Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Napieraj, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2833-4849 połącz konto z ORCID

ResearcherID: Y-4292-2018

Scopus: 36715310300

PBN: 5e709273878c28a047395d20

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10324474010
2019312
201811
201722
20167133
20157133
201414743
20136321
2012207121
201191512
20103111
20094112
200822
2007211
200612156
20058143
2004321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10386161
2019321
201811
201722
2016761
2015761
201414122
201366
201220155
2011981
2010321
2009431
200822
200722
200612111
2005862
200433
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem103967
201933
201811
201722
201677
201577
201414122
201366
20122020
2011981
2010321
200944
200822
200722
200612111
2005862
200433
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1032101
2019312
201811
201722
201677
201577
20141414
201366
20122020
201199
201033
2009413
200822
200722
20061212
200588
200433
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1033469
201933
201811
201722
2016734
2015716
20141468
2013615
201220119
2011936
2010321
2009431
200822
2007211
20061212
200588
200433
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1034855
201933
201811
201722
2016752
2015743
20141468
2013624
201220137
2011918
2010321
200944
2008211
2007211
200612210
2005835
20043121
 • Analiza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennegoThe analysis of methane utilization possibilities from discharge air from mining shafts of the Polish hard coal mines / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 9, s. 22–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of coal bed methane obtaining and use in Polish conditions / Sebastian NAPIERAJ // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 60. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: methane, CBM, economic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennegoExperimental investigations of gases propagation from gobs in a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2006 R. 57 nr 4, s. 191–202. — Bibliogr. s. 202, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węglaExperimental research on a coal seam fracturing / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW capital group in coal mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW Capital Group in Coal Mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — ISBN: 978-83-60837-62-7. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach[Studies of modeling of coal bed degassing in mines] / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania modelowe zwalczania zagrożenia metanowego na wylocie ściany przewietrzanej systemem „U”Model research relating to methane hazard fighting at face end ventilated by “U” system / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ // W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 455–465. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń[Research of technology of ventilation air methane utilization] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — ISBN: 978-83-927613-3-4. — S. 88–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]. — Int.Cl.: B01D 53/74\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ecologically and economically effective methods of coal bed methane usingEfektywne ekologicznie i ekonomicznie metody wykorzystania metanu pokładów węgla / Sebastian NAPIERAJ, Marek BOROWSKI, Michał KARCH // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2019 R. 21 nr 2, s. 279–286. — Bibliogr. s. 285, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a45.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona środowiska, metan, odmetanowanie, ślad węglowy

  keywords: environmental protection, mining, methane, gas drainage, carbon footprint

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-45

13
 • Efficiency of methane drainage of coal seams in Polish underground mines / Sebastian NAPIERAJ // Zapiski Gornogo instituta ; ISSN 2411-3336. — 2006 t. 167 č. 2, s. 145–148. — Bibliogr. s. 148. — Poleznye iskopaemye Rossii i ih osvoenie / red. sov. t. L. S. Sin\'kov [et al.] ; Federal'noe agentstvo po obrazovaniǔ, Gosudarstvennoe obrazovatel'noe učrezdenie vysšego professional'nogo obrazovaniǎ, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet). — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet), 2006. — Dod. na okł. tyt.: Problemy osvoeniǎ poleznyh iskopaemyh

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Evaluation of the possibility of estimating coal bed methane resources / NAWRAT Stanisław, NAPIERAJ Sebastian // W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — ISBN: 978-7-5646-2474-3. — S. 515–520. — Abstr.

 • keywords: mathematical modeling, coal, methane, methane removal mines, mining and drilling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gazy w otamowanych wyrobiskach i zrobach KWK Chwałowice – wstępne badaniaGases in the sealed workings and goaf of the “Chwałowice” coal mine – preliminary research / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // W: Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 = Proceedings of the Third School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — Na okł. dodatkowo: 3 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Zakopane. — ISBN10: 8391310949. — S. 653–659. — Bibliogr. s. 659, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gospodarcze wykorzystanie metanu z odmetanowania pokładów węgla polskich kopalń węgla kamiennegoEconomic utilization of methane from coal bed drainage in Polish hard coal mines / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Sebastian NAPIERAJ, Piotr ŻYCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2, s. 35–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja kopalń, metan, kopalnie, odmetanowanie kopalń, wykorzystanie metanu

  keywords: methane, methane utilization, drainage, coal mines, coal mines ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Handel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennegoThe emissions trade – possibility of use for Polish coal mines / Sebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 457–470. — Bibliogr. s. 470

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Klasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennegoGases in goaves of a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2006 vol. 57 nr 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami z powierzchni i koncepcja utylizacji metanuThe concept of coalbed methane drainage by boreholes drilled from the surface and utilization of the methane / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 12, s. 714–721. — Bibliogr. s. 721, Summ., Streszcz.. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu z konferencji naukowo-technicznej AGH: „Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla” : Jastrzębie Zdrój, 23–25 maja, 2012 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń : [streszczenie][The concept of ventilation and fire safety system in the tunnel under the Mały Luboń mountain] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Paweł KAMIŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 39. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 523–531. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz. — Błąd w imieniu autora: Stanisław Napieraj [powinno być: Sebastian Napieraj]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Methane explosion threats in Polish coal mines : experiences and prevention / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: The 1\textsuperscript{st} China international conference proceedings on Coal mine gas control & utilization : October 26–27, 2005, Beijing, P. R. China / eds. Li Yizhong [et al.]. — Beijing : Coal Industry Publishing House, 2005. — S. 39–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metoda projektowania systemu kompleksowego zwalczania zagrożenia metanowego w ścianach w kopalniach węgla kamiennego[The method of complex system design of methane hazard fighting in longwalls in coal mines] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: ROP'2006 : zwalczanie zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał – teoria i praktyka : XXIII seminarium : XXXII Dni Techniki : Rybnik, 26 października 2006 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2006]. — S. 83–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru[Modeling the evacuation of miners from areas at risk in the coal mines during a fire] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: ROP'2012 : XXXVIII Dni Techniki ; XXIX seminarium Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 10 października 2012 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2012]. — ISBN: 978-83-926255-5-1. — S. 31–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru[Modeling evacuation of miners from threatened areas in coal mines during a fire] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Wspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; ISSN 1231-8078. — 2013 nr 1, s. 12–14. — Brak afiliacji AGH. — XXIX Seminarium nt. Zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychUsing computer modeling to assess fire risk and traffic safety in tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 155–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: