Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Szczerba, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9824-5126

ResearcherID: brak

Scopus: 22981335400

PBN: 901141

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 318, z ogólnej liczby 321 publikacji Autora


1
 • A novel method for simultaneous determination of selected elements in dolomite and magnesia by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy with slurry sample introduction
2
 • Advantages and disadvantages of aluminates in basic and high refractories
3
 • Alkali resistance of ${SiC/ZrSiO_4}$-modified aluminosilicate refractory bricks tested in the cement kiln preheater
4
 • Aluminates influence on evolution of the thermomechanical properties of refractory materials from the ${CaO-MgO-Al-{2}O_{3}-ZrO_{2}}$ system
5
 • Aluminum oxide impurities affect on high thermal stability of C/SiC composites
6
 • An experimental study on hydration of various magnesia raw materials
7
 • Analiza otrzymywania tworzyw z układu czteroskładnikowego ${MgO-CaO-Al_{2}O_{3}-ZrO_{2}}$
8
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
9
 • Analiza termiczna faz z układu $MgO-SiO_{2}-H_{2}O$
10
 • Andalusite as a source of the gehlenite-anorthite materials precursor
11
 • Application of DTA and TG methods to investigation of the non-crystalline hydration products of ${CaAl_{2}O_{4}}$ and ${Ca_{7}ZrAl_{6}O_{18}}$ compounds
12
 • Application of SEM/EDS method for a post-mortem microstructural analysis of magnesia-chrome refractories used in the snorkel of RH degasser
13
 • Badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinu
14
 • Badania hydratacji glinianu wapniowo-cyrkonowego w obecności reaktywnego tlenku glinu
15
 • Badania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego
16
 • Badania mechanizmu dehydratacji uwodnionego glinianu wapniowo-cyrkonowego
17
 • Badania oddziaływania soli alkaliów na beton wysokoglinowy bez i z dodatkami
18
 • Badania procesów hydratacji zaczynów z cementu wysokoglinowego bez oraz z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu
19
 • Badania procesów hydratacji zaczynów z cementu wysokoglinowego bez oraz z dodatkiem koloidalnego dwutlenku krzemu
20
 • Badania właściwości betonów ogniotrwałych na obmurza ogniotrwałych urządzeń cieplnych
21
 • Badania wstępne nad odpornością chemiczną materiałów ogniotrwałych na bazie spinelu glinowo-żelazawego
22
 • Badania wyrobów magnezjowo-spinelowych po pracy w piecach cementowych wykorzystujących surowce i paliwa alternatywne
23
 • Badania wzajemnych reakcji pomiędzy solami potasu a składnikami wyrobów zasadowych zawierających spinele
24
 • Badanie wpływu warunków wypalania na właściwości niskocementowego betonu boksytowego z zastosowaniem całkowitego planu czynnikowego
25
 • Behavior of Mg-partially stabilized zirconia material in tundish for continuous steel casting