Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Żuchowska-Skiba, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk społecznych / socjologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8198-9900 orcid iD

ResearcherID: P-9110-2018

Scopus: 57203296382

PBN: 5e70920b878c28a04738f08c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Aktywność osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieciThe activity of the disabled in profiles and forums in the net society / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Polityka Społeczna ; ISSN 0137-4729. — 2015 R. 42 nr 5–6, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21, Summ.

 • keywords: social networks, disability, net society, activity of the disabled, community portals and forums

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dostępność powstających i rewitalizowanych obiektów muzealnych dla osób niepełnosprawnych na przykładzie obszaru Zabłocia w KrakowieAvailability emerging and revitalized museum facilities for the people with disability in the example of area Zabłocie in Cracow / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2015 t. 14/4, s. 43–55. — Bibliogr. s. 54–55. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2015.14.4/human.2015.14.4.43.pdf

 • słowa kluczowe: rewitalizacja, niepełnosprawność, przestrzeń poprzemysłowa, wkluczenie, muzeum

  keywords: revitalization, disability, post industrial area, exclusion, museum

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2015.14.4.43

4
5
 • Family networks of people with disabilities and their role in promoting the empowerment of people with disabilitiesSieci rodzinne osób z niepełnosprawnościami i ich rola w promowaniu podmiotowości osób z niepełnosprawnościami / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/4, s. 51–68. — Bibliogr. s. 66–68. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.4/human.2018.17.4.51.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, rodzina, podmiotowość, dorosłość, wsparcie

  keywords: adulthood, support, disability, family, empowerment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.4.51

6
 • Gain and loss of esteem, direct reciprocity and Heider balance / Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar, Przemysław GAWROŃSKI, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Krzysztof KUŁAKOWSKI // Physica. A, Statistical Mechanics and its Applications ; ISSN 0378-4371. — 2017 vol. 468, s. 334–339. — Bibliogr. s. 339, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-05. — Forough Hassanibesheli, Leila Hedayatifar - pierwsza afiliacja: Shahid Beheshti University, Iran. W trakcie powstawania publikacji stypendium na WFiIS AGH.. — tekst: https://goo.gl/XADbHP

  orcid iD
 • keywords: social systems, asymmetric relations, jammed states, Heider dynamics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.physa.2016.10.091

7
 • Heider balance, prejudices and size effect / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA // Journal of Mathematical Sociology ; ISSN 0022-250X. — 2020 vol. 44 no. 3, s. 129-137. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-11

  orcid iD
 • keywords: model, structural balance, complete network

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/0022250X.2019.1664509

8
 • Hejt wobec osób z niepełnosprawnościami w mediach społecznościowychHate and violent behaviour in social media against people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2022 nr 1(33), Zjawisko przemocy w życiu osób z niepełnosprawnościami, s. 233–247. — Bibliogr. s. 244–247, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/33/Societas1(33).pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: media społecznościowe, niepełnosprawność, dyskryminacja, mowa nienawiści, hejt

  keywords: social media, disability, discrimination, hate speech, haterage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.55226/uw.S-C.2022.33.1.9

9
 • Hybrid identities? : trajectories of the fate of old Muslim women in Poland / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Prisma Social ; ISSN 1989-3469. — 2018 núm. 21, s. 177–193. — Bibliogr. s. 190–193, Abstr.. — tekst: http://revistaprismasocial.es/article/download/2485/2649

  orcid iD
 • keywords: identity, integration, hybrid identities, Muslim woman in Poland, elderly Muslim womaen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Hybrid identities? : trajectories of the lives of women with acquired disabilitiesHybrydowe tożsamości? : trajektorie życia kobiet z niepełnosprawnościami nabytymi / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2020 t. 16 nr 3, s. 70–82. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 79–81, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume51/PSJ_16_3_Zuchowska-Skiba.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: tożsamość, kobiety z niepełnosprawnością, niepełnosprawność nabyta, niepełnosprawność ruchu, punkt zwrotny

  keywords: identity, women with disability, acquired disability, physical disability, turning point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.16.3.05

11
 • Integracja, emancypacja czy afirmacja? : tożsamości osób z niepełnosprawnościami we współczesnej PolsceIntegration, emancipation, or affirmation? : identity of persons with disabilities in contemporary Poland / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 12–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 26–28, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Zuchowska-Skiba_sp.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: integracja, tożsamość, niepełnosprawność, model społeczny niepełnosprawności, afirmacja niepełnosprawności

  keywords: identity, integration, social model of disability, disability, affirmation disability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.14.3.02

12
 • Jestem kobietą, jestem mężczyzną i jestem osobą z niepełnosprawnościami : przemiany tożsamości seksualnej osób niepełnosprawnychI am a woman, I'm a man and I am disabled : transformation of sexual identity of people with disabilities / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Praca Socjalna ; ISSN 0860-3480. — 2016 R. 31 [nr] 1, s. 149–163. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kształcenie dla rynku pracy osób z niepełnosprawnościami : kompleksowy program aktywizacji zawodowej na Akademii Górniczo-HutniczejEducation for the labor market of people with disability : a comprehensive professional activity program AGH University of Science and Technology / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA, Anna LULEK // Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej ; ISSN 2353-1290. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ; ISSN: 1425-5766. — 2018 nr 58, s. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.. — eTEE'2018 : V konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów : Kraków, 19–20 kwietnia 2018

  orcid iD
 • słowa kluczowe: motywacja, rynek pracy, niepełnosprawność, nowe technologie edukacyjne, aktywizacja zawodowa

  keywords: labor market, motivation, disability, new educational technologies, professional activation, diversity management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niepełnosprawność w grach wideo – omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaciDisability in video games - an overview based on selected virtual characters / Damian Gałuszka, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 92–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 109–112. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Galuszka_Zuchowska-Skiba_sp.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, stereotypy, gry wideo

  keywords: disability, stereotypes, video games

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18778/1733-8069.14.3.06

15
 • Ocena satysfakcji z pracy zawodowej osób z niepełnosprawnościami we współczesnej PolsceAssessment of job satisfaction of people with disabilities in contemporary Poland / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2018 nr 3: Rodzina w świecie „nowej gospodarki”, s. 115–134. — Bibliogr. s. 131–133, Abstr.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%203%202018%20cala.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, satysfakcja z pracy, organizacja pracy, aktywność zawodowa, relacje w pracy

  keywords: disability, job satisfaction, work organization, professional activity, relationships at work

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Od porad medycznych ku prozie życia – czyli przemiany dyskursu osób z niepełnosprawnościami w InternecieFrom medical advice to the prose of life – the transformation of the discourse of persons with disabilities on the Internet / Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Niepełnosprawność : zagadnienia, problemy, rozwiązania = Disability : issues, problems, solutions ; ISSN 2084-7734. — 2014 nr 3, s. 41–55. — Bibliogr. s. 54–55, Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, wspólnoty wirtualne, dyskurs, społeczeństwo sieci, model społeczny niepełnosprawności

  keywords: discourse, social model of disability, disability, virtual communities, network society

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Od RedakcjiFrom the Editors / Jakub Niedbalski, Mariola Racław, Elżbieta Zakrzewska-Manterys, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2022 nr 1(33), s. 11–17 (j. pol.), 19–25 (j. ang). — Bibliogr. s. 16–17, 24–25. — Tekst pol.-ang. — DOI wersja ang. 10.55226/uw.S-C.2022.33.1.2. — D. Żuchowska-Skiba - afiliacja s. 450. — tekst: http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/33/Societas1(33).pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.55226/uw.S-C.2022.33.1.1

18
 • Person-first language or identity-first language in relation to people with disabilities in public discourseJęzyk "person first" czy "identity-first" w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami w dyskursie publicznym / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Polityka Społeczna ; ISSN 0137-4729. — 2023 t. 587 nr 2, s. 28–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2023-04-28. — tekst: https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=609793

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, język „person-first”, język „identity-first”, określenia stygmatyzujące, dyskurs publiczny

  keywords: disability, language person-first, language identity-first, stigmatizing terms, public discourse

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0053.4169

19
 • Potencjał nowych technologii internetowych w pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnościami[The potential of new technologies in social work with people with disabilities] / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Societas Communitas ; ISSN 1895-6890. — 2019 nr 2, s. 243–258. — Bibliogr. s. 255–258. — tekst: http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/numery/28/Societas_2_28_2019.pdf

  orcid iD
 • keywords: Internet, disability, social work, self help, self determination

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Separate or perish – the coevolving voter model / K. KUŁAKOWSKI, M. STOJKOW, D. ŻUCHOWSKA-SKIBA, P. GAWROŃSKI // International Journal of Modern Physics. C ; ISSN 0129-1831. — 2018 vol. 29 no. 7, s. 1850053-1–1850053-13. — Bibliogr. s. 1850053-12–1850053-13. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-27

  orcid iD
 • keywords: social networks, homophily, coevolving voter model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S0129183118500535

23
 • Social support networks – the importance of social networks for disabled people in dealing with difficult situationsSpołeczne sieci wsparcia osób z niepełnosprawnościami / Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2018 t. 17/3, s. 139–154. — Bibliogr. s. 152–153. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.3/human.2018.17.3.139.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: niepełnosprawność, sieci społeczne, relacje, wsparcie społeczne, wymiana społeczna

  keywords: social network, disability, social support, relationships, social exchange

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2018.17.3.139

24
 • Społeczny wymiar algorytmizacjiSocial perspective of algorithmisation / Marzena MAMAK-ZDANECKA, Maria STOJKOW, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2019 nr 3: Technologiczno-społeczny wymiar sztucznej inteligencji. Władza algorytmów?, s. 9–20. — Bibliogr. s. 17–19, Abstr., Summ.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/2019.09/Humanizacja%203%202019.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: big data, Przemysł 4.0, algorytmizacja, delegowanie działań, ślady cyfrowe

  keywords: technologia, technology, big data, Industry 4.0, algorithmization, delegation of actions, digital traces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25