Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Mędala, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem541
200522
2003321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem514
200522
2003312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem532
200522
2003312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem514
200522
2003312
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem55
200522
200333
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem514
200522
20033121
 • Charakterystyka produktów hydratacji w zaczynach cementowych zarabianych roztworami soli o różnym stężeniuCharacteristic of hydratation products in cement pastes with solutions of different salt concentration / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA, Włodzimierz MOZGAWA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 699–704. — Bibliogr. s. 704. — Abstrakt w: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Hydration of $C_{3}A-CaSO_{4}-H_{2}O$ system revisited – influence of highly concentrated salt solutions / Marta MĘDALA, Helene Minard, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Sandrine Garrault, André Nonat // W: Reactivity of solids : proceedings of the 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar : Kraków 2005 = Reaktywność ciał stałych : materiały XIV seminarium francusko-polskiego / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 92). — ISBN10:  8389541599. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of hydration products formed in the presence of chlorides / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA, Sylwester DUSZAK // W: Quality and reliability in building industry : III. international scientific conference : Levoča, 22–24.10.2003 : proceedings = Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering, [etc.]. — Košice : TUK. Stavebná fakulta, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Interactions between mineral phases constituting cement with highly concentrated salt solutions / Marta MĘDALA, Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, André Nonat // W: 14\textsuperscript{th} French-Polish seminar on Reactivity of solids : conference : July 4–6, 2005 Kraków, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Kraków : AGH], [2005]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Studies of cement hydration kinetics in concentrated solutions of saltsÉtudes de la cinetique d'hydratation de ciments dans des solutions salins concentreés / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2003 vol. 28 suppl. 1, s. S19–S26. — Bibliogr. s. S26, Abstr., Rés.. — 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3–5, 2002 / eds. G. Bertrand, M. Lambertin, K. Przybylski ; ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. — Paris : ELSEVIER, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: