Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Kurdziel, dr inż.

adiunkt

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-ki, Katedra Informatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2022-7424

ResearcherID: brak

Scopus: 10641814700

PBN: 909728

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułApproximate clustering of noisy biomedical data
  AutorzyKrzysztof BORYCZKO, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoComputational Science – ICCS 2008 : 8th International Conference : Kraków, Poland, June 23–25, 2008 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada, Jack Dongarra, Peter M. A. Sloot. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2008. — S. 630–640
2
 • [referat, 2004]
 • TytułA concept of a monitoring infrastructure for workflow-based Grid applications
  AutorzyBartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Roland Wismüller, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoCracow'03 Grid Workshop : October 27–29, 2003 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Marian Noga, Michał Turała. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2004. — S. 136–141
3
 • [referat, 2017]
 • TytułBinary paragraph vectors
  AutorzyKarol GRZEGORCZYK, Marcin KURDZIEL
  Źródło2nd RepL4NLP [Dokument elektroniczny] : workshop on Representation Learning for NLP : August 3 , 2017, Vancouver, Canada. — [Canada : s. n.], [2018]. — S. 121–130 ID W17-2615
4
 • [referat, 2012]
 • TytułDense affinity propagation on clusters of GPUs
  AutorzyMarcin KURDZIEL, Krzysztof BORYCZKO
  ŹródłoParallel Processing and Applied Mathematics : 9th international conference, PPAM 2011 : Toruń, Poland, September 11–14, 2011 : revised selected papers, Pt. 1 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg ; Springer-Verlag, cop. 2012. — S. 599–608
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDetecting clusters of microcalcifications in high-resolution mammograms using support vector machines
  AutorzyMarcin KURDZIEL, Krzysztof BORYCZKO, David A. Yuen
  ŹródłoBio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College. — 2007 vol. 3 no. 6, s. 11–21
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDetection of clustered microcalcifications in small field digital mammography
  AutorzyTomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL, Tadeusz J. Popiela, Erik O. D. Sevre, David A. Yuen
  ŹródłoComputer Methods and Programs in Biomedicine. — 2006 vol. 81, s. 56–65
7
 • [referat, 2018]
 • TytułDisambiguated skip-gram model
  AutorzyKarol GRZEGORZCZYK, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoEMNLP 2018 [Dokument elektroniczny] : [proceedings of the 2018 conference on Empirical Methods in Natural Language Processing] : Brussels, Belgium, Oct.  31 – Nov. 4. — Stroudsburg : Association for Computational Linguistic (ACL), cop. 2018. — S. 1445–1454
8
 • [referat, 2018]
 • TytułDriver profiling by using LSTM networks with Kalman filtering
  AutorzyAdrian KŁUSEK, Marcin KURDZIEL, Mateusz PACIOREK, Piotr WAWRYKA, Wojciech TUREK
  ŹródłoIV' 18 [Dokument elektroniczny] : the 2018 29textsuperscript{th} IEEE Intelligent Vehicles symposium : June 26-30, 2018, Suzhou, China. — [Piscataway : IEEE], [2018]. — S. 1983–1988
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułDynamics of water at membrane surfaces: Efect of headgroup structure
  AutorzyKrzysztof Murzyn, Wei Zhao, Mikko Karttunen, Marcin KURDZIEL, Tomasz Róg
  ŹródłoBiointerphases (online) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2006 vol. 1 nr 3, s. 98–104
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEffects of sparse initialization in deep belief networks
  AutorzyKarol GRZEGORCZYK, Marcin KURDZIEL, Piotr Iwo WÓJCIK
  ŹródłoComputer Science. — 2015 vol. 16 no. 4, s. 313–327. — tekst: http://journals.agh.edu.pl/csci/article/view/1232/1383
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEncouraging orthogonality between weight vectors in pretrained deep neural networks
  AutorzyKarol GRZEGORCZYK, Marcin KURDZIEL, Piotr Iwo WÓJCIK
  ŹródłoNeurocomputing. — 2016 vol. 202, s. 84–90. — tekst: http://goo.gl/aXI9tL
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułFinding exemplars in dense data with affinity propagation on clusters of GPUs
  AutorzyMarcin KURDZIEL, Krzysztof BORYCZKO
  ŹródłoConcurrency and Computation : Practice and Experience. — 2013 vol. 25 iss. 8 special issue: Combined special issues on Parallel architectures and bioinspired algorithms and GPU computing and exploitation of hardware accelerators, s. 1137–1152. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpe.2962/pdf
13
14
 • [referat, 2015]
 • TytułImplementing deep learning algorithms on graphics processor units
  AutorzyKarol GRZEGORCZYK, Marcin KURDZIEL, Piotr WÓJCIK
  ŹródłoPPAM 2015 : 11textsuperscript{th} international conference on Parallel Processing & Applied Mathematics : Krakow, September 6–9, 2015 : book of abstracts. — [Poland : s. n.], [2015]. — S. 63
15
 • [referat, 2016]
 • TytułImplementing deep learning algorithms on graphics processor units
  AutorzyKarol GRZEGORCZYK, Marcin KURDZIEL, Piotr Iwo WÓJCIK
  ŹródłoParallel Processing and Applied Mathematics : 11th international conference, PPAM 2015 : Krakow, Poland, September 6–9, 2015 : revised selected papers, Pt. 1 / eds. Roman Wyrzykowski, [et al.]. — Swizerland : Springer International Publishing, cop. 2016. — S. 473–482
16
 • [referat, 2005]
 • TytułKomputerowe metody detekcji nowotworów piersi w zdjęciach mammograficznych : [streszczenie]
  AutorzyWitold DZWINEL, Krzysztof BORYCZKO, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoMCSB 2005 : Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych : materiały konferencyjne : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 20–21 maja 2005 roku / pod red. Ireny Roterman-Koniecznej. — [Kraków : Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2005]. — S. 58
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułKomputerowe metody detekcji nowotworów piersi w zdjęciach mammograficznych
  AutorzyWitold DZWINEL, Krzysztof BORYCZKO, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoBio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College. — 2005 vol. 1 no. 1/2, s. 287–290
18
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułMetody klasteryzacji wizualizacyjnej w zastosowaniu do rozpoznawania wzorców w danych biomedycznych
  AutorzyMarcin KURDZIEL, Krzysztof BORYCZKO
  ŹródłoInżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 460–467
19
 • [referat, 2012]
 • TytułParallel algorithms for large simulations of fluids with smoothed dissipative particle dynamics
  AutorzyKrzysztof BORYCZKO, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoKU KDM 2012 : fifth ACC Cyfronet AGH user's conference : Zakopane, March 07–09, 2012 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2012. — S. 55–56
20
 • [referat, 2005]
 • TytułParallel clustering of large-scale noisy multidimensional data sets
  AutorzyMarcin KURDZIEL, Krzysztof BORYCZKO, Witold DZWINEL
  ŹródłoCracow'04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 448–454
21
22
 • [referat, 2004]
 • TytułPerformance evaluation and monitoring of interactive Grid applications
  AutorzyBartosz BALIŚ, Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Roland Wismüller, Marcin RADECKI, Tomasz SZEPIENIEC, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoRecent advances in parallel virtual machine and message passing interface : 11th European PVM/MPI Users' Group Meeting : Budapest, Hungary, September 19–22, 2004 : proceedings / eds. Dieter Kranzlmüller, Peter Kacsuk, Jack Dongarra. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. — S. 345–352
23
 • [referat, 2005]
 • TytułPerformance measurements for interactive applications in CrossGrid
  AutorzyMarian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Roland Wismüller, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoCracow'04 Grid Workshop : December 13–15, 2004 Cracow, Poland : proceedings / eds. Marian Bubak, Michał Turała, Kazimierz Wiatr. — Kraków : Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2005. — S. 169–175
24
 • [referat, 2004]
 • TytułPerformance measurement model in the G-PM tool
  AutorzyRoland Wismüller, Marian BUBAK, Włodzimierz FUNIKA, Tomasz ARODŹ, Marcin KURDZIEL
  ŹródłoComputational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings, Pt. 1 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — S. 462–465
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułProcrustes analysis of truncated least squares multidimensional scaling
  AutorzyMarcin KURDZIEL, Krzysztof BORYCZKO, Witold DZWINEL
  ŹródłoComputing and Informatics / Slovak Academy of Sciences. Institute of Informatics. — 2012 vol. 31 no. 6+ spec. iss., s. 1417–1440