Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szczerba, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


  • 2020

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9824-5126

ResearcherID: brak

Scopus: 22981335400

PBN: 5e70920b878c28a04738f00d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 330, z ogólnej liczby 333 publikacji Autora


1
2
  • [referat, 2011]
  • TytułAdvantages and disadvantages of aluminates in basic and high refractories
    AutorzyJ. SZCZERBA, D. MADEJ
    ŹródłoEuromat 2011 [Dokument elektroniczny] : European Congress and Exhibition : 12–15 September 2011, Montpellier. — [France : s. n.], [2011]. — S. [1]
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • [referat, 2017]
  • TytułAlkali resistance of ${SiC/ZrSiO_4}$-modified aluminosilicate refractory bricks tested in the cement kiln preheater
    AutorzyDominika MADEJ, Edyta ŚNIEŻEK, Ryszard PROROK, Jacek SZCZERBA
    Źródło8. Freiberger Feuerfestforum : 13. Dezember 2017 / Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Freiberg : s. n.], [2017]. — S. [1–10]
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
  • [referat, 2013]
  • TytułAluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al-{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system
    AutorzyJ. SZCZERBA, M. Szymaszek, E. ŚNIEŻEK, D. MADEJ, R. PROROK, I. JASTRZĘBSKA
    ŹródłoUnitecr 2013 [Dokument elektroniczny] : 13th Biennal worldwide congress on Refractories ; The unified international conference on Refractories : September 10–13, 2013 Victoria, British Columbia, Canada. — [Pittsburgh : s. n.], 2013. — S. 00268–00273
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
  • [referat, 2018]
  • TytułAluminum oxide impurities affect on high thermal stability of C/SiC composites
    AutorzyDaniel Szlacheta, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK
    ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe : nauka – przemysł'2018 : XI konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2018, Ustroń–Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2018]. — S. 54
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
  • [referat, 2013]
  • TytułAnaliza otrzymywania tworzyw z układu czteroskładnikowego ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$
    AutorzyEdyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Ryszard PROROK
    Źródło„Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2013, Wisła Jawornik : streszczenia referatów / Instytut Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych. Oddział  Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach [etc.]. — Gliwice : OMO ICiMB, cop. 2013. — S. 19–20
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
  • [referat, 2014]
  • TytułAnaliza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
    AutorzyPROROK R., SZCZERBA J., ŚNIEŻEK E., JASTRZĘBSKA I.
    ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 146
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułAnaliza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
    AutorzyRyszard PROROK, Jacek SZCZERBA, Edyta ŚNIEŻEK, Ilona JASTRZĘBSKA
    ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 383–387. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1113
  • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, magnezja, mikrokrzemionka, MSH

    keywords: M-S-H, refractories, basic castables, magnesia, microsilica, betony zasadowe

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
  • [referat, 2018]
  • TytułAndalusite as a source of the gehlenite-anorthite materials precursor
    AutorzyEdyta ŚNIEŻEK, Jacek SZCZERBA
    ŹródłoBaltSilica 2018 : book of abstracts of the 8textsuperscript{th} international conference on Silicate materials : May 30–June 1, 2018, Riga, Latvia / ed. by G. Mezinskis [et al.]. — Riga : RTU Publishing House, 2018. — S. 56–57
  • keywords: anorthite, andalusite, gehlenite, aluminosilicates

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
  • [referat, 2012]
  • TytułApplication of DTA and TG methods to investigation of the non-crystalline hydration products of ${CaAl_{2}O_{4}}$ and ${Ca_{7}ZrAl_{6}O_{18}}$ compounds
    AutorzyJacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Edyta ŚNIEŻEK, Ryszard PROROK
    ŹródłoCTEC 2012 – Calorimetry and Thermal Effects in Catalysis : June 26–29, 2012, Lyon, France : general information and scientific program : book of abstracts. — [France : s. n.], [2012]. — S. [1]
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
  • [referat, 2013]
  • TytułApplication of SEM/EDS method for a post-mortem microstructural analysis of magnesia-chrome refractories used in the snorkel of RH degasser
    AutorzyJacek SZCZERBA, Dominika MADEJ, Zbigniew Czapka
    ŹródłoECerS XIII [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} conference of the European Ceramic Society : Limogess, France, June 23–27, 2013 : book of abstracts. — [France : s. n.], [2013]. — S. 701
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
  • [referat, 2014]
  • TytułBadania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinu
    AutorzyMADEJ D., SZCZERBA J., NOCUŃ-WCZELIK W.
    ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 35
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
  • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
  • TytułBadania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinu
    AutorzyDominika MADEJ, Jacek SZCZERBA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK
    ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 vol. 66 nr 4, s. 367–374. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1111
  • słowa kluczowe: materiały ogniotrwałe, hydratacja, badania mikrokalorymetryczne, reaktywny tlenek glinu, spoiwo hydrauliczne, Ca7ZrAl6O18

    keywords: refractories, hydration, Ca7ZrAl6O18, hydraulic binder, microcalorimetric studies, reactive alumina

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
  • [referat, 2015]
  • TytułBadania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego
    AutorzyDominika MADEJ, Jacek SZCZERBA
    Źródło„Materiały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie” : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 20.05 – 22.05.2015 Wisła Jawornik : streszczenia referatów / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, cop. 2015. — S. 32–33
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułBadania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego
    AutorzyDominika MADEJ, Jacek SZCZERBA
    ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2015 t. 67 nr 3, s. 257–261
  • słowa kluczowe: XRD, hydratacja, FT-IR, glinian wapniowo-cyrkonowy, dehydratacja, SEM/EDS

    keywords: FT-IR, hydration, XRD, SEM/EDS, dehydration, calcium zirconium aluminate

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
  • [referat, 2005]
  • TytułBadania oddziaływania soli alkaliów na beton wysokoglinowy bez i z dodatkami
    AutorzyJacek SZCZERBA, Anna Boczoń, Barbara Studencka
    ŹródłoMateriały ogniotrwałe w metalurgii: wytwarzanie, metody badań, zastosowanie : materiały XI międzynarodowej konferencji : Wisła–Jawornik 2005 / pod red. J. Czechowskiego, J. Wojsy. — Kraków : PTC, 2005. — S. 158–172
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
  • [referat, 2015]
  • TytułBadania procesów hydratacji zaczynów z cementu wysokoglinowego bez oraz z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu
    AutorzyDominika MADEJ, Jacek SZCZERBA
    ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 40
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
  • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
  • TytułBadania procesów hydratacji zaczynów z cementu wysokoglinowego bez oraz z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu
    AutorzyDominika MADEJ, Jacek SZCZERBA
    ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 1, s. 49–55
  • słowa kluczowe: XRD, hydratacja, cement glinowo-wapniowy, monolityczne materiały ogniotrwałe, DTA-TG-EGA

    keywords: hydration, XRD, DTA-TG-EGA, monolithic refractories, calcium aluminate cement (CAC)

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
  • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
  • TytułBadania właściwości betonów ogniotrwałych na obmurza ogniotrwałych urządzeń cieplnych
    AutorzyJacek SZCZERBA, Zbigniew Czapka, Barbara Studencka
    ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2005 R. 10/72 nr 6, s. 321–329
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
  • [referat, 2014]
  • TytułBadania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawego
    AutorzyJASTRZĘBSKA I., SZCZERBA J., STOCH P., PROROK R., ŚNIEŻEK E.
    ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 161
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
  • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
  • TytułBadania wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w piecach cementowych wykorzystujących surowce i paliwa alternatywne
    AutorzyJacek SZCZERBA
    ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2005 R. 57 nr 2, s. 69–79. — tekst: http://www.ptcer.pl/mccm/pl/archiwum
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
  • [referat, 2004]
  • TytułBadania wzajemnych reakcji pomiędzy solami potasu a składnikami wyrobów zasadowych zawierających spinele
    AutorzyJacek SZCZERBA, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH
    ŹródłoPolska Ceramika 2004 : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 12–15 września 2004 r. / pod red. J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2004. — S. 493–498
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
  • [referat, 2017]
  • TytułBadanie wpływu warunków wypalania na właściwości niskocementowego betonu boksytowego z zastosowaniem całkowitego planu czynnikowego
    AutorzyIlona KIELIBA, Jacek Podwórny, Jacek SZCZERBA
    ŹródłoMateriały ogniotrwałe: wytwarzanie, metody badań, stosowanie : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 24.05–26.05.2017, Wisła Jawornik : streszczenia referatów. — Gliwice : Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Oddział Materiałów Ogniotrwałych, cop. 2017. — S. 40–41
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
  • [referat, 2015]
  • TytułBehavior of Mg-partially stabilized zirconia material in tundish for continuous steel casting
    AutorzySZCZERBA Jacek, WIŚNIEWSKA Klaudia, MADEJ Dominika, Grabowy Marek
    ŹródłoECerS XIV [Dokument elektroniczny] : 14textsuperscript{th} international conference of the European Ceramic Society : 21–25 June, 2015, Toledo, España : book of abstracts. — [Spain : s. n.], [2015]. — S. [1], ID: 02457
  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: