Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hajto, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5906-5066

ResearcherID: V-2754-2017

Scopus: 11940610700

PBN: 3996590

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A global assessment of geothermal resources / Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ // W: Geothermal water management / eds. Jochen Bundschuh, Barbara Tomaszewska. — Boca Raton [etc] : CRC Press. Taylor & Francis Group, cop. 2018. — (Sustainable Water Developments : Resources, Management, Treatment, Efficiency and Reuse ; ISSN 2373-7506 ; vol. 6). — ISBN: 978-1-138-02721-3 ; e-ISBN: 978-1-315-73497-2. — S. 3–29. — Bibliogr. s. 24–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Applied geology / Andrzej Gąsiewicz, [et al.], Wojcech GÓRECKI, Marek HAJTO, [et al.], Beata KĘPIŃSKA, [et al.] // W: Petroleum geological atlas of the Southern Permian Basin Area / eds. Hans Doornenbal and Alan Stevenson. — Houten : EAGE Publications, cop. 2010 + CD-ROM. — ISBN: 978-90-73781-61-0. — S. 283–299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Atlas wykorzystania wód termalnych do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu układów binarnych w Polsce : monografiaAtlas of the possible use of geothermal waters for combined production of electricity and heat using binary systems in Poland : monograph / red. nauk. Wiesław Bujakowski, Barbara Tomaszewska ; aut. Antoni Barbacki, [et al.], Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, [et al.], Bartosz PAPIERNIK, [et al.], Anna SOWIŻDŻAŁ, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska, [et al.]. — Kraków : Ministerstwo Środowiska, 2014. — 305, [2] s.. — Bibliogr. s. 299–306. — ISBN: 978-83-62922-33-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Baza zasobowa wód termalnych na Niżu Polskim – geologiczne i hydrogeologiczne uwarunkowania lokalizacji obszarów perspektywicznychGeothermal water resource base in the polish Lowlands – geological and hydrogeological conditions of localization of prospective areas / Marek HAJTO // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 503–526. — Bibliogr. s. 523–526, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
12
 • Energia geotermalna – możliwości dla niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju w wybranych obszarach Polski[Geothermal energy – the possibilities for low-emission heat engineering, quality of life improvement, and sustainable development in chosen regions of Poland] / red. tomu Beata Kępińska, Marian BANAŚ ; [aut.] Przemysław A. Barbacki, Wiesław Bujakowski, Marek HAJTO, Beata Kępińska, Barbara Kiełczawa, Elżbieta Liber-Makowska, Aneta SAPIŃSKA-ŚLIWA, Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał STEFANIUK, Tomasz ŚLIWA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. — Kraków : Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 2017. — 123 s.. — (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 4). — Bibliogr. s. 117–123. — ISBN10: 83-922535-2-5. — M. Banaś – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • GeoPLASMA-CE: nowy projekt międzynarodowy w celu wsparcia rozwoju płytkiej geotermii w Polsce i Europie ŚrodkowejGeoPLASMA-CE: a new international project to support the development of shallow geothermal energy in Poland and Central Europe / Wiesław Kozdrój, Katarzyna Ziółkowska-Kozdrój, Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 1, s. 215–217. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: Kraków, Europa Środkowa, mapy potencjału płytkiej geotermii, strategie rozwoju OZE, Wałbrzych

  keywords: Kraków, Central Europe, maps of the potential of shallow geothermal energy, renewable energy development strategies, Wałbrzych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Geothermal utilization potential in Poland - the town of Poddębice. Pt. 1, Selected reservoir and exploitation aspects of current and further geothermal district heating and other uses' development in PoddębicePotencjał dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce - miasto Poddębice. Cz. 1, Wybrane aspekty złożowe i eksploatacyjne obecnego i planowanego geotermalnego systemu ciepłownicznego w Poddębicach / Beata Kępińska, [et al.], Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ, Bartosz PAPIERNIK, [et al.] // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 1, s. 3–21. — Bibliogr. s. 19–20, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: parametry złożowe, eksploatacja, energia geotermalna, Polska, Poddębice, symulacja produkcji, ciepłownictwo sieciowe, fundusze EOG, NFM

  keywords: reservoir parameters, Poland, exploitation, geothermal energy, district heating, Poddębice, production simulation, EEA, WFM funds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Geothermal utilization potential in Poland - the town of Poddębice. Pt. 2, Selected energetic aspects of current and future geothermal district heating in PoddębicePotencjał dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce - miasto Poddębice. Cz. 2, Wybrane aspekty energetyczne obecnego i planowanego geotermalnego systemu ciepłownicznego w Poddębicach / Beata Kępińska, [et al.], Marek HAJTO, Anna SOWIŻDŻAŁ, Bartosz PAPIERNIK, [et al.] // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 1, s. 23–38. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, Polska, Poddębice, ciepłownictwo sieciowe, efektywne wykorzystanie energii, wspomaganie szczytowe, fundusze EOG i NMF

