Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Faculty of Humanities
WH-kssit


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Hybrid identities? : trajectories of the lives of women with acquired disabilitiesHybrydowe tożsamości? : trajektorie życia kobiet z niepełnosprawnościami nabytymi / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2020 t. 16 nr 3, s. 70–82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 79–81, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume51/PSJ_16_3_Zuchowska-Skiba.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: tożsamość, kobiety z niepełnosprawnością, niepełnosprawność nabyta, niepełnosprawność ruchu, punkt zwrotny

  keywords: identity, women with disability, acquired disability, physical disability, turning point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.16.3.05

2
 • Jak badać zjawisko niepełnosprawności [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością[How to study the phenomenon of disability: opportunities and threats of theoretical and methodological assumptions on the degrees of disability] / pod red. Grzegorza Całka, Jakuba Niedbalskiego, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. — 300 s.. — (Monografie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS). — Tryb dostępu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Calek-i-in._Jak-badac_.pdf [2021-02-01]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-8142-757-9

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • W kierunku \emph {Disability Studies} – rozwój badań nad niepełnosprawnością i osobami z niepełnosprawnościami[Towards \emph {Disability Studies} – development of research on disability and people with disabilities] / Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Jak badać zjawisko niepełnosprawności [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością / pod red. Grzegorza Całka, Jakuba Niedbalskiego, Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. — (Monografie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS). — e-ISBN: 978-83-8142-757-9. — S. 7–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Calek-i-in._Jak-badac_.pdf [2021-02-01]. — Bibliogr. s. 13–15

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • W kierunku refleksyjności, inkluzyjności i różnorodności – znaczenie płci w studiach nad niepełnosprawnościąTowards reflection, inclusiveness, and diversity: the importance of gender in disability studies / Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2020 t. 16 nr 3, s. 6–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume51/PSJ_16_3_Niedbalski_Raclaw_Zuchowska-Skiba.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: konstruktywizm, gender, studia o niepełnosprawności, antyesencjalizm, intersekcyjność

  keywords: gender, constructivism, disability studies, antiessentialism, intersectionality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.16.3.01

5
 • Wpływ języka na poczucie wykluczenia osób z niepełnosprawnościamiThe influence of language on the feeling of exclusion of people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Socjolingwistyka ; ISSN 0208-6808. — 2020 [t.] 34, s. 77–91. — Bibliogr. s. 89–91, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-31. — tekst: https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/158

  orcid iD
 • słowa kluczowe: integracja, niepełnosprawność, język, wykluczenie, stygmatyzacja

  keywords: integration, disability, language, exclusion, stigmatization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/SOCJOLING.34.5

6
 • Wykluczenie cyfrowe osób z niepełnosprawnościami – perspektywy badawcze[Digital divide of people with disabilities – research perspectives] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Jak badać zjawisko niepełnosprawności [Dokument elektroniczny] : szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością / pod red. Grzegorza Całka, Jakuba Niedbalskiego, Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. — (Monografie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS). — e-ISBN: 978-83-8142-757-9. — S. 195–211. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/01/Calek-i-in._Jak-badac_.pdf [2021-02-01]. — Bibliogr. s. 208–211, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, wykluczenie cyfrowe, dostępność technologii, poziomy wykluczenia cyfrowego, nierówności

  cyfrowy identyfikator dokumentu: