Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Family networks of people with disabilities and their role in promoting the empowerment of people with disabilitiesSieci rodzinne osób z niepełnosprawnościami i ich rola w promowaniu podmiotowości osób z niepełnosprawnościami / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/4, s. 51–68. — Bibliogr. s. 66–68. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.4/human.2018.17.4.51.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, rodzina, podmiotowość, dorosłość, wsparcie

  keywords: adulthood, support, disability, family, empowerment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.4.51

2
 • Hybrid identities? : trajectories of the fate of old Muslim women in Poland / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Prisma Social ; ISSN 1989-3469. — 2018 núm. 21, s. 177–193. — Bibliogr. s. 190–193, Abstr.. — tekst: http://revistaprismasocial.es/article/download/2485/2649

  orcid iD
 • keywords: identity, integration, hybrid identities, Muslim woman in Poland, elderly Muslim womaen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Integracja, emancypacja czy afirmacja? : tożsamości osób z niepełnosprawnościami we współczesnej PolsceIntegration, emancipation, or affirmation? : identity of persons with disabilities in contemporary Poland / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 12–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Zuchowska-Skiba_sp.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: integracja, tożsamość, niepełnosprawność, model społeczny niepełnosprawności, afirmacja niepełnosprawności

  keywords: identity, integration, social model of disability, disability, affirmation disability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.14.3.02

4
 • Kształcenie dla rynku pracy osób z niepełnosprawnościami : kompleksowy program aktywizacji zawodowej na Akademii Górniczo-HutniczejEducation for the labor market of people with disability : a comprehensive professional activity program AGH University of Science and Technology / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Anna LULEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2018 nr 58, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — eTEE'2018 : V konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów : Kraków, 19–20 kwietnia 2018

  orcid iD
 • słowa kluczowe: motywacja, rynek pracy, niepełnosprawność, nowe technologie edukacyjne, aktywizacja zawodowa

  keywords: labor market, motivation, disability, new educational technologies, professional activation, diversity management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Niepełnosprawność w dobie Web 2.0 : znaczenie portali społecznościowych dla osób z niepełnosprawnościamiDisability in the Web 2.0 era : importance of social networking sites for people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Wybrane problemy społeczne : teraźniejszość – przyszłość / red. nauk. Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk. — Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018. — ISBN: 978-83-66010-09-3. — S. 138–148. — Bibliogr. s. 146–147, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.aps.edu.pl/media/2129589/wybrane-problemy-spo%C5%82eczne_e-book.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, Facebook, społeczności wirtualne, komunikacja online, portal społecznościowy

  keywords: disability, virtual communities, Facebook, social networking site, online communication

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Niepełnosprawność w grach wideo – omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaciDisability in video games - an overview based on selected virtual characters / Damian Gałuszka, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 92–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 109–112. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Galuszka_Zuchowska-Skiba_sp.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, stereotypy, gry wideo

  keywords: disability, stereotypes, video games

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.14.3.06

7
 • Ocena satysfakcji z pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami we współczesnej PolsceAssessment of job satisfaction of people with disabilities in contemporary Poland / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2018 nr 3: Rodzina w świecie „nowej gospodarki”, s. 115–134. — Bibliogr. s. 131–133, Abstr.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202018%20cala.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, satysfakcja z pracy, organizacja pracy, aktywność zawodowa, relacje w pracy

  keywords: disability, job satisfaction, work organization, professional activity, relationships at work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Separate or perish – the coevolving voter model / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, P. GAWROŃSKI // International Journal of Modern Physics. C ; ISSN 0129-1831. — 2018 vol. 29 no. 7, s. 1850053-1–1850053-13. — Bibliogr. s. 1850053-12–1850053-13. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-27

  orcid iD
 • keywords: social networks, homophily, coevolving voter model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S0129183118500535

9
 • Social support networks – the importance of social networks for disabled people in dealing with difficult situationsSpołeczne sieci wsparcia osób z niepełnosprawnościami / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/3, s. 139–154. — Bibliogr. s. 152–153. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.3/human.2018.17.3.139.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, sieci społeczne, relacje, wsparcie społeczne, wymiana społeczna

  keywords: social network, disability, social support, relationships, social exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.3.139

10
11