Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Faculty of Humanities
WH-kssit


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywni niepełnosprawni? : obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnychActive person with disabilities? : civic and social potential of the environment peoples with disabilities / Tomasz MASŁYK, Ewa MIGACZEWSKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 145, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0670). — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-879-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktywność środowisk osób niepełnosprawnych we współczesnej PolsceActivity of persons with disabilities in contemporary Poland / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2016. — 299 s.. — Bibliogr. s. 281–296, Summ.. — ISBN: 978-83-7683-129-9

 • keywords: emancipation, social model of disability, disability, public activity, negative identity, affirmative identity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Jestem kobietą, jestem mężczyzną i jestem osobą z niepełnosprawnościami : przemiany tożsamości seksualnej osób niepełnosprawnychI am a woman, I'm a man and I am disabled : transformation of sexual identity of people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Praca Socjalna ; ISSN 0860-3480. — 2016 R. 31 [nr] 1, s. 149–163. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Niepełnosprawny jako aktywny użytkownik sieciPeople with disabilities as active user network / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Pasjonaci, kreatorzy, twórcy : ludzie niepełnosprawni jako artyści, sportowcy, animatorzy mediów / pod red. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys, Jakuba Niedbalskiego. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. — Na okł. i s. tyt.: Aktywni (Nie)pełnosprawni. — ISBN: 978-83-8088-076-4 ; e-ISBN: 978-83-8088-077-1. — S. 159–195. — Bibliogr. s. 186–188, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: nowe media, niepełnosprawność, aktywność w sieci, włączenie

  keywords: new media, disability, inclusion, network activity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Od paternalizmu ku partnerstwu : modele działań organizacji pozarządowych w świetle analizy treści stron internetowychFrom paternalism to partnership : models activities of non-governmental organizations on websites / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Niepełnosprawność : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Krzysztofa Czykierka. — Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. — ISBN: 978-83-7431-507-4. — S. 59–74. — Bibliogr. s. 74. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa [Dokument elektroniczny][Technoculture : transhumanism and digital art] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza PTASZKA, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — 276 s.. — Tryb dostępu: http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/216 [2016-10-25]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-65148-40-7. — tekst: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny][Technological and social faces of 21st Century] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza PTASZKA, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — 559 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/LPRSje [2017-01-19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. przy rozdz.. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uspołecznianie technologii u progu czwartej rewolucji przemysłowejSocialising of technology on the threshold of the fourth industrial revolution / Damian Gałuszka, Grzegorz PTASZEK, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka i Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65705-09-9. — S. 11–29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/lntcLV [2017-01-19]. — Bibliogr. s. 27–29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nowoczesne technologie, czwarta rewolucja przemysłowa, superinteligentne maszyny

  keywords: new technologies, fourth industrial revolution, superintelligence machines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wyzwania i dylematy humanistyki XXI wieku[Challenges and dillemas of humanities in twenty-first century] / Damian Gałuszka, Grzegorz PTASZEK, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa [Dokument elektroniczny] / pod red. Damiana Gałuszki, Grzegorza Ptaszka, Doroty Żuchowskiej-Skiby. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — e-ISBN: 978-83-65148-40-7. — S. 9–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://libron.pl/katalog/download/typ/full/publikacja/216 [2016-10-25]. — Bibliogr. s. 19–21, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: humanistyka cyfrowa, transhumanizm, technokultura, zwroty w kulturze

  keywords: digital humanities, transhumanism, technoculture, culture turns

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Znaczenie sztuki osób niepełnosprawnych – od rehabilitacji do emancypacji[The significance of art for the people with disabilities – from rehabilitation to emancipation] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych / red. nauk. Agnieszka Furmańska-Maruszak, Anna Wójtewicz. — Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, 2016. — (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne). — ISBN: 978-83-63955-43-4. — S. 171–186. — Bibliogr. s. 184–186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: