Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Atlasy zasobów geotermalnych na Niżu Polskim: kompendium wiedzy dla fachowców i przyszłych inwestorów[Atlases of geothermal resources in the Polish Lowlands – compendium of knowleadge for professional and prospective investors] / Marek HAJTO, Joanna CIĄGŁO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 1, s. 10–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Energia geotermalna energią przyszłości : osiągnięcia badawcze Zakładu Surowców Energetycznych w zakresie wykorzystania wód i energii geotermalnej[Geothermal energy — the energy for future] / Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 2, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Metodyka oceny zasobów energii geotermalnej zastosowana w „Atlasie zasobów geotermalnych na Niżu Polskim”[Methodology of assessment of geothermal energy resources employed in the “Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands”] / Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 3, s. 15. — Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 : [streszczenia] / Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne [etc.]. — Kraków : GEOSYSTEM we współpracy z: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Stowarzyszenie Geosynoptyków GEOS, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metodyka oceny zasobów energii geotermalnej zastosowana w „Atlasie zasobów geotermalnych na Niżu Polskim”Methodology of assessment of geothermal energy resources employed in the “Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands” / Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.. — Ogólnopolski kongres geotermalny „Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju” : 17–19 października 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metodyka oceny zasobów energii geotermalnej zastosowana w „Atlasie zasobów geotermalnych na Niżu Polskim”[Methodology of assessment of geothermal energy resources employed in the “Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands”] / Marek HAJTO // W: Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 / red. Maria Gładysz, Jarosław Kotyza, Alicja Kawalec-Majka ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, [et al.]. — Kraków : Geosystem, [2007]. — S. 11–15. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zasoby energii geotermalnej w formacjach mezozoicznych i paleozoicznych Niżu Polskiego[Geothermal energy resources in Mesozoic and Paleozoic formations of the Polish Lowlands] / Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 3, s. 15–16. — Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 : [streszczenia] / Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne [etc.]. — Kraków : GEOSYSTEM we współpracy z: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych, Stowarzyszenie Geosynoptyków GEOS, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zasoby energii geotermalnej w formacjach mezozoicznych i paleozoicznych Niżu PolskiegoGeothermal energy resources in mesozoic and paleozoic formations of the Polish Lowlands / Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 57–61, [2]. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — Tekst przedstawiony na Ogólnopolskim kongresie geotermalnym „Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju”, 17–19 października 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zasoby energii geotermalnej w formacjach mezozoicznych i paleozoicznych Niżu Polskiego[Geothermal energy resources in Mesozoic and Paleozoic formations of the Polish Lowlands] / Marek HAJTO // W: Ogólnopolski Kongres Geotermalny : Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju : Radziejowice, 17–19 października 2007 / red. Maria Gładysz, Jarosław Kotyza, Alicja Kawalec-Majka ; Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, [et al.]. — Kraków : Geosystem, [2007]. — S. 16–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: