Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce : monografiaAtlas of the possible use of geothermal waters for combined production of electricity and heat using binary systems in Poland : monograph / red. nauk. Wiesław Bujakowski, Barbara Tomaszewska ; aut. Antoni Barbacki, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, [et al.], Bartosz PAPIERNIK, [et al.], Anna SOWIŻDŻAŁ, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, [et al.]. — Kraków : Ministerstwo Środowiska, 2014. — 305, [2] s.. — Bibliogr. s. 299–306. — ISBN: 978-83-62922-33-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modelowanie parametrów hydrogeologicznych i geotermicznych oraz automatyzacja obliczeń zasobów geotermalnych w skali regionalnej na przykładzie konstrukcji współczynnika mocyModelling of hydrogeological and geothermal parameters and automation of geothermal resources calculation on a regional scale, example of the power factor construction / Marek HAJTO // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 vol. 62 nr 12, s. 852–855. — Bibliogr. s. 855, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=2833

 • keywords: hydrogeothermal parameters, geothermal resources, power factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena zasobów energii geotermalnej w Polsce[Evaluation of geothermal energy resources in Poland] / Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 10. — Bibliogr. s. 10. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wody termalne polskich Karpat[Thermal waters of the Polish Carpathians] / Marek HAJTO // W: Resortowe szkolenie służb geologiczno-górniczych : Krynica-Zdrój, 11–13 grudnia 2014 / Uzdrowisko Krynica–Żegiestów S. A.. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na s. tytułowej dodatkowo: Barbórka 2014. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [8–9]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zasoby i możliwości zagospodarowania wód termalnych w rejonie Pogórza Środkowobeskidzkiego, Beskidu Środkowego oraz Beskidu LesistegoGeothermal resources and possibilities of use of geothermal waters in the area of Środkowobesdzkie Foothills, Middle Beskidy and Beskid Lesisty / Marek HAJTO // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 3, s. 209–226. — Bibliogr. s. 224–225, Summ.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Karpaty wschodnie, zasoby geotermalne, Beskidy

  keywords: geothermal energy, Eastern Carpathians, geothermal resources, Beskydy Mts.

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.89