Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wolak, dr

adiunkt

Faculty of Management
WZ-spzme


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7158-2851 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57223960067

PBN: 5e70923a878c28a0473920a9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspects
2
 • An analysis of tourist attractiveness of poviats of the Lesser Poland voivodeship
3
 • Analiza popytu na alkohol w Polsce z zastosowaniem modelu korekty błędem AIDS
4
 • Analiza popytu na lokalnym rynku piwa
5
 • Analiza przestrzenna zmian stopy bezrobocia w Polsce
6
 • Analiza zmian poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego
7
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki zarządzaniu wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
8
 • Determinanty spożycia wybranych gatunków mięsa na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
9
10
 • How will the introduction of the sugar tax affect the consumption habits of households in Poland?
11
 • Korzyści i bariery zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
12
 • Popyt konsumpcyjny na elementy drobiowe na przykładzie danych z powiatu jasielskiego
13
 • Popyt na alkohol w Polsce: estymacja modelu AIDS
14
 • Popyt na alkohol w Polsce: wyniki estymacji modelu QUAIDS
15
16
 • Prawie idealny system popytu: analiza popytu na alkohol w Polsce
17
 • Raportowanie informacji z zakresu ochrony środowiska przez spółki publiczne z różnych branż
18
 • Systemy zarządzania wiedzą w projektach wytwarzania oprogramowania
19
 • The use of the spatial taxonomic measure of development to assess the tourist attractiveness of districts of the Lesser Poland Province
20
 • Turkmenistan na globalnym rynku gazu: pozycja i strategie rozwoju
21
 • Turkmenistan’s gas sector development scenarios based on econometric and SWOT analysis
22
 • Wybrane problemy metodyki badań rozwoju przedsiębiorstw polskich po transformacji do gospodarki rynkowej
23
 • Wybrane zastosowania metod ilościowych w ekonomii i finansach
24
 • Z badań nad wybranymi aspektami ekonomiczno-finansowymi w ostatnich latach
25
 • Zależności między wybranymi miarami płynności na przykładzie danych z GPW w Warszawie