Wykaz publikacji wybranego autora

Krystyna Makuch, mgr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem936
201111
201011
2008211
2005321
200422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9432
201111
201011
2008211
2005321
2004211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem963
201111
201011
200822
2005321
2004211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem936
201111
201011
2008211
200533
2004211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem945
201111
201011
200822
200533
200422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem954
201111
201011
200822
200533
2004211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Active aluminas for the production of zero-cement refactory castables / L. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH // Interceram = International Ceramic Review ; ISSN 0020-5214. — 2005 vol. 54 [no.] 3, s. 178–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Influence of some selected fine-grained powders on properties of low cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI // Stahl und Eisen ; ISSN 0340-4803. — 2004 spec., s. 78–80. — Bibliogr. s. 80, Summ.. — 47th International colloquium on Refractories : refractories for metallurgy : Aachen, 13 and 14 October 2004. — Düsseldorf : Verlag Stahleisen GmbH, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • New binder for refractory castables / L. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH, A. RAPACZ-KMITA // Refractories Worldforum ; ISSN 1868-2405. — 2011 [no.] 1, s. 79–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Niskocementowe betony wysokoglinoweLow cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1167–1173. — Bibliogr. s. 1173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Niskocementowe betony wysokoglinoweLow cement high alumina castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ogniotrwałe betony mullitoweRefractory mullite concrete / L. MANDECKA-KAMIEŃ, K. MAKUCH, A. RAPACZ-KMITA // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2010 R. 15 nr 4, s. 217–224. — Bibliogr. s. 224. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ roztworów stałych w dwuglinianie wapniowym na jego reaktywność z wodąThe influence of solid solution in ${CA_{2}}$ on its reactivity with water / Lucjana MANDECKA, Wiesław Kurdowski, Krystyna MAKUCH // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 2] = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials / pod red. M. Nocuń, W. Pichór, W. Pyda. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 103/2. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — Opis częśc. wg okł.. — S. 933–938. — Bibliogr. s. 938

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ wybranych drobnozmielonych dodatków na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementuInfluence of selected fine-grained powders on properties of low cement bauxite castables / Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ, Andrzej KIELSKI, Krystyna MAKUCH, Krystyna WODNICKA, Henryk POMADOWSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2004 R. 9/71 nr 2, s. 73–77. — Bibliogr. s. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zbadanie możliwości zwiększenia aktywności hydraulicznej dwuglinianu wapniowegoExamination of calcium bialuminate hydraulic properties enhacement / L. MANDECKA, K. MAKUCH // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2008 R. 13/75 nr 5, s. 269–280. — Bibliogr. s. 279–280. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: