Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAnaliza sloganów wyborczych partii politycznych i kandydatów na prezydenta RP w kampaniach wyborczych w 2005 roku
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoMedia, kobieta i śmiech / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — S. 37–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułE-obywatel : wykorzystanie Internetu w działalności obywatelskiej młodzieży studenckiej
  AutorzyMaria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoAkademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 129–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułE-studia: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne
  AutorzyLesław H. HABER, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoAkademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 161–166
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułIdeał i rynkowa pragmatyka – dwie wizje uprawiania polityki
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoCzłowiek a rynek, T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji UMCS. — Lublin : TN KUL, cop. 2004. — S. 211–218
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułInternet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie kształcenia środowiska młodzieży akademickiej
  AutorzyTatiana MAJCHERKIEWICZ, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoAkademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 109–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułInternet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW
  ŹródłoRówni i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Tychy ; Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, 2006. — S. 395–406
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2005]
 • TytułInternet jako narzędzie edukacji : kryteria selekcji stosowane przez krakowskich studentów przy wyszukiwaniu informacji w Internecie
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoKomputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 323–328
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułKampania prezydencka w 2000 roku w mediach, czyli o roli dziennikarzy w kształtowaniu obrazów kandydatów
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoSztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego / pod red. Rafała Garpiela, Katarzyny Leszczyńskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2004. — S. 299–311
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułKatolicka doktryna medialna – nowe spojrzenie na odpowiedzialność społeczną mediów
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoReligia a gospodarka, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. — S. 127–135
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2004]
 • TytułMass media transformation in Poland: from creative individualism to imitation
  AutorzyAldona Guzik, Paweł Napieracz, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoThe consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar : Cracow 18–20 September 2002 / ed. Marian Niezgoda. — Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. — S. 177–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMłodzież jako podmiot działań obywatelskich w Internecie
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoWartości i postawy młodzieży polskiej, T. 2 / pod red. Danuty Walczak-Duraj. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. — S. 263–280
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2017]
 • TytułMultiples of ten in the survey data on the number of friends
  AutorzyMaria NAWOJCZYK, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Małgorzata KRAWCZYK, Krzysztof KUŁAKOWSKI
  ŹródłoEconophysics colloquium 2017 : 13th Econophysics colloquium & 9th Polish symposium on Physics in economy and social science : Warsaw, 5–7 July 2017 : book of abstracts. — [Warsaw : s. n.], [2017]. — S. 46–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2006]
 • TytułNowe media – stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentów
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoSpołeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — S. 200–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułObrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach
  AutorzyAldona Guzik, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoPortrety i autoportret : Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej / pod red. Krystyny Romaniszyn. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2005. — S. 75–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOd porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w Internecie
  AutorzyMaria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoNiepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania. — 2014 nr 3, s. 41–55
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, wspólnoty wirtualne, dyskurs, społeczeństwo sieci, model społeczny niepełnosprawności

  keywords: discourse, social model of disability, disability, virtual communities, network society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułPomiędzy neutralnością polityczną a aktywnością obywatelską w sieci : e-obywatelskie postawy studentów krakowskich uczelni
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW
  ŹródłoMoralność w polityce czy polityka w moralności / pod red. nauk. Danuty Walczak-Duraj. — Pabianice : Wydawnictwo OMEGA-PRAKSIS, 2005. — S. 160–173
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułProcesy edukacyjne w perspektywie badawczej
  AutorzyLesław H. HABER, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoAkademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — s. 91–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułRola mediów – jako organizatorów przestrzeni wyborczej – w społeczeństwie informacyjnym : analiza przypadku: determinanty wizerunku medialnego Prawa i Sprawiedliwości ukształtowanego przez tygodnik emph{Wprost} w kampanii parlamentarnej w 2001 roku
  AutorzyEwa MIGACZEWSKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoInformacja – dobra lub zła nowina : problemy społeczeństwa globalnej informacji : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004. — S. 507–513
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułSpołeczne kampanie komunikacyjne, czyli wykorzystanie marketingu w trosce o dobro społeczne
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoMoralność i niemoralność : szkice o polityce i społeczeństwie / pod red. nauk. Roberta Borkowskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 107–119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2013]
 • TytułTowards a network society : the social participations of the disabled by the social networks in the Internet
  AutorzyDorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW
  ŹródłoESA 2013 : 11textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — S. 1584
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [recenzja, 2004]
 • TytułWiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą. Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański, Tychy 2003
  AutorzyDotota ŻUCHOWSKA-SKIBA
  ŹródłoHumanizacja Pracy. — 2004 nr 4–5, s. 77–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: