Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Napieraj, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2833-4849 połącz konto z ORCID

ResearcherID: Y-4292-2018

Scopus: 36715310300

PBN: 5e709273878c28a047395d20

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 103, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 9, s. 22–29
2
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of coal bed methane obtaining and use in Polish conditions
  AutorzySebastian NAPIERAJ
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 60
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2006 R. 57 nr 4, s. 191–202
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania eksperymentalne szczelinowania pokładu węgla
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-Mos
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57
6
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-Mos
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoAktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — S. 248–257
7
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks
  ŹródłoROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — S. 67–78
8
 • [referat, 2006]
 • TytułBadania modelowe zwalczania zagrożenia metanowego na wylocie ściany przewietrzanej systemem „U”
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoMateriały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — S. 455–465
9
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoOchrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — S. 88–95
10
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]
  DetailsInt.Cl.: B01D 53/74textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułBufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]
  DetailsInt.Cl.: E21F 7/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf
12
13
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEfficiency of methane drainage of coal seams in Polish underground mines
  AutorzySebastian NAPIERAJ
  ŹródłoZapiski Gornogo instituta. — 2006 t. 167 č. 2, s. 145–148
14
 • [referat, 2014]
 • TytułEvaluation of the possibility of estimating coal bed methane resources
  AutorzyNAWRAT Stanisław, NAPIERAJ Sebastian
  ŹródłoTheory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — S. 515–520
15
 • [referat, 2004]
 • TytułGazy w otamowanych wyrobiskach i zrobach KWK Chwałowice – wstępne badania
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty
  ŹródłoMateriały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — S. 653–659
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułGospodarcze wykorzystanie metanu z odmetanowania pokładów węgla polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Sebastian NAPIERAJ, Piotr ŻYCZKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 2, s. 35–51. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_03.pdf
17
 • [referat, 2006]
 • TytułHandel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennego
  AutorzySebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — S. 457–470
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKlasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2006 vol. 57 nr 1, s. 43–52
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKoncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami z powierzchni i koncepcja utylizacji metanu
  AutorzyStanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 12, s. 714–721
20
 • [referat, 2011]
 • TytułKoncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń : [streszczenie]
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Paweł KAMIŃSKI
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — S. 39
21
 • [referat, 2005]
 • TytułMethane explosion threats in Polish coal mines : experiences and prevention
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoThe 1textsuperscript{st} China international conference proceedings on Coal mine gas control & utilization : October 26–27, 2005, Beijing, P. R. China / eds. Li Yizhong [et al.]. — Beijing : Coal Industry Publishing House, 2005. — S. 39–47
22
 • [referat, 2006]
 • TytułMetoda projektowania systemu kompleksowego zwalczania zagrożenia metanowego w ścianach w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoROP'2006 : zwalczanie zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał – teoria i praktyka : XXIII seminarium : XXXII Dni Techniki : Rybnik, 26 października 2006 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2006]. — S. 83–98
23
 • [referat, 2012]
 • TytułModelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoROP'2012 : XXXVIII Dni Techniki ; XXIX seminarium Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 10 października 2012 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2012]. — S. 31–37
24
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułModelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru
  AutorzyStanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoWspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. — 2013 nr 1, s. 12–14
25
 • [referat, 2012]
 • TytułModelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnych
  AutorzyStanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ
  ŹródłoBiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 155–175