Wykaz publikacji wybranego autora

Aurelia Zając, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 50961854700

PBN: 3999244

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2015]
 • TytułDistribution modeling of thermal field parameters in the Polish Eastern Carpathians based on geophysical data
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–8 ID 13109
 • keywords: heat flow, magnetotelluric, geothermal energy science, geothermal maps, thermal conduction, seismic, gravimetry, Outer Carpathians modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułKompleksowe wykorzystanie programów PetroWorks, StratWorks i ZMAP-Plus do przestrzennej analizy zmienności facjalno-zbiornikowej utworów klastycznych
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoProblems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7textsuperscript{th}, 2003 and April 1textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 113–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułModel geofizyczny struktury Golce
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Wojciech GÓRECKI, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 213–217
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2010]
 • TytułModel statyczny złoża gazu ziemnego Rudka
  AutorzyZych Izabela, ZAJĄC Aurelia
  ŹródłoInicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułModelowanie rozkładu strumienia termicznego we wschodniej części Karpat polskich
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoIV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — [Polska : s. n.], 2013. — S. [1–2]
 • słowa kluczowe: modelowanie, geotermia, Karpaty, przewodnictwo cieplne, strumień cieplny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOcena zmienności parametrów geotermicznych ośrodka geologicznego na podstawie wyników badań geofizycznych
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2016 R. 55 z. 2, s. 199–200
 • słowa kluczowe: geotermia, temperatura, przewodnictwo cieplne, strumień cieplny, metody geofizyczne, parametry geotermiczne

  keywords: heat flow, thermal conductivity, temperature, geothermics, geophysical methods, geothermal parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2011]
 • TytułRecognition of the gas field contours from CSAMT survey, example from Rudka gas field, Carpathian Foredeep, Poland
  AutorzyJ. Figula, M. STEFANIUK, M. Wojdyla, A. ZAJĄC, I. Zych
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2017]
 • TytułSeismic interpretation of the deeply buried, intensely cemented reservoir sandstones
  AutorzyAurelia ZAJĄC, Tomasz MAĆKOWSKI, Wojciech GÓRECKI
  ŹródłoBridges to our energy future : 22textsuperscript{nd}World Petroleum Congress : 09-13 July 2017 : abstract book. — [Instanbul : s. n.], [2017]. — S. 72–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWykorzystanie kartografii cyfrowej w geologii regionalnej i naftowej
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Aurelia ZAJĄC, Tomasz Marecik
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 157–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: