Wykaz publikacji wybranego autora

Aurelia Zając, mgr inż.

specjalista

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3170-2713

ResearcherID: brak

Scopus: 50961854700

PBN: 3999244

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem121164
201811
201711
201611
201511
201411
201311
201211
201111
201011
200911
200511
200411
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12741
201811
201711
201611
201511
201411
201311
201211
201111
201011
200911
200511
200411
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1284
201811
201711
201611
201511
201411
201311
201211
201111
201011
200911
200511
200411
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12111
201811
201711
201611
201511
201411
201311
201211
201111
201011
200911
200511
200411
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1248
201811
201711
201611
201511
201411
201311
201211
201111
201011
200911
200511
200411
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1266
201811
201711
201611
201511
201411
201311
201211
201111
201011
200911
200511
2004111
2
 • Distribution modeling of thermal field parameters in the Polish Eastern Carpathians based on geophysical data / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Aurelia ZAJĄC // W: World Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-877040-02-3. — S. 1–8 ID 13109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — Dostęp również online: {http://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2015/13109.pdf} [2015-06-15]

 • keywords: heat flow, magnetotelluric, geothermal energy science, geothermal maps, thermal conduction, seismic, gravimetry, Outer Carpathians modeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskichTwo-dimensional models of the organic-matter thermal transformation and hydrocarbon expulsion in the transfrontier zone of the Polish and Ukrainian Carpathians / Tomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — Bibliogr. s. 217–221, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf

 • słowa kluczowe: Karpaty Zewnętrzne, modele paleotermiczne, ekspulsja węglowodorów, ropo- i gazonośność serii fliszowych

  keywords: Outer Carpathians, hydrocarbon expulsion, paleothermal models, oil- and gas-productivity of flysch series

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kompleksowe wykorzystanie programów PetroWorks, StratWorks i ZMAP-Plus do przestrzennej analizy zmienności facjalno-zbiornikowej utworów klastycznych[Complex utilization of the PetroWorks, StratWorks and ZMAP-Plus programs for spatial analysis of facial and reservoir-parameter variations in clastic deposits] / Bartosz PAPIERNIK, Aurelia ZAJĄC // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7\textsuperscript{th}, 2003 and April 1\textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 113–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model geofizyczny struktury GolceA geophysical model of the Golce tectonic structure / Tomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Wojciech GÓRECKI, Aurelia ZAJĄC // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 213–217. — Bibliogr. s. 216, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Model statyczny złoża gazu ziemnego Rudka[Static model of the Rudka gas deposit] / Zych Izabela, ZAJĄC Aurelia // W: Inicjatywa Technologiczna I : „Opracowanie nowatorskich metod wykrywania złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struktury i zmienności złóż w trakcie ich eksploatacji za pomocą kompleksu głębokich i średniozasięgowych badań elektromagnetycznych” : Iwkowa, październik 2010 : materiały seminaryjne / pod red. Michała Stefaniuka ; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [etc.]. — [Polska : s. n.], [2010]. — K. 40–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie rozkładu strumienia termicznego we wschodniej części Karpat polskich[Modeling of thermal flow distribution in the eastern part of the Polish Carpathians] / Tomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Aurelia ZAJĄC // W: IV Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 30.09–2.10.2013, Zakopane : abstrakty / PSG, GEOTERMIA Podhalańska, Inst. Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, KSE, GLOBEnergia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: modelowanie, geotermia, Karpaty, przewodnictwo cieplne, strumień cieplny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena zmienności parametrów geotermicznych ośrodka geologicznego na podstawie wyników badań geofizycznychEvaluation of alterations of geothermal parameters of geological medium based on results of geophysical survey / Michał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Aurelia ZAJĄC // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2016 R. 55 z. 2, s. 199–200. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: geotermia, temperatura, przewodnictwo cieplne, strumień cieplny, metody geofizyczne, parametry geotermiczne

  keywords: heat flow, thermal conductivity, temperature, geothermics, geophysical methods, geothermal parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Recognition of the gas field contours from CSAMT survey, example from Rudka gas field, Carpathian Foredeep, Poland / J. Figula, M. STEFANIUK, M. Wojdyla, A. ZAJĄC, I. Zych // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–5], P102. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Seismic interpretation of the deeply buried, intensely cemented reservoir sandstones / Aurelia ZAJĄC, Tomasz MAĆKOWSKI, Wojciech GÓRECKI // W: Bridges to our energy future : 22\textsuperscript{nd}World Petroleum Congress : 09-13 July 2017 : abstract book. — [Instanbul : s. n.], [2017]. — S. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie kartografii cyfrowej w geologii regionalnej i naftowej[Application of the digital mapping to regional geology and petroleum geology] / Bartosz PAPIERNIK, Aurelia ZAJĄC, Tomasz Marecik // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 157–160. — Bibliogr. s. 159–160. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: