotermalnych UNFC-2009State-of-the-art of the geothermal resources in Poland and the possibility of adapting the UNFC-2009 international classification of geothermal resources / Marek HAJTO // W: Geopetrol 2018 : rozwój technik poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : [Zakopane–Kościelisko, 17–20.09.2018] : materiały konferencyjne = Development of hydrocarbon exploration and production technologies. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — ISBN: 978-83-65649-27-0. — S. 1181–1188. — Bibliogr. s. 1186–1188, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: