Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wolak, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7158-2851 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57223960067

PBN: 5e70923a878c28a0473920a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3576616
20214112
20205113
201911
2018312
201722
2015312
20143111
20133111
201211
201111
2008413
200722
2004211
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem352861
2021413
2020532
201911
201833
201722
201533
2014321
2013321
201211
201111
200844
200722
200422
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem35323
2021413
202055
201911
201833
201722
201533
201433
201333
201211
201111
200844
200722
200422
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem35233
2021422
202055
201911
201833
201722
201533
201433
201333
201211
201111
200844
200722
200422
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem35269
202144
2020541
201911
2018321
201722
201533
2014321
2013321
201211
201111
200844
200722
200422
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem352510
202144
202055
201911
2018321
201722
2015321
2014321
2013321
201211
201111
200844
200722
200422
2003111
 • A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspects
2
 • An analysis of tourist attractiveness of poviats of the Lesser Poland voivodeship
3
 • Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS
4
 • Analiza popytu na lokalnym rynku piwa
5
 • Analiza przestrzenna zmian stopy bezrobocia w Polsce
6
 • Analiza zmian poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego
7
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
8
 • Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
9
 • Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
10
 • Econometric analysis of demand on beer in Cracow
11
12
 • How will the introduction of the sugar tax affect the consumption habits of households in Poland?
13
 • Korzyści i bariery zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
14
 • Matematyka dla studentów zarządzania
15
 • Matematyka dla studentów zarządzania
16
 • Matematyka dla studentów zarządzania
17
 • Matematyka dla studentów zarządzania
18
 • Popyt konsumpcyjny na elementy drobiowe na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
19
 • Popyt na alkohol w Polsce: estymacja modelu AIDS
20
 • Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS
21
 • Popyt na wyroby alkoholowe w Polsce w okresie transformacji
22
 • Prawie idealny system popytu: analiza popytu na alkohol w Polsce
23
 • Raportowanie informacji z zakresu ochrony środowiska przez spółki publiczne z różnych branż
24
 • Segmentacja rynku jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy danych
25
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania