Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • 3D regional structural-parametric modeling of petroleum area as the key to recognition of geological conditions of unconventional gas accumulations in the Baltic Sea basin of Poland / Marek HAJTO // W: AAPG European regional conference & exhibition : petroleum systems of Alpine–Mediterranean fold belts and basins : 19th–20th May, 2016 : Bucharest, Romania : abstract book. — [Romania : s. n.], [2016]. — S. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A brief glossary of Polish and the UNFC-2009 classifications and nomenclature of geothermal resources assessment / Marek HAJTO // W: EGC 2016 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2016 : Strasbourg, France, 19–24 September 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-9601946-0-9. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.

 • keywords: resources, Poland, geothermal, classification, UNFC-2009, McKelvey

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.13140/RG.2.2.24554.72647

3
 • GeoPLASMA-CE: nowy projekt międzynarodowy w celu wsparcia rozwoju płytkiej geotermii w Polsce i Europie ŚrodkowejGeoPLASMA-CE: a new international project to support the development of shallow geothermal energy in Poland and Central Europe / Wiesław Kozdrój, Katarzyna Ziółkowska-Kozdrój, Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 1, s. 215–217. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: Kraków, Europa Środkowa, mapy potencjału płytkiej geotermii, strategie rozwoju OZE, Wałbrzych

  keywords: Kraków, Central Europe, maps of the potential of shallow geothermal energy, renewable energy development strategies, Wałbrzych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geothermal energy resources in Poland and possible directions of its utilization / M. HAJTO // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 28–29. — Bibliogr. s. 28–29

 • keywords: resources, Poland, geothermal energy, renewables

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Międzynarodowa klasyfikacja zasobów geotermalnych (UNFC-2009) na tle polskich zasad klasyfikacji i metodyki szacowania zasobów geotermalnychUnited nations framework classification of geothermal resources (UNFC-2009) against the Polish classification and methodology of geothermal resources assessment / Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 1, s. 129–142. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, klasyfikacja zasobów, modyfikacja kalkulacji, UNFC-2009

  keywords: geothermal, classification of resources, methods of calculation, UNFC-2009

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The most prospective areas for geothermal energy utilization for heating and power generation in Poland / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Wojciech GÓRECKI // W: EGC 2016 [Dokument elektroniczny] : European Geothermal Congress 2016 : Strasbourg, France, 19–24 September 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-9601946-0-9. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6–7, Abstr.

 • keywords: Poland, heating, power generation, geothermal potential

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Warunki geotermiczne formacji mezozoicznych niecki miechowskiej i jej podłoża kontynuujących się pod zapadliskiem przedkarpackim i Karpatami zewnętrznymiGeothermal conditions of Mesozoic formations of the Miechów trough and its basement continuing under the Carpathian Fordeep and the Outer Carpathians / Joanna JASNOS, Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 201–202. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: niecka miechowska, formacje mezozoiczne, mapy strukturalne, mapy temperatur wgłębnych, mineralizacja wód

  keywords: TDS, the Miechów Trough, mesozoic formations, structural maps, maps of subsurface temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: