Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza sloganów wyborczych partii politycznych i kandydatów na prezydenta RP w kampaniach wyborczych w 2005 rokuThe analysis of election slogans of political parties and candidates for the President of the Republic of Poland in election campaigns in 2005 / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Media, kobieta i śmiech = Media, woman and laughter / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2006. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 8) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN10: 83-7464-101-0. — S. 37–49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Blog – nowa forma przekazu politycznego w społeczeństwie informacyjnymBlog – a new form of the political message in the information society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej = From the industrial society to the information society : anniversary book to commemorate 40 years of Professor Lesław H. Haber's scholary research and educational activities / pod red. Anny Siwik. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0275). — ISBN: 978-83-7464-133-3. — S. 345–356. — Bibliogr. s. 356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • E-obywatel : wykorzystanie Internetu w działalności obywatelskiej młodzieży studenckiejE-citizen : application of the Internet in citizen activities of students / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 129–148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • E-studia: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalneE-studies: functional and dysfunctional aspects / Lesław H. HABER, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 161–166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ideał i rynkowa pragmatyka – dwie wizje uprawiania politykiIdeal and market pragmatism – two visions of policies] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Człowiek a rynek, T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych KUL, Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji UMCS. — Lublin : TN KUL, cop. 2004. — (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; ISSN 0239-8877 ; 92). — ISBN10: 8373061762. — S. 211–218. — Bibliogr. s. 218, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie kształcenia środowiska młodzieży akademickiejThe Internet and new communication technologies, and their role in the process of educating university students / Tatiana MAJCHERKIEWICZ, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 109–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Internet i nowe technologie komunikowania : ich rola w procesie wyrównywania szans edukacyjnych na przykładzie krakowskich uczelni[The Internet and new communication technologies : their role in the process of levelling the educational chances on example of Cracow universities] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Tychy ; Bielsko-Biała : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS ; Wydawnictwo ATH, 2006. — Dod. ISBN: 8389086433. — ISBN10: 838905535X. — S. 395–406. — Bibliogr. s. 406

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Internet jako narzędzie edukacji : kryteria selekcji stosowane przez krakowskich studentów przy wyszukiwaniu informacji w Internecie[The Internet as a new instrument of education : standards of selection using by university students to look out information in Internet] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 323–328. — Bibliogr. s. 328

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Internet jako nowy kanał humoru politycznego[Internet as a new channel of political humour] / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu / red. Lesław H. Haber, Stanisław Jędrzejewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). — Materiały zaprezentowane na XIII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Zielonej Górze 13–15 września 2007 r.. — ISBN: 978-83-7363-790-0. — S. 155–168. — Bibliogr. s . 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Internet w kampanii wyborczej w 2005 roku : nowe narzędzie marketingu politycznego czy forum debaty publicznej[Internet in electoral campaign in 2005 : new tool of political marketing or public debate forum] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Media – między władzą a społeczeństwem / pod red. Magdaleny Szpunar. — Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2007. — ISBN: 978-83-60583-11-1. — S. 133–153

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kampania prezydencka w 2000 roku w mediach, czyli o roli dziennikarzy w kształtowaniu obrazów kandydatów[Presidential campaign in 2000 in media, or about the role of journalists in shaping the image of candidates] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego / pod red. Rafała Garpiela, Katarzyny Leszczyńskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2004. — ISBN10: 8388508695. — S. 299–311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Katolicka doktryna medialna – nowe spojrzenie na odpowiedzialność społeczną mediówCatholic doctrine of mass-media – new view on social responsibility of media / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Religia a gospodarka, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. — ISBN10: 8373632603. — S. 127–135. — Bibliogr. s. 134, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mass media transformation in Poland: from creative individualism to imitation / Aldona Guzik, Paweł Napieracz, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: The consequences of great transformation: Polish and Macedonian experiences : transactions of VII Cracow–Skopje sociological seminar : Cracow 18–20 September 2002 / ed. Marian Niezgoda. — Kraków : Jagiellonian University. Institute of Sociology, 2004. — ISBN10: 8388799193. — S. 177–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Multiples of ten in the survey data on the number of friends / Maria NAWOJCZYK, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Małgorzata KRAWCZYK, Krzysztof KUŁAKOWSKI // W: Econophysics colloquium 2017 : 13th Econophysics colloquium & 9th Polish symposium on Physics in economy and social science : Warsaw, 5–7 July 2017 : book of abstracts. — [Warsaw : s. n.], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 9788389585462 ; ISBN10: 83-89585-46-4. — S. 46–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowe media – stare problemy, czyli rzecz o kontroli treści w Internecie w opinii krakowskich studentówNew media – old problems: dispute over Internet content control as seen by Kraków students / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 200–208. — Bibliogr. s. 208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Obrazy Unii Europejskiej i Europy w dyskursie prowadzonym w polskich mediach[Representation of European Union and Europe in discourse guided in Polish media] / Aldona Guzik, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Portrety i autoportret : Polacy o sobie, innych narodach, Europie i Unii Europejskiej / pod red. Krystyny Romaniszyn. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2005. — ISBN10: 8388508687. — S. 75–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Od paternalizmu ku partnerstwu : modele działań organizacji pozarządowych w świetle analizy treści stron internetowychFrom paternalism to partnership : models activities of non-governmental organizations on websites / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Niepełnosprawność : poznać, przeżyć, zrozumieć / pod red. Małgorzaty Halickiej, Jerzego Halickiego, Krzysztofa Czykierka. — Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. — ISBN: 978-83-7431-507-4. — S. 59–74. — Bibliogr. s. 74. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Od porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w InternecieFrom medical advice to the prose of life – the transformation of the discourse of persons with disabilities on the Internet / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, wspólnoty wirtualne, dyskurs, społeczeństwo sieci, model społeczny niepełnosprawności

  keywords: discourse, social model of disability, disability, virtual communities, network society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Od RedakcjiFrom the Editors / Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2022 nr 1(33), s. 11–17 (j. pol.), 19–25 (j. ang). — Bibliogr. s. 16–17, 24–25. — Tekst pol.-ang. — DOI wersja ang. 10.55226/uw.S-C.2022.33.1.2. — D. Żuchowska-Skiba - afiliacja s. 450. — tekst: http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/33/Societas1(33).pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.55226/uw.S-C.2022.33.1.1

20
 • Pomiędzy neutralnością polityczną a aktywnością obywatelską w sieci : e-obywatelskie postawy studentów krakowskich uczelniBetween political neutrality and civic activity on the Web : e-civic attitudes of the students of Krakow's colleges / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Maria STOJKOW // W: Moralność w polityce czy polityka w moralności / pod red. nauk. Danuty Walczak-Duraj. — Pabianice : Wydawnictwo OMEGA-PRAKSIS, 2005. — Tom upamiętniający 25-lecie Katedry Socjologii Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego. — ISBN10: 8386370378. — S. 160–173. — Bibliogr. s. 172, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Procesy edukacyjne w perspektywie badawczejEducational processes in research perspective / Lesław H. HABER, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — s. 91–97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przegląd Socjologiczny ; ISSN 0033-2356 / vol. eds.: Jakub Niedbalski, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Mariola Racław, Sylwia Męcfal, 2021. — vol. 70 no. 3. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069 / pod red. Jakuba Niedbalskiego, Marioli Racław, Doroty ŻUCHOWSKIEJ-SKIBY. — Łódź : Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Socjologii Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, 2023. — t. 19 nr 3: Rezyliencja osób z niepełnosprawnościami

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rodzaje komunikacji politycznej w sieci – Internet nowym multikanałem humoru politycznego w społeczeństwie informacyjnymTypes of political communication in the web – the Internet as a new multichannel of political humour in the information society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Kultura a tożsamość = Culture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-158-6. — S. 33–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola mediów – jako organizatorów przestrzeni wyborczej – w społeczeństwie informacyjnym : analiza przypadku: determinanty wizerunku medialnego Prawa i Sprawiedliwości ukształtowanego przez tygodnik \emph{Wprost} w kampanii parlamentarnej w 2001 rokuThe role of media – as organizers of an election space – in information society : case study: the image's determinants of Prawo i Sprawiedliwość party created by the weekly “Wprost” in the parliamentary elections in 2001 / Ewa MIGACZEWSKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // W: Informacja – dobra lub zła nowina : problemy społeczeństwa globalnej informacji : monografia / praca pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2004 + CD-ROM. — Praca zawiera materiały z VII konferencji z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji : Międzyzdroje, 27–28 maja 2004 r.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391925579. — S. 507–513. — Bibliogr. s. 512, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: