Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Napieraj, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2833-4849 połącz konto z ORCID

ResearcherID: Y-4292-2018

Scopus: 36715310300

PBN: 5e709273878c28a047395d20

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 103, z ogólnej liczby 107 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego z szybów polskich kopalń węgla kamiennegoThe analysis of methane utilization possibilities from discharge air from mining shafts of the Polish hard coal mines / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 9, s. 22–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of coal bed methane obtaining and use in Polish conditions / Sebastian NAPIERAJ // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 60. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: methane, CBM, economic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania eksperymentalne procesu przemieszczania gazów w zrobach kopalni węgla kamiennegoExperimental investigations of gases propagation from gobs in a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2006 R. 57 nr 4, s. 191–202. — Bibliogr. s. 202, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania eksperymentalne szczelinowania pokładu węglaExperimental research on a coal seam fracturing / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 4, s. 211–217. — Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW capital group in coal mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2012 t. 7 z. 4, s. 47–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania instalacji utylizacji metanu z kopalń IUMK-100 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S. A. w Kopalni Jas-MosResearch of installation of methane utilization from mines IUMK-100 in JSW Capital Group in Coal Mine Jas-Mos / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : II konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 7–9 listopada 2012 r. / Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. — Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne, Jan Gębka, Dariusz Gębka], [2012]. — ISBN: 978-83-60837-62-7. — S. 248–257. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania modelowe odmetanowania pokładów węgla w kopalniach[Studies of modeling of coal bed degassing in mines] / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ, Grzegorz Marks // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 77–78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania modelowe zwalczania zagrożenia metanowego na wylocie ściany przewietrzanej systemem „U”Model research relating to methane hazard fighting at face end ventilated by “U” system / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ // W: Materiały 4 Szkoły Aerologii Górniczej = Proceedings of the 4\textsuperscript{th} School of Mine Ventilation : Kraków, 10–13 październik 2006 / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, cop. 2006. — Na okł. dod.: 4 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Kraków. — S. 455–465. — Bibliogr. s. 465, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania technologii utylizacji metanu powietrza z powietrza wentylacyjnego kopalń[Research of technology of ventilation air methane utilization] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego : XIX konferencja naukowo-techniczna : Rybnik, październik 2012 / red. Stanisław Duży ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. — Rybnik : Wydawnictwo SITG, 2012. — ISBN: 978-83-927613-3-4. — S. 88–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NAWRAT Stanisław, CZAJA Piotr, NAPIERAJ Sebastian, Nazimek Dobiesław [et al.]. — Int.Cl.: B01D 53/74\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401842 A3 ; Opubl. 2014-06-09. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 12, s. 7. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401842A3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bufor bezpieczeństwa dla układu urządzeń do katalitycznej utylizacji metanu zawartego w powietrzu kopalnianym[Security buffer for the system of the catalytic utilization of methane contained in mine air] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław NAWRAT, Piotr CZAJA, Sebastian NAPIERAJ, Dobiesław Nazimek [et al.]. — Int.Cl.: E21F 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233821 B3 ; Udziel. 2019-07-10 ; Opubl. 2019-11-29. — Zgłosz. nr P.401842 z dn. 2012-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233821B3.pdf

 • słowa kluczowe: metan, efekt cieplarniany, powietrze wentylacyjne kopalń, kopalnie podziemne, niskie stężenia metanu, reaktor przepływowy, reaktor przepływowy utleniający metan, bezpieczeństwo procesu utleniania, zabezpieczenie urządzeń do utleniania metanu

  keywords: methane, greenhouse effect, ventilation air methane, underground mine, low methan concentrations, flow reactor, flow methane oxidation reactor, protection for methane oxidation devices, safety in oxidation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Efficiency of methane drainage of coal seams in Polish underground mines / Sebastian NAPIERAJ // Zapiski Gornogo instituta ; ISSN 2411-3336. — 2006 t. 167 č. 2, s. 145–148. — Bibliogr. s. 148. — Poleznye iskopaemye Rossii i ih osvoenie / red. sov. t. L. S. Sin\'kov [et al.] ; Federal'noe agentstvo po obrazovaniǔ, Gosudarstvennoe obrazovatel'noe učrezdenie vysšego professional'nogo obrazovaniǎ, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet). — Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut (tehničeskij universitet), 2006. — Dod. na okł. tyt.: Problemy osvoeniǎ poleznyh iskopaemyh

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Evaluation of the possibility of estimating coal bed methane resources / NAWRAT Stanisław, NAPIERAJ Sebastian // W: Theory and technique of coal mining and disaster prevention in deep mines : proceedings of international mining conference 2014 / Anhui University of Science and Technology (China), AGH University of Science and Technology (Poland), National Natural Science Foundation of China. — [China : China University of Mining and Technology Press], [2014]. — ISBN: 978-7-5646-2474-3. — S. 515–520. — Abstr.

 • keywords: mathematical modeling, coal, mining, drilling, methane, methane removal mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gazy w otamowanych wyrobiskach i zrobach KWK Chwałowice – wstępne badaniaGases in the sealed workings and goaf of the “Chwałowice” coal mine – preliminary research / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // W: Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej : Zakopane, 12–15 październik 2004 = Proceedings of the Third School of Mine Ventilation / Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa PAN [etc.]. — Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2004. — Na okł. dodatkowo: 3 Szkoła Aerologii Górniczej. Sekcja Aerologii Górniczej. Komitet Górnictwa PAN. Zakopane. — ISBN10: 8391310949. — S. 653–659. — Bibliogr. s. 659, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gospodarcze wykorzystanie metanu z odmetanowania pokładów węgla polskich kopalń węgla kamiennegoEconomic utilization of methane from coal bed drainage in Polish hard coal mines / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Rafał ŁUCZAK, Sebastian NAPIERAJ, Piotr ŻYCZKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 2, s. 35–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-02/GG_2006_2_03.pdf

 • słowa kluczowe: wentylacja kopalń, metan, kopalnie, odmetanowanie kopalń, wykorzystanie metanu

  keywords: methane, methane utilization, drainage, coal mines, coal mines ventilation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Handel emisjami – możliwości wykorzystania dla polskich kopalń węgla kamiennegoThe emissions trade – possibility of use for Polish coal mines / Sebastian NAPIERAJ, Aneta NAPIERAJ, Marta SUKIENNIK // W: Zagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : VI Konferencja Naukowa Doktorantów pod patronatem Profesora Janusza Szafrana, Prorektora Politechniki Wrocławskiej : Szklarska Poręba, 23–25 marca 2006 r. = Interdisciplinary topics in mining and geology : VI PhD Students Scientific Conference / PW. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza PW, 2006. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 115. Konferencje ; ISSN 0324-9670 ; nr 46). — Na okł. dod.: Górnictwo i geologia. — S. 457–470. — Bibliogr. s. 470

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Klasyfikacja składu gazów w zrobach kopalni węgla kamiennegoGases in goaves of a hard coal mine / Stanisław NAWRAT, Zbigniew KUCZERA, Sebastian NAPIERAJ, Jan Syty // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2006 vol. 57 nr 1, s. 43–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koncepcja odmetanowania pokładów węgla otworami z powierzchni i koncepcja utylizacji metanuThe concept of coalbed methane drainage by boreholes drilled from the surface and utilization of the methane / Stanisław NAWRAT, Jerzy STOPA, Sebastian NAPIERAJ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2012 R. 63 nr 12, s. 714–721. — Bibliogr. s. 721, Summ., Streszcz.. — Artykuł zredagowany na podstawie referatu z konferencji naukowo-technicznej AGH: „Pozyskanie i utylizacja metanu z pokładów węgla” : Jastrzębie Zdrój, 23–25 maja, 2012 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcja wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego w tunelu pod górą Mały Luboń : [streszczenie][The concept of ventilation and fire safety system in the tunnel under the Mały Luboń mountain] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ, Paweł KAMIŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 39. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 523–531. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Streszcz. — Błąd w imieniu autora: Stanisław Napieraj [powinno być: Sebastian Napieraj]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Methane explosion threats in Polish coal mines : experiences and prevention / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: The 1\textsuperscript{st} China international conference proceedings on Coal mine gas control & utilization : October 26–27, 2005, Beijing, P. R. China / eds. Li Yizhong [et al.]. — Beijing : Coal Industry Publishing House, 2005. — S. 39–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metoda projektowania systemu kompleksowego zwalczania zagrożenia metanowego w ścianach w kopalniach węgla kamiennego[The method of complex system design of methane hazard fighting in longwalls in coal mines] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: ROP'2006 : zwalczanie zagrożenia metanowego oraz wyrzutami gazów i skał – teoria i praktyka : XXIII seminarium : XXXII Dni Techniki : Rybnik, 26 października 2006 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2006]. — S. 83–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Modelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru[Modeling the evacuation of miners from areas at risk in the coal mines during a fire] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // W: ROP'2012 : XXXVIII Dni Techniki ; XXIX seminarium Zwalczanie zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 10 października 2012 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2012]. — ISBN: 978-83-926255-5-1. — S. 31–37. — Bibliogr. s. 36–37, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie ewakuacji górników z rejonów zagrożonych w kopalniach węgla podczas wystąpienia pożaru[Modeling evacuation of miners from threatened areas in coal mines during a fire] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ // Wspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; ISSN 1231-8078. — 2013 nr 1, s. 12–14. — Brak afiliacji AGH. — XXIX Seminarium nt. Zwalczania zagrożenia metanowego i pożarowego w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie komputerowe dla oceny zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa w tunelach komunikacyjnychUsing computer modeling to assess fire risk and traffic safety in tunnels / Stanisław NAWRAT, Natalia SCHMIDT, Sebastian NAPIERAJ // W: BiBT 2012 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej : konferencja naukowo-techniczna : Kraków 19–20 kwiecień 2012. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012. — S. 155–175. — Bibliogr. s. 174–175, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: