Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Edukacja wobec zjawiska niepełnosprawności – osoba z niepełnosprawnością w przestrzeniach edukacyjnychEducation in the face of disability phenomenon – a person with disabilities in educational areas / Grzegorz Całek, Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Marta Sałkowska, Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Niepełnosprawność i edukacja [Dokument elektroniczny] = [Disability and Education] / pod red. Grzegorza Całka, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023. — (Monografie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS). — e-ISBN: 978-83-8331-115-9. — S. 7–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/46984/Calek%20i%20in._Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87%20i%20edukacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, edukacja włączająca, prawoczłowieczy model niepełnosprawności

  keywords: disability, inclusive education, human rights model of disability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/8331-115-9.01

2
3
 • Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnościami w zmieniającej się i niepewnej rzeczywistości : od redaktorówDisability and persons with disabilities in a changing and uncertain reality / Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2023 t. 19 nr 3, s. 6–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/18989/18552

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepewność, niepełnosprawność, zmiana, rezyliencja, kryzysy

  keywords: uncertainty, disability, resilience, change, crises

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Person-first language or identity-first language in relation to people with disabilities in public discourseJęzyk "person first" czy "identity-first" w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami w dyskursie publicznym / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Polityka Społeczna ; ISSN 0137-4729. — 2023 t. 587 nr 2, s. 28–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-28. — tekst: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=609793

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, język „person-first”, język „identity-first”, określenia stygmatyzujące, dyskurs publiczny

  keywords: disability, language person-first, language identity-first, stigmatizing terms, public discourse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0053.4169

5
 • Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069 / pod red. Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Łódź : Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Socjologii Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, 2023. — t. 19 nr 3: Rezyliencja osób z niepełnosprawnościami

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Pułapki (nie)dostępności – muzeum w dobie nowoczesnych technologii : na przykładzie Muzeum Narodowego w KrakowieTraps of (in)availability – a museum in the age of modern technologies : on the example of the National Museum in Krakow / Iwona Parzyńska, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Beata Cichy, Paulina Gajoch // W: Niepełnosprawność i edukacja [Dokument elektroniczny] = [Disability and Education] / pod red. Grzegorza Całka, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023. — (Monografie Sekcji Socjologii Niepełnosprawności PTS). — e-ISBN: 978-83-8331-115-9. — S. 163–177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 175–177, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/46984/Calek%20i%20in._Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87%20i%20edukacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nowe technologie, niepełnosprawność, muzeum, dostępność, wirtualne zwiedzanie

  keywords: new technologies, disability, museum, accessibility, virtual tours

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/8331-115-9.10

7
 • The Importance of social media for people with disabilities in Poland during the COVID-19 epidemicZnaczenie mediów społecznościowych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce podczas epidemii COVID-19 / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2023 t. 19 nr 3, s. 80–95. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 91–94, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/socjak/article/view/18994/18556

  orcid iD
 • słowa kluczowe: media społecznościowe, niepełnosprawność, izolacja, wykluczenie, epidemia Covid-19

  keywords: social media, disability, isolation, exclusion, COVID-19 epidemic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.19.3.05