Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Makuch, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Active aluminas for the production of zero-cement refactory castables
2
  • Influence of some selected fine-grained powders on properties of low cement high alumina castables
3
  • New binder for refractory castables
4
  • Niskocementowe betony wysokoglinowe
5
  • Niskocementowe betony wysokoglinowe
6
  • Ogniotrwałe betony mullitowe
7
  • Wpływ roztworów stałych w dwuglinianie wapniowym na jego reaktywność z wodą
8
  • Wpływ wybranych drobnozmielonych dodatków na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementu
9
  • Zbadanie możliwości zwiększenia aktywności hydraulicznej dwuglinianu wapniowego