  keywords: Poland, geothermal energy, district heating, peak load, Poddębice, EEA, effcient energy uses, NFM funds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Identyfikacja konfliktowości i wrażliwości środowiskowych związana z wykorzystaniem ciepła ziemi na przykładzie Krakowa i regionu Wałbrzycha: międzynarodowy projekt GeoPLASMA-CE (INTERREG-CE)Identification of conflicts and environmental sensitivities related to the use of shallow geothermal heat on the example of Kraków and Wałbrzych agglomeration: the GeoPLASMA-CE international project (INTERREG-CE) / Marek HAJTO, Wiesław Kozdrój, Urszula Wyrwalska // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2018 nr 2, s. 39–53. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2018/10/03-Hajto-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, płytka geotermia, geotermalne/gruntowe pompy ciepła, konflikty środowiskowe, Interreg-CE

  keywords: geothermal heat pumps, Interreg-CE, environmental constraints, shallow geothermal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Lokalizacja potencjalnych obszarów badawczych dla niekonwencjonalnych systemów geotermicznych (HDR/EGS) na obszarze Polski[Location of prospective areas for unconventional geothermal systems (HDR/EGS) in Poland] / A. SOWIŻDŻAŁ, M. HAJTO, M. STEFANIUK, [et al.] // W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce / red. oprac. Adam Wójcicki, Anna Sowiżdżał, Wiesław Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków : Ministerstwo Środowiska, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7863-263-4. — S. 9–27. — Bibliogr. dla całości s. 235-243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metodyka oceny zasobów energii geotermalnej zastosowana w „Atlasie zasobów geotermalnych na Niżu Polskim”Methodology of assessment of geothermal energy resources employed in the “Atlas of geothermal resources in the Polish Lowlands” / Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2007 R. 46 z. 2, s. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Abstr.. — Ogólnopolski kongres geotermalny „Geotermia w Polsce – doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju” : 17–19 października 2007 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Międzynarodowa klasyfikacja zasobów geotermalnych (UNFC-2009) na tle polskich zasad klasyfikacji i metodyki szacowania zasobów geotermalnychUnited nations framework classification of geothermal resources (UNFC-2009) against the Polish classification and methodology of geothermal resources assessment / Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 1, s. 129–142. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geotermia, klasyfikacja zasobów, modyfikacja kalkulacji, UNFC-2009

  keywords: geothermal, classification of resources, methods of calculation, UNFC-2009

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowania potencjału dla produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz efektów wymiany ciepła skały z zatłaczanymi płynami dla technologii geotermalnych HDR i/lub EGS[Modelling of electrocity and heat production potential and the effects of heat transfer fluids rocks of injection fluid for HDR and/or EGS geothermal technology] / A. SOWIŻDŻAŁ, W. GÓRECKI, M. HAJTO, [et al.] // W: Ocena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce / red. oprac. Adam Wójcicki, Anna Sowiżdżał, Wiesław Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków : Ministerstwo Środowiska, cop. 2013. — ISBN: 978-83-7863-263-4. — S. 161–226. — Bibliogr. dla całości s. 235-243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modelowanie parametrów hydrogeologicznych i geotermicznych oraz automatyzacja obliczeń zasobów geotermalnych w skali regionalnej na przykładzie konstrukcji współczynnika mocyModelling of hydrogeological and geothermal parameters and automation of geothermal resources calculation on a regional scale, example of the power factor construction / Marek HAJTO // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 vol. 62 nr 12, s. 852–855. — Bibliogr. s. 855, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=2833

 • keywords: hydrogeothermal parameters, geothermal resources, power factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Możliwości rozwoju sektora geotermii w centralnej Polsce w świetle pogłębionej analizy strukturalno-parametrycznej rejonu niecki mogileńsko-łódzkiejPossibilities of geothermal sector development in central Poland in reference to extended structural and parametrical analysis of Mogilno-Łódź Trough / Anna SOWIŻDŻAŁ, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Kamil MITAN, Elżbieta HAŁAJ // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2017 R. 56 z. 2, s. 17–31. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kreda dolna, energia geotermalna, niecka mogileńsko-łódzka, analiza strukturalno-parametryczna

  keywords: Lower Cretaceous, geothermal energy, Lower Jurassic, structural-parametric analysis, Mogilno-Łódź Trough

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości zagospodarowania wód termalnmych w rejonie powiatu gorlickiegoPossibilities of use of thermal waters in the Gorlice district / Marek HAJTO, Wojciech GÓRECKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN 0209-2646. — 2010 nr 4, s. 211–226. — Bibliogr. s. 224–226, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta PoddębicePossibilities of utilization of geothermal waters in the area of Poddębice city / Anna Karska, Marek HAJTO // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2009 R. 48 z. 2, s. 89–100. — Bibliogr. s. 99, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownictwo, Poddębice, balneoterapia i rekreacja

  keywords: geothermal energy, heating, Poddębice, balneotherapy and recreation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: